Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Bevara dammarna vid Källby – det är sällsynt med natur på gångavstånd

Många människor rör sig dagligen kring Källbyverkets dammar och angränsande Höje å.Bild: Emil Langvad
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Inför Lunds fullmäktiges beslut om Källby och Sjölunda reningsverk.
Jag tror de flesta är eniga om följande klimat- och miljömål:
• Stopp för utsläpp av koldioxid för att begränsa atmosfärens upphettning.
• Stopp för utsläpp av kväve, fosfor, bekämpningsmedel och andra miljögifter för att rädda livet i haven.
• Bevarande av åkerjord och stopp för industriellt jordbruk.
• Skydd mot den stigande havsnivåns skadeverkningar.
• Bevarande och skapande av grönområden i eller nära stadsmiljö.
Kommun, region och stat har beslutat, genomfört och planerar stora omvandlingar i och omkring Lunds nya naturreservat vid Höje å. Hur stämmer de med miljömålen? Den här gången gäller det vad som ska ske med Källby reningsverk mitt i naturreservatet.
Fyrspåren mellan Malmö och Lund syftar bland annat till att minska inrikesflygandet och styra kollektiv- och godstrafiken från väg till järnväg för att begränsa utsläppen av koldioxid. Sedan ett halvår pågår Trafikverkets dramatiska brobygge över Höje å mitt i Lunds nya naturreservat.
Samtidigt ökar man koldioxidutsläppen från bilar och lastbilar genom att bygga nya filer och höja hastigheten på väg 108 och E22 samt anlägga flera rondeller vid Lunds södra infart. Avgaserna och bullret stör friden i naturreservatet.
Fosfor, kväve och andra miljögifter omhändertas i reningsverken i Källby och Sjölunda. Hittills fungerar det. Men kommunförbundet VA Syd förutser en gigantisk befolkningstillväxt i sydvästra Skåne de närmaste decennierna. Då måste kapaciteten öka och reningen moderniseras och koncentreras till Sjölunda, menar VA Syd. Källby måste läggas ner. Det blir dyrt – tre, fyra miljarder kanske. Det är möjligt att VA Syds prognoser stämmer, men nyss registrerade Lund en befolkningsminskning.
Torsdagen den 18 februari tar Lunds kommunfullmäktige ställning till förslaget. Beslutet kommer inte att genomföras förrän om elva år och Källby reningsverk blir alltså kvar minst till 2032.
Fågellivet i reningsverkets dammar är just nu mycket intensivt och naturreservatet är fullt av glada människor. Samtidigt träffar jag andra som aldrig varit där och tror att vattnet stinker. Tvärtom. Vattnet genomgår mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut. Dammarna är renare än alla skånska sjöar. Läggs Källby ner kommer dammarna med sin biologiska mångfald troligen att försvinna. Ett stort pumphus ska i så fall byggas intill fyrspåren vid bron för att spola Lunds avloppsvatten genom en tunnel till Sjölunda. Tunneln kommer att underlätta Staffanstorps planer att urbanisera åkrarna söder om Lunds kommungräns.
S, M och L i Lund har beslutat att förespråka Sjölunda-alternativet i fullmäktige. Det ger dem en rösts majoritet. Utgången är oviss.
Ekologiskt jordbruk utan gifter och gödningsmedel som kväve och fosfor tillämpas på åkrarna vid naturreservatet norr om Höje å. Fälten söder om ån i Trolleberg och Flackarp har däremot stora utsläpp av kväve och fosfor. Detsamma gäller åkrarna längre upp längs ån. Kvävet och fosforn rinner med åvattnet ut i Öresund.
Höjningen av havsnivån kan vi bara påverka indirekt genom klimatpolitiken. Däremot kan Lomma och Malmö förebygga översvämningsskador genom vallar och restriktioner mot byggande i låglänta strandområden. När Sjölunda söder om Lommabukten byggs ut blir höjningen av havsnivån en viktig faktor att ta hänsyn till.
Grönområden i och intill stadsbebyggelse är betydelsefulla för de boendes trivsel och hälsa liksom för att hämma översvämningar och miljögifter. Höjeås naturreservat är något så sällsynt som ett vildmarksområde med rikt djurliv och biologisk mångfald på gångavstånd från Lunds centrum. Ån, dammarna, betesmarkerna, de ekologiska åkrarna och Sankt Larsparken älskas av Lundaborna. Dammarna måste bevaras. Kanske kan Höje å ledas genom dem.
Fullmäktigebeslutet är ett viktigt avgörande inför framtiden.
Gunnar Stensson
Gå till toppen