Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

Låg smittspridning i förskolan

Förskolan är definitivt ingen ”hot spot” för det nya coronaviruset. De barn som trots allt drabbas har oftast smittats i hemmet.

Text

Smittspridningen av det nya coronaviruset bland barn på förskolan är, av allt att döma, mycket liten.

Bild: NTB/TT

Annons

Att mindre barn endast i sällsynta fall blir svårt sjuka i covid-19 stod klart förhållandevis tidigt i pandemin. Men fungerar barnen som asymptomatiska smittspridare? Det vill säga: för de smittan vidare, utan att själva bli sjuka?

Beskedet från Folkhälsomyndigheten har varit att nej, det gör de antagligen inte, åtminstone inte i någon större omfattning, samtidigt som riktig kunskap har saknats.

Franska forskare har nu undersökt saken, genom att studera den så kallade seroprevalensen, det vill säga förekomsten av antikroppar mot ett specifikt smittämne, bland förskolebarn under den första fasen av pandemin i våras.

327 barn mellan fem månader och fyra år från flera olika förskolor ingick i studien, samt 197 personer bland förskolepersonalen. Den senare gruppen jämfördes med 164 andra vuxna. Barnen och samtliga vuxna hade arbetat och gått till förskolan ”precis som vanligt”, trots den nedstängning som var i kraft i Frankrike i våras.

Annons

Annons

I juni kontrollerades samtliga deltagare för antikroppar.

Resultatet, som nu redovisas i tidskriften The Lancet, visar att 14 av förskolebarnen hade blivit smittade och bar på antikroppar mot sars-cov-2-viruset. Barnen kom från 13 olika förskolor och på den förskola som hade två seropositiva barn, hade barnen gått på separerade avdelningar, varför forskarna drar slutsatsen att det inte förekommit någon smitta barnen emellan. Efter att ha justerat för testets sensitivitet respektive specificitet visade det sig att 3,7 procent av barnen hade smittats av viruset.

Bland förskolepersonalen och i kontrollgruppen bar 14 respektive 9 personer på antikroppar, en skillnad som inte var statistiskt signifikant. De 14 förskolepedagogerna arbetade vid åtta olika förskolor och det fanns ingen skillnad i förekomst av antikroppar bland den personal som hade respektive inte hade exponerats för ett barn med bekräftad covid-19.

Vidare var kontakter med en vuxen person med bekräftad covid-19 – men inte ett syskon eller en ”förskolekompis” – betydligt mer vanligt förekommande bland de barn som bar på antikroppar mot viruset, jämfört med de som inte gjorde det.

”Våra resultat visar att det är mycket mer sannolikt att ett yngre barn får covid-19 hemma, än på förskolan”, säger artikelns huvudförfattare, Camille Aupiais vid Hôpital Jean-Verdier i Paris, i ett pressmeddelande.

Annons

Forskarnas slutsats är att mängden infektioner bland yngre barn inom förskolan är liten och att de inte utgör någon ”hot spot” för smittspridningen.

”De här resultaten borde ge ett lugnande besked för föräldrar och förskolepersonal, inte minst med tanke på att de barn som ingick i studien hade föräldrar med samhällsviktiga funktioner, varför de antas ha en högre risk för smitta (jämfört med andra föräldrar)”, säger Camille Aupiais.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan