Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkånes elförsörjning

Aktuella frågor
”Vi hoppas att alliansen vill samarbeta med oss för att förbättra Skånes elförsörjning.”

Region Skåne bör se över vilka verksamheter som kan ha en mer flexibel användning av energi. Det skriver Henrik Fritzon och Yvonne Augustin, Socialdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under förra mandatperioden, när Socialdemokraterna styrde i Region Skåne, tog vi beslut om ökad elektrifiering av busstrafiken, skriver Henrik Fritzon och Yvonne Augustin.

Bild: Niklas Gustavsson

Annons

För att lösa problemen med elförsörjningen i Skåne föreslår vi att den förnybara energiproduktionen ökas, överföringskapaciteten stärks och Sveriges elområdesindelning avskaffas.

Vi värnar om skåningarna och tror på en miljövänlig utveckling av samhället. Det är den enda vägen framåt för vår planet.

Det är förvånande att Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L) verkar tycka att vårt synsätt är naivt och anklagar oss för att vara senfärdiga när det gäller elbristen i Skåne (Aktuella frågor 18/11).

Eftersom Anna Jähnkes och Louise Eklunds minne verkar kort vill vi påminna om ett antal åtgärder som Socialdemokraterna drev under förra mandatperioden när vi styrde Region Skåne:

Annons

Annons

•Tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne tog vi fram en klimat- och energistrategi för Skåne med åtgärder för ökad elproduktion och utveckling av Skånes elnät.

• Vi tog initiativ till den första energistrategin för Regionfastigheter för att förbättra energianvändningen i de byggnader Region Skåne använder.

• Vi tog beslut om ökad elektrifiering av busstrafiken.

• För att stimulera framväxten av nya lösningar stöttade vi ett projekt över Öresund med syfte att skapa ett mer hållbart och flexibelt energisystem.

Vi vill också påminna om att det var Socialdemokraterna som i fjol uppmärksammade alliansen på de problem dagens elområdesindelning medför. Vi drev igenom att regionstyrelsen skulle skriva till regeringen och Svenska kraftnät om både elområdesindelningen och överföringskapaciteten.

I fjol skrev vi också en motion till regionfullmäktige om att Skåne skulle bli främst i Sverige när det gäller förnybar energiproduktion. Alliansen valde att inte bifalla motionen. Därmed sade de fyra borgerliga partierna nej till att bilda ett regionalt energiråd för att gynna den regionala elproduktionen, att ta fram en handlingsplan för att göra Skåne främst i Sverige på förnybar elproduktion 2030 och till att växla upp pågående projekt för egen produktion av el.

När det gäller framtidens energibehov är havsbaserad vindkraft viktigt för att södra Sverige ska kunna öka sin elproduktion. Anna Jähnke verkade instämma i det så sent som i september (Aktuella frågor 11/9).

Annons

Annons

Förutom att öka den förnybara energiproduktionen, stärka överföringskapaciteten och avskaffa landets elområdesindelning behöver Region Skåne använda el mer flexibelt, när det är möjligt flytta sin elförbrukning till tidpunkter när tillgången på effekt och kapacitet i elsystemet är högre. Det högsta behovet uppstår på morgnar och kvällar under vintern när den lokala elproduktionen är låg och behovet av el till uppvärmning är hög.

Vi vill att regionen ser över vilka verksamheter som kan ha en mer flexibel användning av energi, till exempel skulle Skånetrafiken kunna ladda eldrivna fordon när effektbehovet är förhållandevis lågt. Idag lämnar vi in en motion till regionfullmäktige i frågan.

Vår förhoppning är att alliansen vill samarbeta med oss för att förbättra Skånes elförsörjning.

Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Yvonne Augustin (S), regionråd och andre vice ordförande i Region Skånes utvecklingsnämnd.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy