Annons

Annons

”Skåne missgynnas. Avskaffa indelningen i elområden.”

Skånes elförsörjning

Att Skåne förbrukar mer el än regionen producerar skapar obalans och större risk för elbrist när behovet är som störst. Det skriver Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne, och Yvonne Augustin (S), andre vice ordförande i Region Skånes utvecklingsnämnd.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Den så kallade Sydvästlänken – som ska förstärka överföringskapaciteten mellan mellersta och södra Sverige – förväntas stå klar i december. Men den löser inte alla problem, skriver Henrik Fritzon och Yvonne Augustin.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Sverige är indelat i fyra elområden där elpriset styrs av tillgång och efterfrågan samt elnätets överföringskapacitet. Skåne tillhör elområde 4 och missgynnas av uppdelningen.

Mest el produceras i landets norra delar medan mest el används i de södra delarna. Möjligheterna att föra över el mellan områdena är begränsade och det gör att priserna på el är högre i elområde 4 och att risken för effektbrist är större här.

Elkonsumenterna i Skåne betalar cirka 260 miljoner kronor mer för sin el än invånarna i elområde 1 och 2 under ett år. I år blir skillnaden betydligt högre. I somras var skillnaden 15-20 öre per kWh mellan elområde 4 och elområde 1 och 2.

Skåne är en expansiv region både vad gäller invånare och företag. Det medför ett stort behov av stabil elförsörjning. Elbehovet ökar också på grund av samhällsförändringar som ökad elektrifiering.

Det råder ingen generell elbrist i Sverige, men obalansen gör att det finns risk för att det kan uppstå tillfällig effektbrist i regionen. Att Skåne förbrukar mer el än regionen producerar skapar obalans och större risk för elbrist när behovet är som störst. Det gör att företag kan dra sig för att etablera sig i Skåne liksom för att utvidga sin verksamhet i regionen.

Tillgången till el är också en säkerhetsfråga. Sjukhus, kollektivtrafik och andra samhällsviktiga verksamheter är beroende av el. 
Ett viktigt arbete pågår nu för att stärka överföringskapaciteten genom utbyggnaden av den så kallade Sydvästlänken, som stärker överföringen av el mellan elområde 3 och 4.

Stamnätets ledningar byggs ut för att öka överföringskapaciteten mellan elområden och ägs av myndigheten Svenska kraftnät. Stamnätets bristande överföringskapacitet är den största orsaken till effektbristen i Skåne. 
Ett annat problem är att elområde 4 producerar minst av landets elområden. Den regionala elproduktionen måste öka genom till exempel havsbaserad vindkraft. Arbetet med energieffektiva installationer för belysning, isolering av hus och energieffektivare metoder i industrin måste också fortsätta.

Sverige är i en utvecklingsfas för energiproduktion till ett helt nytt förnybart energisystem. Målet är att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion.
Men det behöver gå fortare. Det behövs ett flexibelt system med flera olika förnyelsebara energikällor, som vind- och solenergi, för att säkerställa att det hela tiden finns tillräckligt med el.

Samtidigt som behovet ökar måste elproduktionen vara hållbar och den el som finns användas effektivt.

Svenska kraftnät behöver kraftigt bygga ut stamnätets överföringskapacitet genom Sverige. Under det senaste året har myndigheten, i samarbete med andra aktörer, genomfört flera åtgärder för att möta den akuta situationen. 
Sydvästlänken – som ska förstärka överföringskapaciteten mellan mellersta och södra Sverige – förväntas stå klar i december. Men den löser inte alla problem.

Svenska kraftnät måste fortsätta bygga ut stamnätet norrut för att säkerställa en ökad överföring. Det framgår bland annat av en rapport som Länsstyrelsen i Skåne har lagt fram för regeringen. 

Svenska kraftnäts utbyggnad av transmissionsnätet behöver också bli färdigt som planerat inom de närmsta åren.

En fullgod tillgång till hållbart producerad el både idag och framöver är en förutsättning för att Skåne och Sverige ska kunna utvecklas. Det kan ske genom ökad produktion av förnyelsebar el i södra Sverige, bättre överföringskapacitet genom landet och att elområdesindelningen avskaffas.

Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Yvonne Augustin (S), regionråd och andre vice ordförande i Region Skånes utvecklingsnämnd.

Annons

Annons

Annons

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy