Annons

Annons

Annons

Ola Tedin

opinionLedare

Ola Tedin
Öppna aldrig en biltvätt i Landskrona.

Text

Detta är en ledare.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Skillnaden mellan olika kommunala taxor kan vara oförskämt stor.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Öppna inte biltvätt i Landskrona. Och se dig gärna om bland de andra kommunerna i Sydvästskåne innan du söker bygglov i Staffanstorp.

Det är två slutsatser man kan dra av en jämförande studie av olika kommunala avgifter i hela landet som organisationen Näringslivets regelnämnd gör med jämna mellanrum. Resultatet av undersökningen för 2020 finns nu att tillgå på kommungranskning.se.

Granskningen, som skett i enkätform och därför tyvärr inte är fullständigt komplett, lägger i dagen en hel del intressanta skillnader och likheter mellan kommunerna. Så är det blott en handfull av de tillfrågade kommunerna i Skåne som uppger sig betala tillbaka avgiften för tillsyn av miljö- och serveringstillstånd. Även om någon tillsyn inte skett. ”Aldrig aktuellt” är ett återkommande svar. Aldrig?

Annons

Annons

Bland de olika kommunala avgifterna är det skillnader i nivån på bygglov, alkoholtillstånd, tillsynsavgift för alkoholtillstånd och miljötillstånd som sticker ut.

Sålunda kostar ett bygglov för ett tänkt byggprojekt 62 296 kronor i Staffanstorp men bara 36 081 i grannkommunen Lund och 39 116 i närliggande Vellinge. Emellertid är just Staffanstorp billigast för alkoholtillstånd, som ligger på 4 000 kronor och med den årliga tillsynsavgiften på något mer, 4 400 kronor. Dyrast är samma tillstånd i Helsingborg, 12 400 kronor. För Malmö saknas uppgift om tillståndet, men tillsynsavgiften ligger där på 16 900 kronor årligen.

Och så var det detta med biltvätt. Landskrona tar hela 14 960 kronor i anmälningsavgift för den som avser att anlägga en sådan i kommunen. Därefter utgår en årlig tillsynsavgift på lika mycket. Billigast är å andra sidan Vellinge, där det kostar 1 000 kronor att anmäla etableringen och därpå ligger den årliga tillsynen på 6 000 kronor. Även Lund verkar se positivt på nyetablering inom biltvättarbranschen, 1 100 kronor i anmälningsavgift. Men sedan blir det dyrare, 8 800 kronor om året för tillsynen.

Exemplen ovan gör det svårt att frigöra sig från misstanken att många avgifter är en dold form av beskattning. För miljöförvaltningens kostnader i Landskrona är sannolikt inte 14 gånger större än de i Vellinge eller i Lund. Och är verkligen plan- och bygglovsarbetet i Lund och Vellinge nära dubbelt så kostnadseffektivt som i Staffanstorp? Och varför tillsynen av ett alkoholtillstånd I Landskrona bara kostar 4 400 kronor, men Malmö kommun hela 16 900 kronor är heller inte helt klart.

Annons

Annons

Det kan åtminstone inte bero på några enorma skillnader i personalkostnader. I alla fall ligger timdebiteringen per timme utnyttjad tjänstemannatid enligt enkäten kring 1 150 kronor i stora delar av västra Skåne. Landskrona sticker visserligen ut med den lägsta timdebiteringen, 935 kronor. Malmö tar ut mest med sina 1 365.

Kommunernas avgifter är reglerade i kommunallagen, som i sin nuvarande form gäller sedan 2017. I kapitel 2, 6:e paragrafen, anges att ”kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna”.

Den svenska förvaltningsmodellen bygger på stor självständighet för kommuner och regioner. Kommun- och regionfullmäktige bestämmer själva nivån på skatten och fastställer utan inblandning från staten sina avgiftstaxor. Men de milsvida skillnaderna tyder på att självkostnadsprincipen fått vika för beskattningsivern.

Näringslivets regelnämnd gör därför en viktig insats. Den insamlade informationen ökar transparensen och underlättar för medborgarna att göra rationella val. Skillnaderna i avgifter visar att det sannerligen behövs.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan