Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Inrätta avgränsade och stängda asylansökningsområden.”

Någon kan säkert tycka att det låter hårt och inhumant med asylansökningsområden, men vår avsikt är att påskynda asylprocessen, stärka rättssäkerhet och humanism. Det skriver Michael Anefur och Magnus Jakobsson, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Idag tar ofta ansökningsprocessen lång tid. Ibland är den inhuman och godtycklig, skriver artikelförfattarna.

Bild: Marcus Ericsson/TT

Annons

Sverige och Europa har problem med att leva upp till sina internationella åtaganden när det gäller flyktingar. I Europa pågår en kamp om vem som ska ”slippa” hjälpa människor i nöd samtidigt som vissa länder byggt upp flyktingläger med vedervärdiga förhållanden.

Sveriges asylsystem tar lång tid och brister i rättssäkerhet och humanitet. Kommunerna och den ideella sektorn får ta ansvar för uppgifter som rimligen är statens.

De som söker asyl i Sverige bör istället mötas av en rättssäker, human och snabb handläggning. Idag tar ofta ansökningsprocessen lång tid. Ibland är den inhuman och godtycklig. För att ändra på det bör Sverige inrätta asylansökningsområden.

Vi tänker så här:

Den som söker asyl i Sverige ska anvisas plats på ett avgränsat och stängt område, ett asylansökningsområde. Där finns bostäder, tillgång till nödvändiga myndigheter, tolkar, vård, SFI, samhällsinformation och representanter för den ideella sektorn.

Annons

Annons

På asylansökningsområdet prövas den sökandes skäl för att få asyl. Processen är snabb eftersom alla berörda parter finns på samma ställe, även överklagande ska få förtur i domstolar.

När den sökande kommer till området ska hans eller hennes identitet efterforskas och fastslås. Den som har sina dokument i ordning får förtur. Allt för att inte de asylsökande ska tro att avsaknad av dokument ger en bättre utgångspunkt. Fingeravtryck och eventuellt dna-prov ska också tas för att se om personen i fråga redan har sökt asyl i ett annat EU-land eller begått brott. Den som inte uppfyller kraven för asyl måste lämna Sverige.

Den som har asylskäl placeras i en mottagandekommun. Där ska finnas planering för boende, SFI och samhällsorientering samt en utbildnings- eller arbetsplan. Här är det viktigt att kommunen samverkar med den ideella sektorn så att de nyanlända får goda möjligheter att komma in i samhället.

Den svenska lagen om eget boende, ebo, som ger asylsökande frihet att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag, har lett till trångboddhet och ökad segregation. Enligt vår mening ska ebo inte gälla de första fem åren om inte personen ifråga själv kan stå för sin försörjning och betala sitt boende.

Det finns också fördelar med att inte placera många nyanlända i samma kommun och i samma stadsdelar. Dagens stora koncentration av nyanlända leder till försämrad integration.

Annons

Vi anser också att statens ekonomiska ansvar för den som fått asyl i Sverige ska utökas från två år till fem år. Fem år är en rimlig tid för att lära sig svenska och börja studera eller arbeta. Idag landar ansvaret hos kommunerna efter två år.

Annons

Någon kan säkert tycka att det låter hårt och inhumant med asylansökningsområden och att det känns som något främmande för Sverige, men vår avsikt är att påskynda asylprocessen, stärka rättssäkerhet och humanism.

Vi vill förhindra att människor väljer att bli kvar i Sverige efter ett avslag. Vi vill förbättra villkoren för dem som har asylskäl att snabbt lära sig svenska, få en utbildning och ett arbete. Genom klara regler för hur och var man söker asyl i Sverige får asylsökande en tydlig bedömning av sina skäl och för dem som får bifall finns en färdig plan för hur de på ett bra sätt kan etablera sig i sitt nya hemland.

Asylansökningsområdena skulle också försvåra för personer som sökt sig till Sverige att begå brott i landet.

Alla vi som redan lever i Sverige behöver göra vad vi kan för att hjälpa dem som har asylskäl att få en bra start här i landet så att de så fort som möjligt kan försörja sig själva.

Enligt vår uppfattning ska svensk asylpolitik bygga på internationell rätt och vara rättssäker och human. De asylsökande ska få besked inom rimlig tid. När man fått asyl ska vi göra allt vi kan för att underlätta för nya invånare att bli en del av samhällsgemenskapen.

Michael Anefur (KD), riksdagsledamot.

Magnus Jakobsson (KD), riksdagsledamot.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan