Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Vi förstärker Malmö med 45 miljoner kronor till brottsförebyggande insatser.”

Idag presenterar vi en budget som ger Malmö förutsättningar att komma ur krisen på ett bra sätt. Vi kallar den ”Ett öppet och tryggt Malmö, i en ny tid”. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L), kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De senaste åren har Malmö stad, polisen och andra myndigheter samarbetat tätt och brett för att bekämpa kriminaliteten och det grova våldet i Malmö, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar.

Bild: Patrick Persson

Annons

Idag presenterar Socialdemokraterna och Liberalerna kommunledningens förslag till 2021 års budget för Malmö stad. Det är en budget som, trots tuffa förutsättningar under coronapandemin, anger en tydlig inriktning för verksamheten under 2021: fokus ligger på utbildning, jobb och välfärd och på att utveckla hela Malmö.

En viktig del handlar om att Malmöborna ska kunna känna trygghet i sina bostadsområden, i sina hem och i sina relationer, men också trygghet i att samhället ställer upp när man behöver stöd.

De senaste åren har Malmö stad, polisen och andra myndigheter samarbetat tätt och brett för att bekämpa kriminaliteten och det grova våldet i Malmö.

Via satsningen ”Sluta skjut” samarbetar kommunen och polisen för att minska det dödliga våldet. Tillsammans med fastighetsägare i Sofielund bedriver kommunen ett trygghetsskapande arbete och nyligen fattade kommunstyrelsen beslut om att tillsätta kommunala ordningsvakter för att öka tryggheten runt Möllevången. Även om mycket arbete kvarstår så är det glädjande att det grova våldet minskar och att färre Malmöbor uppger att de utsätts för brott.

Annons

Annons

Nu gäller det för oss att hålla i och ytterligare växla upp det långsiktiga trygghetsskapande arbetet. Viktigt är att strypa kriminellas intäktskällor och skydda skattemedel från att hamna i brottslingars fickor. Därför vill vi att Malmö stad, tillsammans med andra myndigheter, intensifierar detta arbete med särskilt fokus på välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.

Precis som polisen och många Malmöbor som vi är i kontakt med ofta påtalar, behöver både kommunen och samhället i stort jobba för att minska återväxten bland kriminella.

Vårt budgetförslag innehåller en förstärkning på 45 miljoner kronor som ska gå till kommunens arbete med brottsförebyggande insatser och insatser för unga som befinner sig i risk för kriminalitet. Pengarna ska till exempel användas till att stärka kommunens sociala insatsgrupper som jobbar med att hjälpa unga i riskzon att förändra sitt beteende eller stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten för att tidigt fånga upp barn och unga.

Alla Malmös barn och unga ska kunna växa och dra nytta av sina talanger. En avslutad gymnasieutbildning ger fler möjligheter i vuxen ålder och därför vill vi stärka Malmö stads arbete med att få fler unga att fullfölja gymnasiet inom tre till fyra år.

Vi vill förstärka skolhälsovården eftersom vi vet att skolorna behöver jobba aktivt med att förebygga psykisk ohälsa och fånga upp elevers särskilda behov i ett tidigt stadium. På så sätt stärker vi skolornas möjligheter att arbeta med värdegrundsfrågor, motverka hedersnormer och främja sexuell hälsa.

Annons

Det senaste årets pandemibekämpning har tydliggjort vikten av att den omsorg kommunen bedriver för äldre och för människor med funktionsvariationer är av god kvalitet. Alla ska kunna leva ett gott liv i Malmö. Med hjälp av nationella tillskott vill vi stärka stadens omsorgsverksamhet för att möta att antalet äldre väntas bli fler, samt förbättra arbetsvillkoren för de anställda och utveckla omsorgspersonalens kompetens.

Annons

Efter valet 2018 beslutade Socialdemokraterna och Liberalerna att bryta blockpolitiken i kommunen och bilda ett gemensamt styre för att försvara och utveckla ett öppet Malmö där alla invånare ges möjlighet att växa och där alla tryggt kan vara stolta över sin bakgrund och identitet.

Coronakrisen har stärkt vår övertygelse om att det krävs fortsatt öppenhet och samarbete över gränser för att möta framtidens utmaningar, oavsett om det handlar om klimatförändringar eller pandemibekämpning. I en stad som Malmö, där människor med bakgrund i mer än 180 olika länder lever tillsammans, behöver kommunen fortsätta att arbeta aktivt mot alla former av rasism och diskriminering.

100 år efter införandet av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i Sverige ska Malmö fortsätta att stå upp för öppenhet och demokrati bland annat genom att vara värd för regeringens internationella konferens om hågkomsten av Förintelsen, samt World Pride och Eurogames som anordnas i Malmö och Köpenhamn nästa år.

Coronapandemin har, för lång tid framöver, förändrat samhället och människors beteende. De närmaste åren väntas bli tuffa ekonomiskt såväl för Malmö som för många andra kommuner i landet.

Annons

I kommunledningen är vi glada över att Malmö stad har kunnat ”samla i ladorna” genom starka ekonomiska resultat under flera år. Delar av överskottet kan nu användas vid tuffare ekonomiska tider utan att vi behöver skära i kommunens verksamheter.

Idag presenterar vi en budget som ger Malmö förutsättningar att komma ur krisen på ett bra sätt. Vi kallar den ”Ett öppet och tryggt Malmö, i en ny tid”.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Roko Kursar (L), kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan