Annons

Annons

Annons

opinion

Huvudledare
Trygga Skåne kan bli ännu tryggare.

Detta är en huvudledare.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Större närvaro i utanförskapsområdena har bättrat på de boendes tillit till polisen.

Bild: Patrick Persson

Annons

Den upplevda tryggheten ökar bland Malmöborna och trenden är densamma i hela västra Skåne. Det visar den årliga trygghetsmätningen som kommunerna gör i samarbete med polisen. Men här finns mer att göra. För även om den upplevda tryggheten ökat, är det fortfarande alldeles för många som oroar sig för sin personliga säkerhet och alldeles för många som utsatts för brott.

Höstens mätning omfattar tiotusentals slumpmässigt utvalda skåningar. Med utgångspunkt från enkätsvar upprättas bland annat ett så kallat problemindex från 0 till 6 där 0 visar på störst trygghet.

Annons

Mätningarna från Malmö presenterades i veckan, medan resten av regionen offentliggörs inom kort. Index i Landskrona har stadigt sjunkit sedan mätningarna påbörjades, 2001 låg det på 2,9, men nu, enligt uppgifter från kommunen, på 1,94. Det är något högre än genomsnittet för hela Polisregion syd, som har 1,91. Närpolisområde norr i Malmö och ett närpolisområde i Helsingborg har ett index på hela 2,44, medan Lund får 1,62.

Annons

Malmö visar också upp de lägsta nivåerna av invånare som råkat ut för våld, stöld eller skadegörelse sedan mätningarna inleddes här. Det är istället kommunerna i norra Skåne som ligger högst i Polisregion syd och som enligt polisen själv har en ”markant hög problemnivå”.

Malmös polisområdeschef Stefan Sintéus framhåller att sju av tio Malmöbor säger sig inte ha blivit utsatta för något brott under de senaste tolv månaderna:

”Det är en bra indikator för oss.”

Att det innebär att tre av tio, alltså nästan en tredjedel av Malmöborna, säger sig ha blivit utsatta för någon form av brott visar ändå att brott som drabbar enskilda fortfarande är alltför utbrett, även om trenden som väl är pekar nedåt.

Sintéus framhöll också att skjutningarna minskat markant de senare tre åren, från 65 till 19. Även antalet sprängningar har sjunkit under samma period, från 62 år 2017 till 16 i år. Det är alltså en bit kvar till noll skjutningar och sprängningar, vilket är det enda acceptabla.

Det är säkerligen de stora insatserna mot grov brottslighet, gängkriminalitet och vapenbrott som nu börjar få genomslag i vardagen för många i Skånes största städer – operation Rimfrost och Sluta skjut. Men även lokala insatser på Sofielund och Möllevången i centrala Malmö som CTC (communities that care) och BID (boende, integration och dialog) har bidragit till att öka befolkningens känsla av trygghet. Värt att notera i sammanhanget är att invånare i Malmös utanförskapsområden som till exempel Rosengård, uppger att deras tillit till polisen ökat.

Annons

Annons

”Vi har varit mycket i de utsatta områdena, och då ser vi att förtroendet ökar”, säger Stefan Sintéus.

Kartläggningen visar också att många upplever nedskräpning, höga hastigheter och narkotikapåverkade personer på gatan som störande och att det skapar dålig trivsel eller otrygghet. Det är givetvis banala problem jämfört med skjutningar och sprängningar. Men erfarenheter från till exempel USA visar att nolltolerans mot alla former av brottslighet skapar trygghet.

Säkerligen också i Skåne. Som är på rätt väg.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan