Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Lund

Insändare
Låt Lund ta täten för att stärka skolbiblioteken

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Barn och ungdomar läser allt mindre. Läskunnigheten går ner och nästan dagligen läser vi om barn som på olika sätt blir lurade på nätet. Vi lever i en komplex och komplicerad värld där skolan spelar stor roll för att ge alla en likvärdig tillgång till språket och möjlighet att navigera i informationsflödet. På skolor med en fackutbildad bibliotekarie som deltar i det pedagogiska arbetet får elever hjälp med detta. Ett bemannat skolbibliotek lockar till läsning genom ett stort och varierat bestånd.

Lunds skolbibliotek har lägre bemanning än rikssnittet. Det rimmar illa i universitetsstaden Lund och kommunens vision att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Endast två av Lunds skolbibliotek kommer upp i Svensk biblioteksförening och fackförbundet DIK:s rekommendation om en skolbibliotekarie per 300 elever. Nio av Lunds fyrtio grundskolor saknar helt bibliotekarie. Tretton av de fyrtio skolorna har endast några få timmars bemanning per vecka och då är det oftast en lärare som fått extra timmar i biblioteket. Anslagen per elev till böcker är allt ifrån 0 kronor på någon skola till 250 kronor på en annan. Det är orimligt att var familjen bor ska avgöra om barnen har tillgång till ett uppdaterat skolbibliotek trots att forskning visar att på skolor där lärare och bibliotekarier samverkar ökar elevernas måluppfyllelse.

Annons

Annons

I läroplanen för grund- och gymnasieskolan betonas vikten av digital kompetens och källkritik. På skolor där lärare och bibliotekarier samarbetar kan vi ta oss an denna viktiga utmaning.

När en elev börjar gymnasiet behövs ett ordförråd på minst 50 000 ord. Då kan eleven läsa och förstå innehållet i en dagstidning, lärobok eller i en roman anpassad för den åldern. De elever som inte är läsare i den här åldern har ett ordförråd på 15 000–20 000 ord.

Men det räcker inte med att läsa mycket, det krävs också att eleven kan läsa olika sorters text. Skolan måste hela tiden utmana elevernas läsning, det är här vikten av skolbibliotekarier blir extra tydlig. När lärare och skolbibliotekarier samarbetar ges eleven möjlighet att hitta intressant litteratur anpassat för var och en. Ett välfungerande skolbibliotek är därför inte bara ett rum med böcker. En boksamling som ingen sköter om blir dessutom snabbt inaktuell och stoppar läslusten.

Lund var länge ett föredöme för många kommuner. Tyvärr är det inte längre så. För att ge alla barn och ungdomar en likvärdig skolgång måste skolbiblioteksverksamheten i Lund ses över. Förvaltningarna barn och skola, utbildning och kultur och fritid måste samarbeta och se till att skapa en skolbiblioteksverksamhet värd namnet. Det är varje elevs rätt att ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

Annons

Just nu pågår en av regeringen tillsatt utredning om stärkta skolbibliotek. Låt Lund gå i täten för att stärka skolbiblioteken och elevers rätt till en likvärdig skola. En samlad organisering av skolbiblioteksverksamheten och fler utbildade skolbibliotekarier stärker elevernas läslust, läskunnighet, ordförråd och källkritiska tänkande.

Catrin Ringberg

Lotta Davidson-Bask

Agnes Kauranen

Monika Staub Halling

Skolbibliotekarier i Lunds kommun

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy