Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Regeringen gör trippelfel när den vill göra tjänstebilar dyrare.”

Sveriges omställning till miljövänligare bilar bromsas av regeringens många förändringar av fordonsskatterna. Det skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För att motivera att förmånsbeskattningen på tjänstebilar ska höjas med 25 procent måste regeringen räkna på en hög kalkylränta och att begagnade bilar har låga andrahandsvärden, skriver artikelförfattarna.

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Annons

Regeringen gör trippelfel när den vill göra tjänstebilar dyrare. Tidpunkten är usel och förslaget bromsar omställningen till en grönare fordonsflotta. Men framför allt håller inte siffrorna.

Det har varit fri jakt på landets bilister under de senaste åren. Höjda drivmedelsskatter, höjda fordonsskatter och avskaffad lättnad för klimatvänligare tjänstebilar har medfört omfattande kostnader för bilisterna. Och nu har finansdepartementet tagit fram ett förslag på hur livet kan göras surt för fler bilister. Denna gång ska förmånsbeskattningen på tjänstebilar höjas med 25 procent. Motiveringen är att det bättre ska motsvara skatten på kontant lön. Det är i sig lovvärt, om det stämde.

För att motivera förändringen måste regeringen räkna på en hög kalkylränta och att begagnade bilar har låga andrahandsvärden. Men räknar man så är risken överhängande att det blir mycket dyrt att ha tjänstebil. Finansdepartementet jämför inte ens med hur det blir om man väljer att leasa en bil istället för att äga. Idag utgör privatleasade bilar ungefär hälften av privatbilsmarknaden.

Annons

Annons

Att det kan bli dyrare att ha en tjänstebil än att äga eller privat leasa en bil är orimligt.

De senaste tre åren har fordonsskatterna ökat markant. För normala bensin- och dieselbilar har det i många fall inneburit skattehöjningar på över 500 procent. Det har utgjort ett hårt slag mot alla som behöver bil för att få vardagen att gå ihop. Att nu höja kostnaden för att ha tjänstebil med 25 procent drabbar privatpersoner och företag som redan har en pressad ekonomi. Det gäller inte minst hantverkare och andra i behov av tyngre fordon som till exempel reparatörer.

Så som regeringen argumenterar kan man tro att förmånsbilar i första hand är en löneförmån för tjänstemän. Det är fel.

Enligt en undersökning från Motorbranschens riksförbund erbjuder endast 18 procent av alla företag bil som löneförmån till medarbetare som inte behöver en för att klara sina arbetsuppgifter. 88 procent uppger att deras medarbetare inte skulle klara jobbet utan bil.

Att tjänstebilen riskerar bli dyrare än att äga en bil privat gör att människor omvandlar tjänstebilen till ett renodlat arbetsfordon och köper ytterligare en bil för privata resor, något som ökar kostnaden för bilisterna ytterligare.

Regeringens många förändringar när det gäller fordonsskatter bromsar Sveriges omställning till miljövänligare bilar.

Enligt bland andra Bil Sweden, branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar, finns det skäl att tro att finansdepartementets förslag får stor effekt på försäljningen av nya bilar och omställningen till en klimatvänligare fordonsflotta. Bil Sweden räknar med att försäljningen går ned med cirka 10 procent och att omställningen bromsas kraftigt.

Annons

Annons

Tjänstebilar står idag för två tredjedelar av all nybilsförsäljning. För laddbara bilar är andelen ännu större. Kraftigt höjda förmånsvärden kommer att pressa många att köpa privat och höjda fordonsskatter kommer att pressa dem att köpa äldre, mindre miljövänliga bilar än om de hade en tjänstebil. Resultatet blir högre utsläpp och en långsammare omställning.

Det är dags för regeringen att tänka om och ta fram en sammanhängande politik för Sveriges bilägare. En politik som underlättar för alla som behöver en bil för att få livet att gå ihop och som underlättar omställningen till mer klimatvänliga bilar. Det som regeringen nu förespråkar riskerar att leda åt precis motsatt håll.

Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

Erik Bengtzboe, chefekonom för Skattebetalarna.

Annons

Annons

Till toppen av sidan