Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Det är inte ovanligt att gator, städer och länder byter namn i takt med att tiderna förändras.”

En donation i mångmiljonklassen från en stad till ett universitet bör ha ett namn som är aktat och politiskt neutralt. Det skriver Ewa Bertz och Sara Wettergren, Liberalerna i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö universitet och Malmö stad ska arbeta mer för att öka värdet av donationen, skriver artikelförfattarna.

Annons

Hans-Åke Persson, professor emeritus i modern europeisk historia vid Roskilde universitet, är kritisk till att den gästprofessur som Malmö stad finansierar genom en donation till Malmö universitet ska byta namn från ”till Willy Brandts minne” till något med tydligare Malmökoppling (Aktuella frågor 15/2).

Annons

Annons

Malmö stad kommer även i fortsättningen att finansiera gästprofessuren och donationens inriktning kommer även framöver att omfatta migrations- och integrationsfrågor, med möjlighet att utvidga till andra närliggande områden.

I den utvärdering av donationen som Malmö stad nyligen har gjort framgår dessutom att staden och universitet tillsammans ska arbeta mer för att öka värdet av donationen för Malmöborna och Malmö stads organisation, till exempel genom att arrangera återkommande kunskapshöjande aktiviteter kopplade till gästprofessuren utifrån olika aktuella teman.

Det går inte att bortse från att Willy Brandt, trots lovvärda insatser mot antisemitismen, för alltid har en partipolitisk koppling till Socialdemokraterna. Redan vid utnämningen av donationen för två decennier sedan motsatte sig Liberalerna namnet, liksom vid den första utvärderingen 2010. En donation i mångmiljonklassen från en stad till ett universitet bör ha ett namn som är aktat och politiskt neutralt.

Det råder nu en bred politisk enighet om att byta namn på professuren. Det är inte ovanligt att gator, städer och länder byter namn i takt med att tiderna förändras. På samma sätt är det för oss naturligt att ett namn på en 20 år gammal donation byts till något mer tidsenligt och Malmöanknutet. I Malmö som idag har ett starkt varumärke och som har blivit en symbol för global migration och integration, är vi övertygade att det finns många bra namn som kan fungera som ”portar mot omvärlden”.

Annons

Ewa Bertz (L), kommunalråd i Malmö med ansvar för demokrati- och mänskliga rättighetsfrågor
.

Sara Wettergren (L), kommunalråd med ansvar för skol- och utbildningsfrågor.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan