Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Brister i ansvarstagande bäddar för fusk med våra gemensamma pengar

All verksamhet borde kämpa för att nå sina mål och förbättra för kunderna, brukarna och medarbetarna, men att inte ens ha mål för verksamheten gör den omöjlig att följa upp, skriver PO Lindholm.Bild: Larsen, Håkon Mosvold
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
På temat dåliga chefer och undermålig verksamhetsledning är antalet exempel från 2020 förfärande många. På lokal nivå i Malmö tar frågan och diskussionen den senaste veckan om familjedaghemmen emellertid priset. Att förtroendevalda och tjänstemän inte förstår att om vi betalar för en verksamhet med skattemedel så är det självklart att:
1. Målen, reglerna och riktlinjerna avseende funktion, kompetens och kvalitet är transparenta, entydiga och lika de som gäller andra organisationsformer för motsvarande tjänster.
2. Ersättningen som utgår för tjänsterna är rimlig i skenet av andra organisationsformer och tjänster.
3. Den ansvariga, verksamhetsreglerande och beställande organisationen har resurser att följa upp tillämpningen av den verksamhet som bedrivs både i egen regi eller som köps in av företag som bedriver familjedaghem eller annan omsorgsverksamhet.
4. Periodiska kontroller och avstämningar mellan parterna säkerställer såväl att kvalitetsmålen uppfylls som att funktion och ersättning är i paritet med vad som överenskommits mellan parterna.
5. Verksamheten som helhet utvärderas periodiskt, åtminstone årligen, för att säkerställa funktion, kompetens och kvalitet över tid.
För mig, och de verksamheter jag ledde under många år och som årligen köpte tjänster för mellan 1-2 miljarder kronor, är det obegripligt att det som beskrivits i tidningarna de senaste dagarna avseende familjedaghemmen får fortgå.
Må vara att mina erfarenheter härrör från produktion och distribution av kraft och värme, men inom all verksamhet har vi både bra och dåliga chefer liksom ägare och huvudmän av varierande kvalitet.
När en otydlig ägare eller huvudman sammanstrålar med chefer som inte kan sin verksamhet eller för den delen inte förstår vikten av att följa upp verksamheten mot dess mål avseende ekonomi och kvalitet, blir resultatet därefter. All verksamhet borde kämpa för att nå sina mål och förbättra för kunderna, brukarna och medarbetarna, men att inte ens ha mål för verksamheten gör den omöjlig att följa upp. Att sedan lösa den här problematiken med att inte ha några resurser för uppföljning är definitivt upprörande. Detta bäddar för fusk och olagligheter, vilket är något mycket allvarligare än brister i effektivitet och kvalitetsuppföljning som må vara klandervärt men inte är brottsligt.
Vem har ansvaret för att våra barn får den omsorg samhället beslutat om? Vem tar ansvar för att våra skattemedel används på ett ansvarsfullt och seriöst sätt? Vem redovisar ärligt för oss som finansierar verksamheten hur den går och hur den utvecklas över tid?
Jag vill betona att mina åsikter inte grundas på några politiska ställningstaganden. Jag tycker bara inte om att vi som samhälle och organisationer bedriver undermålig verksamhet, slösar med skattemedel och att det huvudsakligen beror på att den ansvariga parten saknar kompetens eller resurser för att bedriva en seriös och hållbar verksamhet.
PO Lindholm
Gå till toppen