Annons

Annons

Annons

Vaccinmotståndarna

Så frodas felaktigheterna kring coronavaccineringen

Konspirationsteorier, statistik som övertolkas och misstänkliggörande av myndigheter. Det är ingredienser i den mix av vaccinmotstånd som just nu sprids. Samtidigt som den stora vaccineringen mot covid-19 är igång förs kampen mot densamma på många olika håll. Förmodligen i en kommentarstråd nära dig.

Text

Det är kväll i mitten av januari. En man från Malmö trycker på knappen och skickar iväg en kommentar på Facebook. Den handlar om att ett antal norrmän dött efter att de fått corona-vaccinet.

"Stämmer detta?"

Frågan går till Region Skånes högst ansvarige politiker, Carl Johan Sonesson (M), som profilerat sig som mycket aktiv i kampen mot covid-19. Han är en förespråkare av vaccinet.

I kommentaren länkas det till en artikel som visar sig innehålla både felaktigheter och överdrivna slutsatser om vaccineringen. Något svar från Carl Johan Sonesson får inte Malmöbon men en livlig diskussion om uppgifterna startar i kommentarstråden.

Uppgifterna om de 23 döda norrmännen länkas från en relativt nystartad nättidning som kallar sig själv kulturkonservativ.

Annons

Annons

Exemplet är ett i mängden av inlägg kring coronavaccineringen som just nu går att hitta på sociala medier. Klyftan mellan de som litar på myndigheter, läkemedelsbolag och forskning å ena sidan och de som misstror desamma syns överallt. Kommentarer mot vaccinet dyker upp i allt från lokala ortsgrupper på Facebook via medias kommentarsfält till grupper med en klar politisk agenda.

Vaccinmotståndet spänner från lätt skepsis till att se både pandemi och vaccin som medel för hemliga makter att dominera jorden. Och motståndet märks inte bara på nätet utan också på gator och torg i Skånes städer.

Artikeln om de 13 rapporterade dödsfallen hamnar i ett flöde som mestadels handlar om den pågående pandemin. Men texten beskriver biverkningar av influensavaccinet 2014.

Ett sätt som tvivel kring vaccinering sprids på, medvetet eller inte, är genom gamla artiklar. En kvinna från Helsingborg som är aktiv på Facebook och där har kontakt med flera kända vaccinmotståndare, delade i januari en artikel från danska Berlingske Tidende som handlade om vaccinbiverkningar. Artikeln var dock från 2014 och handlade om influensavaccin. När det påpekades i kommentarerna svarade hon att artikeln bara skulle ses som en varningssignal.

Argumenten och tongångarna i de antivaccinationsinlägg som skåningarna möter på nätet och ute på stan är inget isolerat fenomen. Istället länkar mycket in i floran av desinformation på internationell nivå.

Redan i coronapandemins början konstaterade Världshälsoorganisationen, WHO, att mängden rykten, felaktigheter och konspirationsteorier växte i takt med smittan. Något som då benämndes som en infodemi.

I mars publicerade Patrik Oksanen, journalist och författare som specialiserat sig på säkerhetspolitik och informationskrig, tillsammans med Henrik Sundbom en rapport om just desinformation kopplat till corona. Där konstaterar de att en rad olika aktörer – med olika intressen – tjänar på att sprida desinformation. De nämner Kina och Ryssland, som har sina skäl att etablera en egen bild av vad viruset är och kommer ifrån. För Kina handlar det om att tvätta bort bilden av att landet är pandemins ursprung. För Ryssland om att undergräva förtroende för myndigheter och institutioner i väst.

Annons

Annons

Men rapporten tar också upp kopplingarna till alternativmedicin och naturläkemedel.

I det sammanhanget nämner författarna Facebook-grupper i både Sverige och USA som blandar tips på alternativ behandling mot sjukdomar med konspirationsteorier om till exempel läkemedelsindustrin. Där, menar de, finns ett ekonomiskt incitament – grupperna saluför produkter som bland annat påstås hjälpa mot corona.

HD och Sydsvenskans genomgång av olika inlägg med antivaccinerings-argument visar också att basen ibland är sann myndighetsinformation, ur vilken det sedan dras passande men felaktiga slutsatser.

Artikeln som delades hos Carl Johan Sonessons Facebooksida var just en sådan. Norska läkemedelsverket hade rapporterat 13 dödsfall bland äldre sköra patienter efter att de fått vaccinet. Och det kunde inte uteslutas att de dött som en följd av den typ av biverkningar som vaccineringar i allmänhet kan ge, som exempelvis feber. Totalt hade det i Norge då inträffat 23 dödsfall i tid efter vaccinationer. Alltså inte självklart på grund av vaccinationer.

Slutsatsen från läkemedelsverket blev att man skulle vara försiktig med att vaccinera de allra sköraste och äldre eller de som befann sig i livets slutskede.

I artikeln, som publicerades i en relativt nystartad nättidning som kallar sig själv kulturkonservativ, drogs dock en annan slutsats, nämligen att den procentandel av de allra sjukaste och sköraste i Norge som dött kunde överföras till hela Sveriges befolkning. Resultatet av den räkneoperationen blev att närapå 8000 svenskar kommer att dö av vaccinet.

Många reagerade i kommentarstråden.

"Dem var mellan 80-90 år och det står inte vad dem hade för sjukdomar i bagaget. Snälla lägg ner skräckpropagandan !!!! Läs inte bara överskrifter utan ta reda på fakta", skriver en person.

Annons

Som ett sätt att varna för falska fakta och dold påverkan finns sedan några år tillbaka en gemensam europeisk organisation för att identifiera olika typer av desinformationskampanjer från Ryssland riktade mot EU och dess närhet. På sajten EUvsDisinfo finns en databas med artiklar som har identifierats som falska eller delvis falska. Många av dem handlar just om den pågående pandemin.

Annons

Ett av de senaste inläggen på sajten, från januari i år, har rubriken ”Att tala halvsanningar är också att ljuga”. Där ger man flera exempel på artiklar som lyfter fram biverkningar av vaccin som tillverkats i väst. Historien i Norge är en av dem.

Artiklarna innehåller, enligt EUvsDisinfo, vissa sanna uppgifter – men de används på ett manipulativt eller selektivt sätt.

Över 21000 människor valde att skriva på protesten mot bland annat vaccinet.

Vissa av vaccinmotståndarna på nätet har stora följarskador. En del av dem får också folk att aktivt agera. Ett exempel på det är den namninsamling som startades i december i syfte att stoppa pandemilag och "riskabelt covid-19 vaccin."

Beslutet om pandemilagen fattades i början av januari men trots det fortsätter folk att skriva under. Till och med den här veckan har över 21 000 personer skrivit på.

"Finns inte tillräckligt med underlag för detta trams som försiggår stänger ner landet. Sen att ta fram ett vaccin på denna korta tid och använda sig av människan som försökskanin är skamligt. Myndigheter manipulerar och duperar folket ni kommer inte komma undan...", skriver en helsingborgare i en kommentar.

Annons

"finns INGEN vetenskaplig forskning som stödjer - att COVID19 existerar - att COVID19 är viralt - att COVID19 är farligt - att COVID19-symptomen är farliga - att vi har en pandemi - några restriktioner SNARARE tvärtom på alla punkter. Snarare har vi en pandemi av hungersnöd och människor som vill ta livet av sig nu pga alla restriktioner etc.", skriver en Malmöbo.

Allt sker dock inte på nätet. I olika konstellationer syns också vaccinmotståndet i gatubilden. Före jul arrangerades ett luciatåg i Malmö med bland annat budskap av typen "vaccin=gift".

Lördagen före jul hörs protestropen mot pandemilagen och vaccinet ljuda över Gustav Adolfs torg i Malmö. Skyltar gör också klart att folk ska hålla sig borta från massmedia.

Annons

Lördagen före jul skanderade en grupp människor på Gustav Adolfs torg i Malmö och saluförde åsikten att pandemin är en bluff, att vaccinet är farligt och att det pågår någon form av masskontroll av svenska folket som de flesta av oss inte känner till. De vill helt enkelt "väcka" folk.

Det är inte ovanligt att 5G-debatten dyker upp bland vaccinmotståndare.

Ibland syns vaccinmotståndet också tillsammans med andra typer av samhällskritiska eller konspiratoriska grupperingar. Gemensamt är en misstro mot samhället i stort.

Exempelvis grupperingar som också ser hälsorisker med den nya 5G-tekniken, grupper som ägnar sig åt alternativa metoder för att bota och lindra sjukdomar och grupper som torgför åsikter om att någon form av världselit styr världen i hemlighet.

Före jul syntes den här affischen på ett träd i Helsingborg. På hemsidan presenteras "bevis" för att hela pandemin är en bluff.

Annons

Att det generella vaccinmotståndet delvis ändrat karaktär visar också en studie av amerikanska forskare, publicerad i American Journal of Public Health i höstas och som tidningen Läkemedelsvärlden rapporterade om. Forskarna identifierade drygt 200 Facebookgrupper som uttryckte motstånd mot vaccinationer. Sedan tankade de ner över 250 000 inlägg mellan hösten 2009 och hösten 2019 – alltså innan coronapandemin – och klassificerade dem. Deras slutsats var att diskussioner om risker och biverkningar kopplat till vaccin minskat till förmån för argument kopplade till individens rättigheter. Att det är en mänsklig rättighet att vägra vaccinera sig. Vaccinmotståndet blir alltså då mer av en politisk fråga än en fråga om vetenskap eller medicinska fakta.

Annons

Politiska ställningstaganden finns det också spår av när man tittar på artikeln om Norge som delades hos Carl Johan Sonesson. Den dyker nämligen också upp i stora Facebookgrupper som "Avgå, Stefan Löfven", "Sverige först Gör Sverige lagom igen" "Stoppa maktmissbruket" och "Stoppa PK-maffian".

Fakta

En majoritet tänker vaccinera sig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har det senaste året deltagit i en löpande undersökning om vad svenskarna tycker i olika coronafrågor. Mätningarna visar på ett ökat stöd för vaccinering mot covid-19.

I oktober förra året svarade 53 procent att de helt säkert eller troligen skulle vaccinera sig. Andra halvan av november var andelen 67 procent och i den senaste mätningen, från december, hade den stigit till 77 procent. På motsvarande sätt hade då andelen som inte tänkte vaccinera sig sjunkit, till 14 procent. Resten var osäkra.

Enligt samma undersökningar har också oron för allvarliga biverkningar av vaccin mot covid-19 minskat. I november var det 52 procent som svarade ja på frågan ”Jag är orolig för att ett framtida vaccin inte kommer att vara fritt från allvarliga biverkningar”. I december hade den andelen sjunkit till 43 procent.

Fotnot: Mätningarna hanteras av analysföretaget Kantar Sifo och omfattar personer i åldern 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt ur Kantar Sifos onlinepanel. Varje dag genomförs ca 100 intervjuer och datainsamlingen görs med hjälp av en webbaserad enkät.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan