Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Politiker talar för en god äldrevård, men fattar beslut som gör den sämre.”

Att dra ner med en nattsjuksköterska innebär mycket i en kommun som Lomma. Det skriver Monica Rat, styrelseledamot i Vårdförbundets Skåneavdelning.

Nattsjuksköterskorna gör under varje nattarbetspass medicinska bedömningar som till exempel kan innefatta beslut om en läkare behöver undersöka en patient eller inte, om en patient behöver åka till sjukhus eller inte, om en patient behöver ett lugnande samtal eller en lugnande medicin, skriver Monica Rat.Bild: Moa Dahlin
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Bristerna i äldreomsorgen har funnits länge och pandemin har aktualiserat dem.
Många påpekar att det nu är hög tid att rusta upp äldresorgen. I Lomma väljer kommunen däremot att rusta ner och skapa fler problem.
I december, mitt under skenande pandemi, har kommunen beslutat att halvera antalet nattsjuksköterskor i hemsjukvården. Det sker trots att både Socialstyrelsen och Ivo, inspektionen för vård och omsorg, har uttalat sig om att fler sjuksköterskor behövs för ta hand om sköra, multisjuka äldre.
Att dra ner med en nattsjuksköterska kan tyckas som en liten sak, men innebär mycket i en kommun som Lomma och visar att politiker kan tala sig varma för en god äldrevård, men fatta beslut som gör den sämre.
Nattsjuksköterskorna gör under varje nattarbetspass medicinska bedömningar som till exempel kan innefatta beslut om en läkare behöver undersöka en patient eller inte, om en patient behöver åka till sjukhus eller inte, om en patient behöver ett lugnande samtal eller en lugnande medicin.
För att hinna göra alla bedömningar, samt snabbt och korrekt bedöma patienternas medicinska tillstånd, måste alla inom vården kunna arbeta utan stress. Tidspress kan resultera i felbedömningar som ökar risken för skador både för vårdpersonal och patienter. Att inte hinna till en patient ger samvetsstress och kan få allvarliga konsekvenser för patienten.
Beslutet i Lomma innebär att från och med mars nästa år ska bara en sjuksköterska per natt ge vård till samtliga patienter som får hemsjukvård i Lomma, både till dem som bor hemma och till dem på särskilda boenden.
Anledningen till beslutet är enligt företrädare för kommunen dess ”strama” budget för 2021. Det sker trots att Sveriges kommuner enligt regeringen och statsministern bland annat ska få ”ett permanent tillskott på 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet förstärks till sammanlagt 3,4 miljarder för 2021 vilket sammantaget är det den största satsningen på svensk äldreomsorg någonsin”.
Äldreomsorgens ökade ansvar, digitaliseringen, ständiga förändringar, nya journalsystem, mer komplicerade patientfall, fler äldre multisjuka har tillsammans med ett ointresse från kommunen för att satsa på sjuksköterskor, höjd kompetens och arbetsmiljön resulterat i en stor personalomsättning bland sjuksköterskorna, brist på specialistsjuksköterskor, en ökad ohälsa bland sjuksköterskorna och en sämre vård till de allra sköraste äldre patienterna i hemsjukvården.
Det borde vara en självklarhet att kommuner bemannar hemsjukvården med minst två nattsjuksköterskor för att kunna säkra både patientvården och arbetsmiljön för nattsjuksköterskorna.
I Lomma var i november 396 patienter inskrivna i hemsjukvården. 227 av dem bodde i sina egna hem och 169 på särskilda boenden. Två nattsjuksköterskor arbetar varje natt under tidspress och mycket stress för att ge vård till alla som behöver det. Att bara ha en nattsjuksköterska försämrar en redan tuff arbetssituation. För att nattsjuksköterskorna ska kunna ge en säker och personcentrerad vård samt säkra en god tillgänglighet för alla patienter i hemsjukvården behöver de vara minst två, om inte fler.
I Lomma har sjuksköterskornas arbetsmiljö länge varit tuff. Under ett arbetspass kan en ensam sjuksköterska på natten färdas mellan Lomma och Bjärred flera gånger om. Bilfärden tar cirka 15–20 minuter beroende på väglaget. Under färden kan nattsjuksköterskan behöva stanna flera gånger för att svara i telefon.
Det kan vara samtal som handlar om bedömning av allmäntillståndet hos en patient, men det kan också röra akuta händelser. Varje insats kräver tid.
Med bara en nattsjuksköterska i tjänst kan vården av andra patienter eller stödet till omvårdnadspersonalen dröja ett bra tag. Under en enda natt kan nattsjuksköterskan behöva besvara 25–30 telefonsamtal från omvårdnadspersonal.
För äldrevården är personcentrerad vård mycket viktigt. Det innebär att patienten deltar aktivt i planering och genomförande av den egna vården. Även närstående involveras om patienten så önskar.
Personcentrerad vård är att agera professionellt och i enlighet med yrkets etiska regler och kan aldrig ges under tidspress.
Att ha fler nattsjuksköterskor än bara en, är att skapa förutsättningar för att äldre får en god och säker vård.
Monica Rat, styrelseledamot i Vårdförbundets Skåneavdelning.
Gå till toppen