Annons

Annons

Annons

Annons

Lund

Insändare
Vi vill visa hur 2021 kan bli ett gott nytt år

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi brukar inför varje nytt år säga ”Gott nytt år” och det tänkte vi visa på nu - hur 2021 kan bli ett gott nytt år. Under 2020 kunde vi se hur pandemin drabbade hela världen. Inom våra verksamheter inom vård och omsorg är det extra tydligt, precis som för gruppen äldre. Under julhelgerna hörde vi om många fall där ensamheten var stor och påtaglig hos många av våra äldre Lundabor. I Lund har flera föreningar som jobbar med äldrefrågor arbetat aktivt under 2020 genom att skapa kontakter med äldre som riskerar att bli ensamma. Vi kommer nu understödja deras arbete så att de kan fortsätta under 2021 genom en satsning på 300 000 kronor i extra föreningsstöd. Stort tack för att ni håller ut och gör stora insatser i människors vardag!

Annons

Något annat som vi tycker passar bra att nämna nu i början av det nya året är vår satsning på matupplevelsen i ordinärt boende, alltså för alla som har något stöd med sin mat från kommunen – men inte bor på ett särskilt boende eller liknande. Genom mätningar, undersökningar och inte minst samtal med de som äter vår mat har vi fått klart för oss att vi måste utveckla matsituationen. Det handlar dels såklart om att kosten ska ha rätt näring men även matupplevelsen i sin helhet. Vi tar nu ett antal steg framåt för att säkra matkvaliteten. Ett viktigt steg är att anställa en dietist för att få ett ökat fokus på att förebygga och motverka undernäring samt att följa projektet ”Nollvision undernäring”. Undernäring är ett utbrett problem över hela landet. Dietistens arbetsuppgifter ska bland annat kopplas till matlagning i hemmet och aktivt arbete med kostombuden. Arbetet med matupplevelsen kommer också att innebära att vi ska undersöka hur ett samarbete med privata aktörer, restauranger helt enkelt, också kan utveckla erbjudanden till just äldre.

Annons

Vi vill även lyfta fram att efter uppföljning av vårt initiativ om att införa utdrag ur belastningsregister vid nyanställning inom hemvård, rehabilitering, stöd och service beslöt nämnden i november 2020 att från och med 1 januari 2021 även införa utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom hela vård och omsorgsförvaltningens övriga verksamheter exklusive administrativ personal. Syftet med att införa utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar är att ge brukarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott samt att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet.

Till sist vill vi med emfas tacka alla anställda inom vård och omsorg som på ett föredömligt vis håller igång våra verksamheter varje dag, året runt och arbetar för att göra livet bättre för våra Lundabor.

Med förhoppningar om en god fortsättning på det nya året.

Inga-Kerstin Eriksson (C ) och Dan Ishaq (M) Ordförande och 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun

Annons

Annons

Till toppen av sidan