Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Bullerskydd längs E6 skjuts på framtiden

Det blir ingen bullervall längs motorvägen för att skydda bostadsområdena i östra Lomma.
Tillståndsprocessen anses för tidskrävande och osäker. Andra tänkbara och planerade åtgärder kommer att ta flera år att genomföra.

Bebyggelsen i Lommas östra delar ligger idag exponerad för trafikbullret från motorvägen. Nyligen köpte kommunen odlingsmarken mellan vägen och bebyggelsen. Planen var en bullervall närmast vägen, men en sådan ser nu inte ut att bli av. På längre sikt ska marken bli plats för ett nytt företagsområde.Bild: Bengt Arvidson
Sydsvenskan har tidigare berättat om hur kommunstyrelsen beslutat att anlägga en cirka tusen meter lång bullervall längs motorvägen. Planering och byggande beräknades ta mellan tolv och arton månader.
Inledningsvis var tanken att en enklare tillståndsprövning skulle göras av kommunen. Men det har inte visat sig möjligt.
– Mängden fyllnadsmassor överskrider den volym som kommunen kan hantera detta på egen hand. Istället skulle vi behöva ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Men projektet är också komplext på andra sätt, säger Magnus Runesson, kommunens samhällsbyggnadschef.
Bland annat handlar det om eventuella föroreningar i fyllnadsmassorna, behov av arkeologiska undersökningar och påverkan på kulturmiljö och grundvatten. En annan fråga är om bullerdämpningen skulle bli tillräckligt stor för att motivera användandet av värdefull odlingsmark.
Tillståndsprocessen tros ta cirka ett år och ett tillstånd kan sedan överklagas, vilket skulle dra ut på tiden ytterligare.
Det gör att de påtänkta fyllnadsmassorna från järnvägsbygget mellan Malmö och Lund inte kan användas. De vill Trafikverket bli av med tidigare.
”Detta innebär att anläggandet av en bullervall med de tänkta massorna inte längre är genomförbart. Även massor från andra projekt skulle kräva motsvarande tillståndsprocess med osäker utgång”, skriver Magnus Runesson på kommunens hemsida.
Istället hoppas kommunen på andra mer långsiktiga sätt att bullerskydda bostadsbebyggelsen i östra Lomma.
Trafikverket utreder en utbyggnad av motorvägen till tre filer i varje riktning. Det projektet kan komma att innefatta någon form av bullerskydd. Men det anses ligga tre till fyra år fram i tiden.
På längre sikt planerar kommunen ett nytt företagsområdet på marken söder om Vinstorpsvägen och ut mot motorvägen. Byggnaderna kan uppföras i flera plan och fånga upp och dämpa trafikbullret.
Men den nya företagsbebyggelsen kräver detaljplaneläggning som tar tid. De första byggnaderna bedöms kunna vara på plats tidigast om fem år och området tros inte vara helt utbyggt förrän om 10-15 år.
Gå till toppen