Annons

Annons

Annons

opinion

Huvudledare
Gör luftslottet vid Sundet verkligt. Med snabba tåg.

Detta är en huvudledare.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Än finns det hopp om integration över Sundet.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Gång på gång bromsas utvecklingen i Öresundsregionen av olika slags gränshinder. Alltifrån flykting- till coronakris har på senare år försvårat resandet mellan Sverige och Danmark. Men detta har, enligt en ny rapport från tankesmedjan Intelligence Watch, trots allt inte varit så skadligt för Skånes ekonomi.

Glädjande, kan tyckas. Fast förklaringen är inte upplyftande. Ett viktigt skäl är att arbetspendlingen över Sundet är så begränsad att den knappt gör någon skillnad för den regionala ekonomin. Endast 1,9 procent av skåningarna jobbar i Danmark, medan 0,2 procent av danskarna jobbar i Skåne.

Det är inte mycket till regional integration.

Annons

”Talet om en dansk-svensk storstadsmetropol vid Öresund är således ännu mest ett luftslott och coronapandemin 2020 har inte gjort situationen bättre”, skriver rapportförfattaren Anders Olshov.

Annons

Så går det förstås att se på saken. Men luftslottet kan också ses som en alltjämt mycket lovande skiss. Dess potential att förvandlas till något verkligt märks inte minst i diskussionerna kring projektet med nya stambanor.

Som tidningen uppmärksammat är planerna på höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö nu hotade från två håll.

Först och främst genom tankarna på att placera stationer utanför de centrala delarna av flera städer.

Att bygga nya stambanor är ett kostsamt projekt. I ursprungliga kalkyler har slutnotan beräknats till minst 230 miljarder kronor. Men Trafikverket fick sedan i uppdrag att ta fram billigare alternativ och presenterade i höstas förslag till ändrad sträckning. Ett antal stationer hade då strukits bort och än fler placerats på behörigt avstånd från stadskärnor. Bland annat föreslogs stationslägen utanför de centrala delarna av Lund och Hässleholm.

Berörda kommuner reagerade, förklarligt nog, starkt. En viktig poäng med de nya stambanorna är trots allt att skapa nya möjligheter till smidig jobbpendling. Och redan vid den så kallade Sverigeförhandlingen togs det fram planer för bostadsbyggande och annan stadsutveckling i anslutning till de nya stationerna.

Annons

Annons

Snart kommer Trafikverket med ett nytt, reviderat förslag, men flera av de perifera stationslägena ser ut att bli kvar på projektkartan. Förhoppningsvis inser beslutsfattarna i riksdagen då det vanskliga i ett ensidigt fokus på kostnaden. Viktigast är inte att få minsta möjliga byggnota, utan snarare största möjliga samhällsnytta för pengarna.

Men även i det avseendet är höghastighetsbanorna mellan storstäderna hotade. Stockholms handelskammare försöker övertala politikerna att satsa på ny järnväg mellan Stockholm och Oslo istället.

"De är rädda att Kastrup konkurrerar ut Arlanda och att Öresund konkurrerar ut Stockholm som Nordens centrum", säger Västsvenska handelskammarens Stefan Gustavsson i en kommentar till tidningen.

Alltså rädda för att "luftslottet" ska förvandlas till något konkret – en integrerad svensk-dansk storstadsregion. Även Stockholms handelskammare ser potentialen kring Sundet.

Snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo behöver visserligen inte vara fel. Men i ett bredare perspektiv skulle det vara en blindtarm utan större möjligheter att bygga vidare på.

För höghastighetsbanor från Stockholm och Göteborg till Öresundsregionen blir utsikterna andra. Med tunneln under Fehmarn Bält skulle de svenska höghastighetstågen kunna fortsätta via Skåne och Köpenhamn ned till Hamburg, och alltså nå kontinenten.

Med snabbspår till Europa kan luftslottet vid Sundet förvandlas till ett glimrande integrationsprojekt.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan