Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vi får inte ihop det. Varken läget på vårdcentralerna eller alliansens siffror”

Patienter med störst medicinska behov offras nu på tillgänglighetens altare. Det skriver femton distriktsläkare i Skåne, privat och offentligt anställda.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi är tacksamma för att Skåne är en av få regioner i Sverige där primärvården har fått ett visst ekonomiskt tillskott de senaste åren, men att det redan skulle handla om över 600 miljoner kronor stämmer inte med den verklighet vi upplever varje dag på vårdcentralerna, skriver artikelförfattarna.

Bild: Martina Holmberg / TT

Annons

I april 2017 var vi några av de 573 som stod bakom läkaruppropet i Skåne. Det vände sig mot en ohållbar, pressad arbetsmiljö på vårdcentralerna. Sedan dess har Vårdsverige i mångt och mycket gjort en helomvändning och lovat stora satsningar på primärvården, den öppna hälso- och sjukvård där vårdcentralerna ingår.

Internationell forskning visar att en stark primärvård där patienterna får träffa samma vårdpersonal under sina besök bland annat ger medborgarna bättre hälsa, färre besök på akuten och nöjdare patienter till en lägre kostnad än om sjukhusen får tar hand om de patienter som kan vända sig till vårdcentralerna.

Tyvärr har de styrande politikernas satsningar på primärvården oftast stannat vid ord. Så när alliansen i Skåne efter valet lovade att stärka primärvården med en miljard kronor under mandatperioden väcktes stora förhoppningar.

Annons

Annons

Företrädare för alliansen hävdar att den tar ansvar för att utveckla vårdcentralerna i Skåne (Aktuella frågor 13/11). Vi är tacksamma för att Skåne är en av få regioner i Sverige där primärvården har fått ett visst ekonomiskt tillskott de senaste åren, men att det redan skulle handla om över 600 miljoner kronor stämmer inte med den verklighet vi upplever varje dag på vårdcentralerna.

Ett tillskott på 600 miljoner kronor motsvarar att vårdcentralerna i Skåne skulle ha fått ungefär 500 nya läkare eller 1 000 nya sjuksköterskor. Var finns de? Sannolikt glömmer företrädarna för alliansen att nämna att de inte fullt ut har kompenserat för kostnadsökningar, till exempel löneökningar, befolkningstillväxt och en allt äldre och sjukare befolkning. Primärvården, som länge varit underfinansierad, har hittills med de resurser som skjutits till i genomsnitt kunnat täcka sina underskott och anställa en sjuksköterska och en undersköterska extra per vårdcentral.

Med bestörtning har vi också tagit emot beskedet att Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd den 13 november beslutade att höja ersättningen till nätläkare från dagens 200 kronor per besök till 500 kronor per besök. 500 kronor faktureras även om besöket bara handlat om enkel rådgivning eller en förnyelse av recept. Pengarna tas från vårdcentralernas budgetar. Vårdcentralerna måste alltså betala 500 kronor varje gång en patient som är listad hos dem kontaktar nätläkare.

Annons

Region Skånes kostnad för besök hos nätläkare har fördubblats det senaste året och det är en utveckling som ser ut att fortsätta. Nätläkarna har dessutom fått en ytterligare skjuts på grund av pandemin. Samtidigt har vi inte märkt någon avlastning på vårdcentralerna. Snarare tvärtom. Patienter med störst medicinska behov offras nu på tillgänglighetens altare. Till nätläkarna som har öppet dygnet runt vänder sig människor ofta med enklare åkommor samtidigt som det medför att vårdcentralerna får mindre pengar av Region Skåne.

Annons

Med nuvarande ökningstakt hamnar hela alliansens ”satsning” på primärvården nästa år, 173,3 miljoner kronor, rakt ner i de riskkapitalägda nätläkarbolagens fickor.

Regionfullmäktige har beslutat att primärvårdens andel "ska öka kraftigt" och politiker har lovat att år 2025 ska andelen ha ökat till 25 procent av regionens sjukvårdsbudget, en procentsats som idag ligger långt borta. Företrädarna för alliansen slår fast att de skjuter till nästan två miljarder kronor extra till sjukvården 2021. Om det stämmer erhåller primärvården knappt 9 procent av tillskottet. I så fall minskar alltså primärvårdens andel ytterligare.

Det absolut värsta är att alliansens uttalanden om gjorda satsningar på primärvården tycks ha fått fäste hos våra sjukhuskollegor och hos patienterna. Ofta får vi höra: ”Nu har ju primärvården fått jättemycket extra resurser så då får ni även ta hand om denna arbetsuppgift” eller ”Jag förstår inte, primärvården som fått så mycket pengar – varför kan jag inte få en besökstid direkt?”

Annons

Vi får inte ihop det. Varken läget på vårdcentralerna eller de siffror som alliansen marknadsför. Är det möjligtvis som Peps sjöng – att det är falsk matematik?

Per Jonsson, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen Måsen i Lund

Fredrik Modig, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen Capio Söder i Helsingborg

Karin Eklund, specialist i allmänmedicin vid Praktikertjänst Brahehälsan i Löberöd

Catharina Linné, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen i Näsby

Eva-Lotta Guldberg, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen Måsen i Lund

Annika Rahm Andersson, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen Måsen i Lund

Annons

Julijana Kosjerina, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen Hälsocentralen Sankt Hans i Lund

Tomas Trattner, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen Hälsocentralen Sankt Hans i Lund

Cecilia Palmlund, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen Näsby i Kristianstad

Gunnar Sandström, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen i Tomelilla

David Götestrand, specialist i allmänmedicin Capio Citykliniken i Mariastaden

Håkan Sjöholm, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen Eden i Malmö

Staffan Larsson, specialist i allmänmedicin vid Lundbergsgatans vårdcentral i Malmö

Clary Hägglund,, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen i Anderslöv

Anders Lundqvist, specialist i allmänmedicin vid vårdcentralen i Åhus

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan