Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Sätt stopp när det inte finns mer lämplig mark att bygga ut orterna på

Bygg inte på den produktiva åkermarken, skriver Emeli Magnusson.Bild: Johansen, Erik
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Överallt kan man läsa, se och höra om hur jordens och naturens resurser skövlas, missbrukas och förstörs. Men i vår kommun syns det inte några tydliga spår av denna diskussion trots att det händer precis utanför husknuten här i vår egen kommun. Nej här prioriteras en ökad inflyttning som ger en ökade intäkter.
Lödde Öster, 40 hektar (400 000 kvadratmeter), och Almelund, 11 hektar (110 000 kvadratmeter), klass 9-åkermark ska detaljplaneras och bebyggas för ännu fler bostäder. I yttranden och remisser har det ifrågasatts att bygga på denna åkermark som är klass 9 av 10 och har ett enormt värde för Sveriges möjlighet att producera mat. Denna mark som ska bebyggas är Sveriges och världens bästa och mest produktiva åkermark. Det är naturligt att många människor söker sig till vår kommun, men att bebygga oersättlig åkermark av bästa sort är inte svaret för att möta eventuellt behov utifrån.
Siffror är bra och kan ge en bättre överblick. Här kommer en kalkyl på vad vi går miste om varje år på den ytan som ni väljer att bebygga.
Totalt skövlas 51 hektar åkermark klass 9 av 10. Snittskörden 2019 för vete var 8,8 ton per hektar för Skåne. Av detta kan bakas 431 731 bröd per år, vilket räcker till 7 574 personers årsförbrukning av bröd!
Hela Löddeköpinges och Högs befolknings årsförbrukning av bröd går alltså förlorad, varje år för all tid framöver (siffror hämtade från scb.se).
Så visste ni detta när ni valde att skövla och förstöra 51 hektar av världens bästa åkermark?
Jordbruksmark kan inte skapas på konstgjord väg eller genom att flytta jord. Mark som förstörts av till exempel bebyggelse kan inte göras brukbar igen. Om mindre än 50 år behöver livsmedelsproduktionen fördubblas för att kunna mätta den ökade befolkningen. Ett mål som är omöjligt att nå när man prioriterar exploatering framför matförsörjning. Sverige är inte självförsörjande för livsmedelsproduktion, och självförsörjningsgraden sjunker för varje år. Vi importerar idag 50 procent av alla våra livsmedel. Att helt förlita sig på de globala handelsnäten och på att vi ska använda andra länders mark till vår matproduktion, när vi har världens bästa mark i vårt eget land, är ologiskt.
Flera kommuner har redan satt stopp för nya detaljplaner som innebär exploatering av odlingsbar mark. Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om en nollvision av byggande på åkermark. Svensk lagstiftning jobbar för ett starkare skydd för åkermarken. EU jobbar intensivt med att skapa skydd för att förhindra bebyggelse på åkermark inom hela Europa. Sätt stopp när det inte går att bygga ut en ort mer då det inte finns lämplig mark att bygga på, våga stå emot trycket och bli inte blinda för blivande intäkter från nya boende. Sköt ekonomin bättre istället.
Kävlinge kommuns arbete kring de nationella miljömålen (bland annat Ett rikt odlingslandskap) och de globala 2030-målen måste, om man ser på några av de detaljplaner och investeringsbeslut som är tagna av kommunen, snarare vara att motarbeta målen och dess syfte än att försöka klara dem. Att miljöbalken och PBL inte följs är ju ingen nyhet för vår kommun tyvärr, allt förklaras bort med att det behövs fler villor oavsett de enorma konsekvenser detta maniska byggande resulterar i då det som oftast byggs på fel plats. Byggandet av nya bostäder rättfärdigar tydligen alla övertramp och skyr inga medel för att öka antalet boende dvs. antalet skattebetalare.
3 500 nya bostäder på tio år är otroligt mycket för våra lilla kommun. Det fanns bra områden med närhet till skolor, förskolor, idrottsplats och kollektivtrafik i Löddeköpinge (Löddeköpinge 14:78 med flera, Marbäcksgården) och Kävlinge, men där valde kommunen att planlägga för industriområden i två orter som huvudsakligen är pendlingsorter för boende i villor och bostadsrätter.
Dagens detaljplaner och investeringar som tas fram i kommunen är inte för framtida generationer eller nuvarande boende i kommunen. Planerna har ett föråldrat upplägg och utförande. Det blir tydligt i detaljplanerna som röstas igenom att de ledande i vår kommun inte förstår vilket ansvar det är att förvalta denna mark som vi har ärvt och är omringad av så att marken kan fortsätta producera mat till oss och alla kommande generationer.
Vill ni bygga så bygg på höjden, förtäta och ta inspiration från länder och kommuner som lyckas utveckla utan förstöra världens bästa åkermark. Det är ett enormt ansvar att förvalta denna mark som vi har ärvt så att marken kan fortsätta producera mat till oss och alla kommande generationer.
Emeli Magnusson Miljöinspektör och Löddebo
Gå till toppen