Annons

Annons

opinionÖresundsmetron

Aktuella frågor
”Säkra tågfärjor till Tyskland och påbörja planeringen av en Öresundsmetro.”

För att Sverige ska klara de uppsatta klimatmålen i Parisavtalet krävs en omställning av transporter från väg till järnväg. Det gör att regeringen måste planera för en omfattande ökning av järnvägstrafiken mellan Sverige och övriga Europa, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande i Malmö respektive Trelleborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Färja som går mellan Trelleborg och Tyskland. Inom kort ska Trafikverket presentera en utredning som analyserar vilken funktion tågfärjeförbindelsen har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, skriver artikelförfattarna.

Bild: Horst-Dieter Foerster

Annons

Coronapandemin har satt stor press på den fria rörligheten i Europa.Även om åtgärder nu behövs för att begränsa smittspridningen, måste ett litet exportberoende land som Sverige blicka framåt och planera för fortsatt handel och utbyte med omvärlden.

Vi uppmanar regeringen att i samarbete med sina danska kollegor snarast initiera en mellanstatlig utredning om Öresundsmetron och parallellt säkra den viktiga färjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland.

Enligt analysföretaget Ramböll kan antalet godståg över Öresundsbron komma att fördubblas efter att Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029. Då kan Öresund bli en flaskhals för godstågstransporter mellan Sverige och övriga Europa.

För att Sverige ska klara de uppsatta klimatmålen i Parisavtalet krävs en omställning av transporter från väg till järnväg. Det gör att regeringen måste planera för en omfattande ökning av järnvägstrafiken mellan Sverige och övriga Europa.

Annons

Mer än 80 procent av det gods som forslas via järnväg mellan Sverige och övriga Europa går idag över Öresundsbron. Men Sverige behöver göra det möjligt att köra fler klimatvänliga godstransporter till och från övriga Europa och erbjuda godstågen alternativa resvägar som kan användas om det uppkommer störningar på Bron.

Annons

Trelleborgs hamn och Copenhagen Malmö Port, CMP, är så kallade stomnätshamnar inom det europeiska transportnätet TEN-T och strategiskt viktiga för att länka samman EU. Även framöver – när godsvolymerna ökar – måste gods som kommer till hamnarna kunna lastas om till ett stabilt järnvägsnät för vidare transport.

Inom kort ska Trafikverket presentera en utredning som analyserar vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Regeringen måste säkra att tågfärjorna fortsätter att gå under överskådlig framtid. Genom att förbättra befintliga järnvägssträckor till och från Malmö, och säkra tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland kan Sverige skapa tillförlitliga och alternativa resvägar. Det är viktigt för att näringslivet ska våga satsa på ökad tågtrafik.

Sverige och Danmark behöver också snarast inleda planeringen av en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. Med den kan Öresundsbron avlastas från en stor del pendlare och andra kollektivtrafikresenärer. Det gör i sin tur att fler godståg och mer långväga persontrafik får plats på Öresundsbron. Metron blir som en ”tredje våning” under Bron, och kompletterar dagens väg- och järnvägsförbindelse.

Annons

Öresundsintegrationen behöver kickstartas när pandemin väl har klingat av. Sveriges och Danmarksambition måste vara att göra det enklare för människor att förflytta sig mellan de båda länderna.

Annons

Idag står Öresundsregionen för drygt en fjärdedel av Danmarks och Sveriges samlade BNP. Regionen kan, genom att bygga en tunnelbana mellan de två mest tätbefolkade städerna, bidra än mer till båda ländernas utveckling.

Med en Öresundsmetro tar en resa från centrala Malmö till centrala Köpenhamn 20 minuter. Kortare restider i kombination med ökad punktlighet och turtäthet gör att det från en stor del av sydvästra Skåne blir realistiskt att pendla till Danmarks huvudstad. Förutsättningarna för kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, jobb, utbildning, turism och kultur förbättras, till nytta för både svensk och dansk tillväxt.

Öresundsmetron är en kostnadseffektiv fast förbindelse. Den förutsätter inte stora investeringar i nya väg- eller järnvägssträckor och kan finansieras genom en kombination av biljettintäkter och intäkter från Öresundsbron.

Genom att säkra järnvägsfärjorna och påbörja planerna för en Öresundsmetro kan Sverige ställa om till hållbara transporter, framtidssäkra svensk handel med omvärlden och bidra till en ökad Öresundsintegration.

Annons

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy