Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ””Regeringen behöver bli tydligare gentemot Trafikverket kring cykelsatsningar.”

Tre åtgärder är särskilt viktiga för att det ska bli enklare och billigare att skapa ett trafiksystem där fler oftare väljer att cykla, skriver företrädare för Svenska cykelstäder, Svensk cykling och Cykelfrämjandet.

Politikerna i London och Paris har insett att ju fler som väljer cykel istället för bil, desto bättre är det för klimatet och folkhälsan och det blir minskad trängsel i trafiken, skriver artikelförfattarna.Bild: Alberto Pezzali
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Under 2020 ökade cyklandet kraftigt, inte bara i Sverige utan i flera länder i Europa. Coronapandemin har visat vilka möjligheter det finns när fler väljer att cykla oftare.
London är ett exempel där stadens politiker ökade sina ansträngningar för att få bättre och fler cykelbanor förra året. Paris satsar på att bli en så kallad 15-minutersstad där jobb, skola och vardagsärenden ska kunna nås inom en kvart på cykeln.
Politikerna i London och Paris har insett att ju fler som väljer cykel istället för bil, desto bättre är det för klimatet och folkhälsan och det blir minskad trängsel i trafiken. Sverige bör också planera för att underlätta ökad cykling.
Idag ligger Sverige efter andra länder, till exempel Finland, Italien och Storbritannien, när det gäller cykelsatsningar under pandemin.
I oktober presenterade Trafikverket ett underlag för den infrastrukturproposition som regeringen ska lägga fram i riksdagen under våren. Riksdagens beslut sätter ramarna för investeringar under åren 2022–2033 och anger därmed förutsättningarna för att nå målet om minskade utsläpp från transporter med 70 procent till 2030.
Ett problem är att Trafikverket i sitt underlag till beslut slår fast att vägtrafiken är så omfattande att det inte någon idé att försöka minska den och få människor att välja att åka kollektivt, gå eller cykla.
Tre åtgärder är särskilt viktiga för att det ska bli enklare och billigare att skapa ett trafiksystem där fler oftare väljer att cykla. Regering och riksdag behöver:
1. Se till att staten kan finansiera arbeten som minskar behovet av transporter och åtgärder som medför att dagens vägar kan användas effektivare, till exempel genom att uppmuntra cykling eller kollektivtrafik istället för att bygga ut vägar. Trafikverket tolkar dagens regelverk som att det inte får finansiera sådana åtgärder, trots medvetenhet om att de ofta kan vara kostnadseffektiva. Dessutom har regeringen sedan tidigare gett Trafikverket i uppdrag att arbeta just på det sättet. Det fanns även med i direktiven till den nu gällande nationella infrastrukturplanen.
2. Ändra lagarna så att cykelvägar kan byggas där de gör störst nytta.

 Idag hindrar väglagen och anläggningslagen staten från att finansiera cykelvägar. Dels måste cykelbanor alltid byggas intill en väg, vilket innebär att de inte får dras någon annanstans även om det skulle vara bättre. Dels anser Trafikverket att staten inte får anlägga eller äga cykelbanor utmed enskilda vägar, som utgör den största delen av Sveriges vägnät.

 Riksdagens trafikutskott har bett regeringen göra det möjligt för staten att anlägga friliggande cykelvägar.
3. Avsätta mer pengar för ökad cykling. Trots att 10 procent av landets befolkning cyklar, enligt siffror från myndigheten Trafikanalys, gick bara 1 procent av investeringarna i den förra nationella planen för infrastruktur till cykel. De statliga pengarna till cykelvägar har inte heller ökat på samma sätt som för andra transportslag.

 Minst 10 procent av de statliga medlen bör öronmärkas för investeringar för ökad cykling.
Det är dags att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) reder ut eventuella oklarheter för Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Regeringen behöver bli tydligare så att satsningar på cykel kan genomföras.
Moa Rasmusson, ordförande för Svenska cykelstäder
.
Klas Elm, vd för Svensk cykling.
Isabella Thöger, verksamhetschef för Cykelfrämjandet


.
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen