Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: Tax och taxi är begripliga ord. Men vad är taxonomi?

Blir investeringar i skogen hållbara?Bild: Frank Rumpenhorst
Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.
Avståndet mellan Sverige och EU:s centrum känns ibland svåruthärdligt långt. Jo, det är bara omkring 95 mil mätt från brofästet vid Lernacken ner till Bryssel. Men hur långt är avståndet om det mäts i hur väl EU-byråkratin och skåningen i gemen förstår varandra?
De senaste månaderna har det talats allt mer om EU:s nya gröna taxonomi. Förlåt? Tax och taxi har de flesta koll på. Men taxonomi? Vad menar EU?
Taxonomi betyder, om vi går till ordboken, klassificering eller vetenskaplig systematik. Och denna nya, gröna taxonomi kan ses som ett verktyg för att klassificera investeringar utifrån hur miljömässigt hållbara de är. Tanken är att finanssektorn i alla medlemsländer ska få gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna.
Är det viktigt, det här? Ja, det är viktigt. Riktigt viktigt.
Dels på ett övergripande plan, för jordens klimat och välbefinnande. EU håller på med en stor omställning. Unionen strävar – i en ny grön giv – efter att bli världens första klimatneutrala kontinent. Hela Europas ekonomi ska byggas om, år 2050 ska det inte längre förekomma några nettoutsläpp av växthusgaser.
Dels är det väsentligt på en annan nivå, för företagens och för Sveriges och andra länders välstånd. För det är som en av aktörerna på den svenska finansiella marknaden, Carnegie Fonder, skriver: ”Man kan helt enkelt kalla det för ett förslag till ett gemensamt språk vad gäller hållbarhet.” Eller som Lannebo Fonder uttrycker det: EU:s nya gröna taxonomi ”kommer att förändra synen på hållbara investeringar – och skapa nya vinnare och förlorare”.
Nya vinnare och förlorare. Då kan nog alla förstå hur mycket som står på spel för företagen, jobben och välfärden.
EU-förordningen om den nya taxonomin trädde i kraft redan i juli 2020. Men genomförandet sker stegvis, förklarar regeringen på sin hemsida, och kommer att tillämpas fullt ut först den 1 januari 2023. Innan dess ska mycket göras, tekniska granskningskriterier ska tas fram för till exempel minskade klimatutsläpp, för vatten och för biologisk mångfald, och kommissionen ska hinna bearbeta synpunkter från alla medlemsregeringar – och från företag.
Därför spelar det stor roll hur Sveriges regering agerar. Är den snabbfotad och offensiv? Tillvaratar den Sveriges och svenska företags – eller jordklotets – intressen? Förhoppningsvis båda.
Men det beror så klart på vem som tillfrågas.
Stefan Löfvens (S) rödgröna regering har – om den får säga det själv – ”tagit en aktiv roll” i taxonomiförhandlingarna och "från början varit ett av de mest pådrivande länderna i att EU ska ta sig an hållbarhet inom kapitalmarknadsunionen”. Den svenska regeringen har – fortfarande enligt egen utsago – ”fått gehör för flera viktiga frågor”, som en hög miljöambition. Regeringen menar också att svenska intressen gynnas av en objektiv bedömning eftersom blågula företag ofta har höga miljömässiga ambitioner och standarder. De sägs generellt ligga i framkant.
Andra är, eller har varit, mer kritiska.
I december skrev Centerns klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin ett kritiskt inlägg i Ny Teknik och efterlyste mer handlingskraft från Sveriges regering. Som kriterierna är uppställda i nuläget, menade Nordin, skulle investeringar i svensk vattenkraft och bioenergi inte räknas som hållbara.
Fastighetsbolaget Heimstaden Bostad har lämnat in ett eget remissvar till EU-kommissionen. Hållbarhetschefen Katarina Skalare ser risken att investeringar riktas fel när taxonomin för ett äldre befintligt bostadsbestånd kräver att husen har energiklass A för att klassificeras som hållbara. Då kan det, menar hon, bli mer fördelaktigt att riva existerande byggnader till förmån för att bygga nya. Hållbart i ett råvaruperspektiv?
Många mindre frågor kräver svar. Men de stora frågorna är i alla fall rätt ställda. Ja, Europa går i rätt riktning. Ja till en hållbar ekonomi där också den enskilda spararen kan sikta på de verkligt gröna fonderna.
Gå till toppen