Annons

Annons

Annons

opinionCoronapandemin

Aktuella frågor
”Påverkar covid-19 fertilitet, graviditet och foster?”

Det är i tider som dessa som samarbetsviljan och förmågan att se gemensamma lösningar ställs på sin spets, skriver Gilbert Tribo och Sophie Hæstorp Andersen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Högre ålder, för både män och kvinnor, minskar sannolikheten för en lyckad graviditet, skriver artikelförfattarna.

Bild: Åserud, Lise

Annons

Ofrivillig barnlöshet är en dold folksjukdom med stora konsekvenser för både enskilda personer och samhället. Samhällskriser har dessutom historiskt sett lett till minskat barnafödande. Den rådande pandemin ökar risken för att kvinnor skjuter upp barnafödandet och det sker i så fall i en situation där antalet barn per kvinna redan sjunkit under flera år. Samtidigt har åldern för när kvinnor får sitt första barn ökat. Idag är snittåldern cirka 30 år och så hög har den inte varit sedan depressionen på 1930-talet.

Det stora problemet är att högre ålder, för både män och kvinnor, minskar sannolikheten för en lyckad graviditet, vilket leder till fler fall av ofrivillig barnlöshet med psykiskt och socialt lidande som följd.

Annons

För att kartlägga om covid-19 påverkar fertilitet, graviditet och foster har Region Skåne och Region Hovedstaden tillsammans med EU-programmet Interreg och läkemedelsbolaget Ferring beviljat 24 miljoner kronor till forskning som sker i det svensk-danska forsknings- och innovationsprojektet ReproUnions regi.

Annons

ReproUnion är ett offentlig-privat partnerskap och består av Region Skåne, Region Hovedstaden, forskare, näringsliv, Interreg och den svensk-danska samarbetsplattformen Medicon Valley Alliance. Tillsammans verkar vi för att förebygga och minimera risken för ofrivillig barnlöshet genom forskningssamarbeten, ett mer effektivt användande av gemensamma forskningsresurser och satsningar på nästa generations reproduktionsmedicinska forskare. Samarbetet ger forskning i världsklass.

Genom fertilitetsrådgivning och ett unikt patientmobilitetsavtal för specialiserade reproduktiva behandlingar, där patienter kan söka vård på båda sidor av Öresund, får barnlösa par tillgång till vård och behandling.

Region Skåne har tillsammans med Region Hovedstaden nyligen skrivit under en gemensam avsiktsförklaring vars syfte är att fördjupa samarbetet, framför allt inom hälso- och sjukvård.

I år har arbetet med att stärka vårdsamarbetet över Öresund prövats hårdare än någonsin: covid-19 har medfört stängda gränser och satt sjukvården på båda sidor Sundet under enorm press. Pandemin utgör en viktig påminnelse om att Sverige och Danmark behöver öka samarbetet för att stärka motståndskraften inför framtida utmaningar.

Annons

Gränsöverskridande samarbeten som ReproUnion spelar en central roll som modell för hur framtidens hälsoutmaningar kan mötas och samtidigt erbjuda Öresundsregionens invånare det absolut bästa inom reproduktionsmedicin. Genom att gemensamt identifiera och anta utmaningarna på fertilitetsområdet kan både Sverige och Danmark inte bara bidra till att det föds fler barn utan också attrahera kapital och internationella forskare till Greater Copenhagen-regionen, något som gynnar både patienter och de båda ländernas välfärd.

Annons

Det är i tider som dessa som samarbetsviljan och förmågan att se gemensamma lösningar ställs på sin spets. På så sätt är pandemin en påminnelse om vikten av att fortsätta integreringen inom forskning samt hälso- och sjukvård i samverkan med läkemedelsindustrin och internationella partners. ReproUnion-samarbetet firar tioårsjubileum i år, men det är bara början på en resa som kommer att involvera allt fler områden framöver. Tillsammans kan vi i Greater Copenhagen förvandla dagens utmaningar till framtidens möjligheter.

Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Gilbert Tribo (L), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan