Annons

Annons

Annons

Annons

Kritik mot Fritt sök

Insändare
Det är dags för ett omtag kring fritt sök

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vad händer med fritt sök? I mer än två år har frågan varit aktuell. De utredningar som har genomförts har tillfört värdefull information. Samtidigt saknas svar på en mycket viktig fråga innan vi kan gå vidare: Vad vill partierna uppnå med en omförhandling? Vi bjuder därför in de andra partierna för att hitta ett svar på den frågan.

2009 infördes fritt sök till gymnasiet. Alla skånska ungdomar kan genom detta på lika villkor söka till gymnasiet i hela området, något år senare utökades området in i Blekinge. Moderaterna var drivande i att få reformen på plats. Vi såg då, och ser fortfarande, att det fria söket och samverkan med andra ger stora fördelar vad gäller utbildningsutbud och utbildningskvalitet. Möjligheten att kunna välja sin utbildning är viktig och behöver värnas. Men ingen reform är fulländad i sitt första utförande. Ansvarsfulla politiker måste därför våga utvärdera och vid behov ändra i de reformer som genomförts.

Annons

Annons

Nu ser vi att systemet har både fördelar och nackdelar. I många fall är fördelarna av en sådan karaktär att de numera är svåra att vara utan. Det handlar dels om att Lundaungdomar i ett närområde kan få tillgång till ett av Sveriges mest omfattande utbildningsutbud. Dels om att vi har stärkts som attraktiv utbildningsort. Våra gymnasieskolor fungerar i många fall som en inkörsport till universitetet. Till nackdelarna märks bland annat att samordningen försvåras inom ett så stort område.

På ett antal studieförberedande program, på några av Lundaskolorna, har det blivit så höga antagningspoäng att stora grupper Lundaungdomar, med betyg i genomsnitt i Lunds kommun, har svårt att få plats.

Lundapolitikens främsta uppgift är att värna Lundabornas intressen. En del i det är att vara ärliga med de intressekonflikter som finns. Omfattande förändringar av fritt sök och en radikal minskning av samverkansområdet skulle sannolikt medföra betydande negativa ekonomiska konsekvenser för Lunds skattebetalare och riskera utbudet på Lunds gymnasieskolor. Det är ett argument för att vara försiktig, men inte för att inte göra någonting. Vi vill nå en lösning där vi rentav kan stärka de positiva effekterna och mildra de negativa. Men för att komma dit krävs det att politiken gemensamt formulerar svar på vad vi ska uppnå med en omförhandling. Utan detta finns risken att ingen kommer att vilja ta ansvar för utfallet. Ett sådant läge kommer vi moderater inte att försätta Lunds kommun i.

Annons

Annons

Det har under de senaste åren varit alldeles för enkelt att opinionsbilda mot fritt sök, beskriva dess problem och ropa efter en omförhandling utan att formulera ett reellt alternativ. Ska vi åstadkomma ett bättre system behöver fler börja ägna sig åt att kompromissa för Lunds bästa. Därför öppnar vi Moderaterna nu upp för en dialog med alla partier för att svara på frågan: Vad ska vi uppnå med en omförhandling?

Fredrik Ljunghill (M) Kommunalråd

Rasmus Törnblom (M) Ordförande i Utbildningsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan