Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Vi är övertygade om att pandemin på sina ställen för med sig något positivt.”

Vi prioriterar en omställning till nära vård där vården utförs så nära patientens hem som möjligt. Ett paradigmskifte behövs så att inte vård på sjukhus står i fokus. Det skriver företrädare för alliansen som styr Region Skåne.

IVA-avdelningen på SUS i Malmö. Under pandemin har traditionella arbetssätt förändrats och utvecklats. Utifrån det har en kompetens- och uppgiftsväxling skett som gjort att många medarbetare har fått arbeta på toppen av sin kompetens, skriver artikelförfattarna.Bild: Johan Bävman
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Region Skåne har i arbetet för att tillvarata lärdomar och erfarenheter från covid-19-pandemin tagit fram en rapport som fokuserar på arbetet under våren 2020.
Rapporten är full av värdefulla analyser och observationer, och innehåller ett 50-tal förslag på förbättringar och nya arbetssätt som kan användas även efter pandemin.
Region Skåne är därför bättre rustad att hantera den pågående pandemin. Lärdomarna underlättar också den stora omställning som måste göras för att skånsk hälso- och sjukvård ska bli bättre.
Allians för Skåne identifierar tre områden som är extra viktiga att arbeta vidare med.
1. Nära vård
Vi prioriterar en omställning till nära vård där vården utförs så nära patientens hem som möjligt. Ett paradigmskifte behövs så att inte vård på sjukhus står i fokus.
Det handlar också om den vård människor kan ge sig själva. Kanske kan många under ett första stadium hantera sin sjukdom på egen hand om Region Skåne kan ge tillräckligt stöd per telefon och genom digital rådgivning.
Under pandemin har Region Skåne förstärkt den mobila vården då läkare kommer till patienter och utför vården hemma hos dem. Också distansmonitoreringen har förstärkts. Drygt 200 patienter hemmonitoreras och övervakas i sina hem där värden som till exempel EKG och blodtryck mäts. Därigenom har sjukhusen avlastats och kunnat ge plats för de patienter som var i störst behov av sjukhusens resurser.
Den vård människor får i sina hem måste vara av minst lika hög medicinsk kvalitet som den på sjukhusen. Att vårdpersonal gör individuella bedömningar och får samtycke av patienter och anhöriga är en förutsättning för att vård i hemmet ska kunna genomföras.
Den mobila vården behöver utvecklas och de mobila vårdteamen, där ofta sjuksköterskor och läkare ingår, stärkas. Kommunerna och inte minst deras sjuksköterskor, är viktiga för att nära vård ska kunna fungera.
Primärvården, alltså vårdcentralerna, måste få större ansvar och mer resurser. Primärvården har varit extremt viktig när mer vård under pandemin har flyttats utanför sjukhusen.
2. Digitalisering
På kort tid har Region Skåne gjort stora framsteg vad gäller digitalisering och kontakter via telefon och video. Under 2020 års första 35 veckor genomfördes 179 997 distanskontakter genom video. Det är en ökning med 252 procent jämfört med motsvarande period året före.
Vi är övertygade om att detta är framtiden och behöver nu få hela Region Skåne att anamma och arbeta utifrån parollen "digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”.
Det ställer krav på en miniminivå för samtliga digitala tjänster i Region Skånes verksamheter inom sjukvården. Människor som bor i Skåne ska veta vad de kan förvänta sig och vilka möjligheter som finns, oavsett vilken verksamhet de är i kontakt med.
Med hjälp av digitala lösningar har patienter under pandemin kunnat utföra en del uppgifter som traditionellt utförts av vården, till exempel provtagning för covid-19 och HPV. Det ska givetvis fortsätta även efter pandemin.
3. Medarbetare
Den absolut viktigaste resursen för Region Skåne är medarbetarna. Under pandemin har de gjort, och gör, ett oerhört betydelsefullt arbete och en förnyelse har skett tack vare medarbetare som genom samarbeten i hela organisationen hittat och genomfört nya lösningar.
Traditionella arbetssätt har förändrats och utvecklats. Utifrån det har en kompetens- och uppgiftsväxling skett som gjort att många medarbetare har fått arbeta på toppen av sin kompetens.
Det är extremt viktigt att det arbete som går under beteckningen RAK – rätt använd kompetens – fortsätter, och drar nytta av den förändring som påbörjats under pandemin.
Pandemin är påfrestande. Men kriser föder förnyelse och vi är övertygade om att den i slutänden på sina ställen för med sig något positivt. Nu gäller det att Region Skåne drar nytta av de erfarenheter och lärdomar som coronapandemin gett. Både för att klara den pågående pandemin och för att kunna möta framtidens utmaningar.
Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne
Gilbert Tribo (L), gruppledare för Liberalerna i Region Skåne
Annette Linander (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne
Per Einarsson (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne
Gå till toppen