Annons

Annons

Annons

Annons

Lund

Insändare
En återgång till skolan ett experiment med vår hälsa

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Efter att regeringen och skolverket öppnat upp för att gymnasieskolor och grundskolor successivt kan återgå till närundervisning, beroende på smittläge i de olika regionerna, har Smittskydd Skåne tagit det märkliga beslutet att detta ska ske här i Skåne. Skåne är just nu kanske den mest drabbade regionen i Sverige och det hade varit lämpligt att fortsätta distansundervisningen några veckor till för att avvakta utvecklingen. Utifrån rådande smittspridningsläge i Skåne upplever just nu många lärare, och förmodligen även elever, att en återgång till undervisning på plats i skolorna är ett enda stort experiment med lärares och elevers hälsa.

I region Västra Götaland har man tagit ett annat beslut. Där ska eleverna fortsatt få distansundervisning fram t.o.m. 24 februari. Hur kan det komma sig att två regioner tar så olika beslut? Läget när det gäller smittspridning är absolut inte bättre i Skåne än i Västra Götaland. Det är snarare så att smittspridningen är något större här med drygt 11 000 fall den senaste tvåveckorsperioden mot ca 9700 i Västra Götaland. Det tycks rimligt att ta samma beslut här som i Västra Götaland när det gäller distansundervisning som åtgärd för att minska smittspridning i samhället och skydda elever och lärares hälsa. Varför värnar inte Region Skåne och Lunds kommun lika mycket om elevers och lärares hälsa som Region Västra Götaland?

Annons

Annons

Även om inte skolbarn är drivande i smittspridningen har det visat sig att flera elever och lärare har smittats på skolorna. Det har vi sett med flera utbrott på olika skolor i Lund och andra kommuner. Till exempel smittades över 100 elever och flera lärare runt månadsskiftet november–december på en av Lunds stora gymnasieskolor och över 20 lärare insjuknade på en av Lunds mindre grundskolor.

Under vårterminen 2020 hade alla gymnasieskolor i Sverige distansundervisning under de sista tre månaderna. Då hade vi nästan ingen smittspridning alls i Skåne. I ljuset från detta tycks beslutet att delvis låta eleverna återgå till närundervisning på skolorna fullkomligt absurt. Nu har vi en smittspridning som är väldigt mycket högre än i maj och de åtgärder som då var rimliga borde vara självklara nu när smittspridningen är så mycket högre.

Kan någon förklara varför elevernas och lärarnas arbetsmiljö inte är så viktig och kan någon förklara konsekvens och logik i de beslut som Smittskydd Skåne och t.ex. Lunds Utbildningsnämnd har tagit? Arbetsmiljölagen säger att “Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa…” (Kap 3, 2 §). Har då Lunds kommun gjort detta när det gäller skolan och risken för att smittas av covid-19? Nej. Kommunerna kan besluta om fjärr-/distansundervisning utifrån arbetsmiljölagen och om elever och lärare arbetar hemifrån minimeras risken att drabbas av ohälsa i form av coronasmitta på arbetsplatsen. Lunds kommun, liksom andra kommuner i Skåne måste nu ta sitt arbetsmiljöansvar!

Henrik Magnusson Lokalombud för Lärarnas riksförbund, Polhemskolan i Lund

Annons

Annons

Till toppen av sidan