Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Ingen våldsbejakande islamist som ska utvisas ska kunna välja att bo i Malmö.”

Vi föreslår att människor från andra länder som vistas i Sverige och utgör terrorhot, men inte kan utvisas, ska begränsas genom en tvångsplacerad kommunarrest kombinerad med elektronisk övervakning, skriver Adam Marttinen och Magnus Olsson, Sverigedemokraterna.

Migrationsverkets förvar i Ljungbyhed. Utlänningar som utgör terrorhot ska sättas i förvar till dess att de kan utvisas, skriver Adam Marttinen och Magnus Olsson, Sverigedemokraterna.Bild: Niklas Gustavsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Det har snart gått två år sedan säkerhetspolisen omhändertog sex utländska män som bedömdes vara centralfigurer i den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Säpo ansåg att männen utgjorde ett hot mot rikets säkerhet.
Männen, varav flera var imamer, togs i förvar med stöd av Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU. Säpo begärde att få männen utvisade på livstid till sina ursprungsländer.
Men trots att både Migrationsverket och regeringen tillstyrkte Säkerhetspolisens begäran om utvisning genom LSU släpptes samtliga ut i samhället efter sex månader. Utvisningarna kunde inte verkställas på grund av att männen riskerar tortyr eller förföljelse i sina hemländer.
Idag tas utländska personer som Säpo anser utgör terrorhot i förvar så länge det finns hopp om att utvisning kan verkställas. Finns det hinder för verkställighet, måste personerna i fråga enligt lag släppas.
Personer från andra länder som utgör terrorhot i Sverige får röra sig relativt fritt i landet om polisen inte lyckas utvisa dem. De får välja vilken kommun de vill bo i och röra sig hur de vill inom kommunens gränser.
En av de sex män som släpptes istället för att utvisas till sitt hemland har nu enligt medieuppgifter flyttat till Malmö, en stad där det redan finns våldsbejakande islamister. Det vore bättre om mannens val av bostadsort avgjordes av myndigheter som kan bedöma vilken fara han utgör för omgivningen. Man får heller inte underskatta att tvångsplacerad kommunarrest kan påverka viljan att frivilligt lämna landet.
Sverigedemokraterna har både under den tidigare alliansregeringen och under den nuvarande rödgröna regeringen försökt ändra hur lagen om särskild utlänningskontroll fungerar.
Utlänningar som utgör terrorhot ska sättas i förvar till dess att de kan utvisas. De ska inte släppas ut i samhället, så länge de inte lämnar landet på frivillig väg eller tvångsutvisas. Det behövs en ny rättslig grund för hur länge människor ska kunna tas i förvar, en grund som utgår från Sveriges säkerhet, ett säkerhetsförvar.
Sverigedemokraterna föreslår att människor från andra länder som vistas i Sverige och utgör terrorhot, men inte kan utvisas, ska begränsas genom en tvångsplacerad kommunarrest kombinerad med elektronisk övervakning. De ska inte kunna välja var de ska bo. Valet av kommun ska göras av välinformerade myndigheter och bör utgå från att det ska göra livet i Sverige så begränsat och svårt som möjligt.
Begränsningar ska också kunna ske inom en kommun så att personerna i fråga förbjuds att vistas i vissa områden. Som exempel kan besök i moskéer omöjliggöras för att hindra nätverkande och spridande av radikala idéer. Överträdelser ska straffas med fängelse.
Enligt Säkerhetspolisen utgör den våldsbejakande islamistiska miljö som finns i Sverige landets största inhemska hot.
De partier som hindrat SD:s förslag om säkerhetsförvar och livstidsutvisning måste ta ett större ansvar när det gäller att motverka våldsbejakande islamism.
Enligt Säpo har 300 svenska medborgare rest till Islamiska staten. Minst hälften av dem har återvänt.
Sverigedemokraternas förslag om att frånta svenska medborgare som anslutit sig till IS deras medborgarskap och utvisa dem på livstid till deras ursprungsländer möter fortfarande motstånd i den svenska regeringen.
Att säkerhetspolisen har noterat tusentals våldsbejakande islamister i Sverige gör att säkerhetsläget i landet är både allvarligt och spänt. Att regeringen inte lyckas utvisa de utlänningar som utgör en del av den våldsbejakande islamistiska miljön är ett misslyckande.
Ingen våldsbejakande islamist som ska utvisas ska kunna välja att bo i Malmö eller någon annan kommun som redan är drabbad av extremism. Sverigedemokraterna står beredda att medverka till tvångsplacerad kommunarrest med elektronisk övervakning till dess att SD:s förslag om säkerhetsförvar och livstidsutvisning införs.
Adam Marttinen (SD), riksdagsledamot.
Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö.
Gå till toppen