Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Lunds universitet behöver göra mer för att skapa kontaktvägar.”

Det finns skäl att närmare fundera över hur universitetsvärlden, myndigheter och näringsliv tillsammans kan bidra till en allsidigare, men saklig, debatt, skriver Erik Renström, Lunds universitets nye rektor, som installeras idag.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lunds universitet måste tydliggöra sin roll och synliggöra vilka värden det står för, skriver Erik Renström.

Bild: Emil Langvad

Annons

För första gången i Lunds universitets historia installeras nu en ny rektor via nätet och digitala verktyg. Hela samhället har tagit ett stort kliv, där nätet i större omfattning än för bara ett år sedan ersätter fysiska möten. Det är en omställning som kan stöpa om marknader, städer och samhällen på djupet.

Lunds universitet måste utforma utbildning, arbetsmetodik, pedagogik, lokaler och infrastruktur för att möta de nya behov som efterfrågas.

Flera av de bästa lärosätena i världen har kommit långt när det gäller digital undervisning och onlinekurser. Lunds universitet får därför inte tappa fart. Att klara av att ställa om från en dag till en annan är en sak. Att behålla kvalitet i utbildningen på sikt i ett diversifierat utbildningslandskap kräver mer.

Annons

Kan Lunds universitet tillhandahålla en god och högkvalitativ blandning av undervisning på campus, i universitetets lokaler, och på nätet är möjligheterna goda att kunna attrahera studenter från fler grupper i samhället, både nationellt och internationellt.

Annons

Jag hoppas och tror att anställda och studenter tillsammans kan bidra med kreativa idéer och lösningar som är till gagn både för universitetet och för samhället i stort. Kreativitet är ett av mina fem ledord som rektor för Lunds universitet tillsammans med kvalitet, kurage, kommunikation och karaktär.

Internationellt sett är Lunds universitet högt rankat. Men konkurrensen är knivskarp och med allt större konkurrens, bland annat från asiatiska lärosäten, om studenter och forskare, kan inte universitetet vila på sina lagrar.

Bara genom att hålla högsta kvalitet i forskning har Lunds universitet chans att stå sig i konkurrensen. Vill universitet locka de bästa forskarna behöver det erbjuda goda villkor i form av karriärutveckling och attraktiva forskningsmiljöer. När det gäller forskningens innehåll och kvalitet ska den forskningsutvärdering som precis blivit klar och som omfattar all forskning vid Lunds universitet ligga till grund för kommande strategier under min och den nya universitetsledningens mandatperiod som sträcker sig till och med 2026.

Lunds universitets campus, områden, i Lund, Malmö och Helsingborg – och snart på det nya Science Village som planeras på Brunnshög mellan Max IV och ESS – är viktiga för att skapa kreativa arbets-, studie-, och samverkansmiljöer.

Ingen av universitetets campus är viktigare än det andra. De berikar varandra. Samverkan är extremt viktigt för att få till konkurrenskraftiga miljöer och universitetet behöver göra mer för att bjuda in och skapa kontaktvägar med politik, industri, näringsliv och offentlig sektor, regionalt, nationellt och internationellt.

Annons

Annons

En bredare rekryteringsbas bidrar till kvalitet. Ett kreativt klimat och de bästa lösningarna kräver många olika synvinklar och de får man inte i homogena miljöer.

Att fortsätta arbeta för jämställdhet och ökad mångfald är både en kvalitetsfråga och en hållbarhetsfråga för universitetet. Dagens studenter ställer höga krav på hållbarhet, jämställdhet och likabehandling.

Lunds universitet är i allra högsta grad en del av samhället och pandemin om något har visat behovet av den bredd på kompetens och kunskap som behövs i ett samhälle för att reda ut komplexa frågor och bistå politiker i att fatta välunderbyggda beslut.

Pandemin har gjort att processen för hur forskning leder till utvecklad kunskap synliggjorts för allmänheten. Ett exempel är rekommendationer för användande av munskydd i syfte att minska smittspridning. Här finns skäl att närmare fundera över hur universitetsvärlden, myndigheter och näringsliv tillsammans kan bidra till en allsidigare, men saklig, debatt.

Lunds universitet har sedan länge identifierat sin ämnesbredd som en framgångsfaktor för att kunna ta sig an komplexa frågor och bidra till lösningar som är till gagn för samhället. Men det krävs också att universitetet tydliggör sin roll och synliggör vilka värden universitetet står för.

Universitetet har en unik position genom oberoende kunskap, analys och fördjupning. Samtidigt hotas den akademiska friheten på flera håll i världen och kunskapsrelativismen breder ut sig.

Annons

Vi har alla nyligen bevittnat hur världens största demokrati, USA, har skakats i sina grundvalar. I en värld med stormaktsrivalitet, teknologisk rivalitet, protektionism, ökad nationalism och polarisering har universitetet en mycket viktig uppgift i att bidra med sin samlade kunskap och stå för stabilitet och fördjupning.

Erik Renström, rektor för Lunds universitet

Annons

Annons

Till toppen av sidan