Annons

Annons

Annons

opinion”Närproducerat” – enligt Region Skåne

Aktuella frågor
”Vi drar tillbaka vårt förslag på hur Region Skåne ska definiera närproducerat.”

Det som har varit självklart för oss, har hos andra sått tvivel, missförstånd och ängslan, skriver de främsta företrädarna för alliansen i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Patienter kan idag och framöver vara trygga med att det kött som Region Skåne serverar uppfyller en av världens hårdaste djurskyddslagstiftningar, nämligen den svenska, skriver artikelförfattarna.

Bild: null

Annons

Regionstyrelsen i Skåne beslutade nyligen att definiera närproducerat som ”livsmedel som har sitt ursprung och är förädlat i följande regioner: Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Östergötland, Region Halland, Västra Götalandsregionen samt hela Danmark".

Inte minst de sista två orden, ”hela Danmark”, har gjort många upprörda och medfört att syftet med definitionen har missuppfattats. Miljöpartiet har medvetet spätt på detta genom att förvränga frågan. Men vi har också fått befogad kritik från livsmedelsbranschen som pekat på otydligheter (Aktuella frågor 21/11).

Annons

Vi kommer nu att föreslå regionstyrelsen att definitionen av närproducerat återkallas, alltså att den tas bort. Vi kommer också att bjuda in branschorganisationerna inom livsmedelsindustrin till en fördjupad diskussion inför det nya miljöprogram som Region Skåne ska ta under våren 2021.

Annons

Vi ska dessutom kontakta SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, för att påpeka att därifrån bör det komma en vägledning när det gäller vad som ska räknas som "närproducerat". Frågan är ju inte bara en fråga för Skåne.

Det som har varit självklart för oss, har hos andra sått tvivel, missförstånd och ängslan. Några har blivit rädda för att Region Skåne ska köpa in kött från djur som har det sämre än till exempel de grisar som växer upp under svenska djurskyddslagar. Det har aldrig varit aktuellt.

Att Region Skåne inte tidigare har definierat vad som menas med närproducerat har länge utgjort ett problem. I november 2016 klubbade regionfullmäktige ett miljöprogram för 2017–2020. Samtliga partier var överens om att Region Skåne ska ha som miljömål att andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 70 procent av den totala livsmedelsbudgeten år 2020. Miljömålet säger att närproducerade livsmedel ska prioriteras.

I och med att ”närproducerat” inte har varit definierat har det varit omöjligt att mäta om regionen nått den delen av miljömålet. Genom att vad som menas med ekologiska livsmedel har varit definierat har det också gått att mäta.

De som köper in olika varor till regionen har lämnats i sticket. Å ena sidan har de krav på sig att 70 procent av inköpen ska vara ekologiska eller närproducerade. Å andra sidan kan de inte få fram information om vilka varor som räknas som närproducerade.

Annons

Det råder inget tvivel om att Region Skåne behöver en definition av vad som ska räknas som ”närproducerat”. En sådan måste också finnas för att det ska gå att mäta förhållandet mellan närproducerade och ekologiska livsmedel. Idag kan regionen köpa in en stor mängd ekologiska livsmedel från världens alla hörn och låta dessa fylla målet på minst 70 procent av regionens totala livsmedelsbudget. Vi tycker inte att det är en bra ordning. Det måste gå att se hur stor del av den totala livsmedelsbudgeten som Region Skåne köper in av till exempel skånska bönder.

Annons

Syftet med att definiera vad som Region Skåne ska anse som närproducerat är att se till att Region Skåne lever upp till sina egna miljömål.

Region Skånes upphandlingsregler är glasklara: alla livsmedel som Region Skåne köper in ska följa svensk lagstiftning. Det innebär till exempel att svenska djur- och växtskyddslagar ska gälla och att användning av antibiotika inte får ske i förebyggande syfte. Patienter kan alltså redan idag, och kommer även framöver, kunna vara trygga med att det kött som regionen serverar uppfyller en av världens hårdaste djurskyddslagstiftningar, nämligen den svenska.

Vi underskattade symbolvärdet av att Danmark är med i den definition av närproducerat som regionstyrelsen antog nyligen. Och om symbolvärdet nu skymmer det som vi försöker att uppnå – att Region Skåne ska ha en definition som gör att det går att mäta hur väl regionen lever upp till målet att prioritera närproducerat – då är det oklokt av oss att framhärda.

Vi har uppenbarligen inte lyckats att förklara vad beslutet egentligen betyder. Det ansvaret faller på oss. Därför drar vi nu tillbaka vårt förslag på hur Region Skåne ska definiera närproducerat.

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Gilbert Tribo (L), gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

Annette Linander (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne

Per Einarsson (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan