Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionCoronapandemin

Aktuella frågor
”Personer som drabbats av långtidscovid ska få bättre stöd.”

Medan det idag finns god kunskap om de svåraste fallen, de som vårdats länge i intensivvård, behöver Region Skåne göra mer för dem som kanske under hela sjukdomen klarat sig hemma och kanske inte ens behövt specialistvård. Det skriver Anna Mannfalk (M), regionråd i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Region Skåne måste stärka arbetet med att diagnosticera otydliga fall av långtidscovid. Det behöver kunna ske både på sjukhus och på vårdcentralerna, i primärvården, skriver Anna Mannfalk (M).

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Många människor i Skåne behöver nu vård för långtidscovid.

Under vintern 2020 ökade antalet inlagda med omfattande vårdbehov till en nivå som inte varit så hög på decennier. Det råder inget tvivel om att det behövs långsiktiga insatser.

Ett oklart forskningsläge visar olika scenarier: från att ett par procent av de insjuknade får hälsoproblem som blir långvariga till att betydligt fler, 10 procent, behöver rehabilitering eller måste hantera hälsoproblem en längre tid. I båda fallen ställer det nya krav på vården i Skåne.

Region Skåne måste arbeta utefter två spår;

1. Skaffa mer kunskap om vad som är den bästa rehabiliteringen.

2. Mycket snabbt öka primärvårdens, vårdcentralernas, förmåga att hitta dem som behöver hjälp och följa upp den vård de får.

Annons

Annons

Redan i somras drog Region Skåne på uppdrag av dess hälso- och sjukvårdsnämnd igång en uppföljning av den vård de drabbade fått. Då behövde främst de som legat på sjukhus specialistvård.

Idag har Region Skåne riktlinjer som anger hur både sjukvårdande insatser och rehabilitering bör se ut för dem som drabbas av covid-19. SUS, Skånes universitetssjukhus, arbetar med högt specialiserade insatser, uppdelade för barn och vuxna, och alla skånska vårdcentraler kommer att behöva kunna arbeta med rehabilitering.

Nu måste Region Skåne stärka arbetet med att diagnosticera otydliga fall av långtidscovid. Det behöver kunna ske både på sjukhus och på vårdcentralerna, i primärvården. Det finns redan ett ökat antal fall som ibland kräver specialistvård men framför allt behöver stöd via en vårdcentral. Det stödet ska vara både ytterst kompetent och långsiktigt.

I min roll som regionråd, vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, ordförande i södra regionvårdsnämnden samt ambulerande ordförande för vårdsamverkan med de skånska kommunerna, driver jag vikten av att personer som drabbats av långtidscovid ska få ett bättre stöd.

Medan det idag finns god kunskap om de svåraste fallen, de som vårdats länge i intensivvård, behöver Region Skåne göra mer för dem som kanske under hela sjukdomen klarat sig hemma och kanske inte ens behövt specialistvård. Även hos dem märks ett allt mer komplext behov av stöd och rehabilitering.

Annons

Särskilt viktigt är att primärvården utvecklar en förmåga att tidigt uppmärksamma barn som kanske kommer in med diffusa symtom som lätt kan misstas för skoltrötthet, behov av glasögon eller en långdragen vanlig förkylning. Barn drabbas av covid, men hittills har det inte varit så uppenbart och det är fortfarande oklart hur omfattande behovet av särskild covidvård för dem blir framöver.

Annons

Att primärvården är beredd och kompetent, både på vårdcentraler och i skolhälsovården, är avgörande för hur väl Region Skåne lyckas rehabilitera barn och vuxna som drabbas av covid.

Det är viktigt att även barn testas för covid så att långdragna symtom i möjligaste mån kan knytas till diagnosen och rätt hjälp sättas in.

Allt detta gör att jag kommer att se till att Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd följer upp hur många som får långtidscovid och hur behandlingen kan utvecklas, särskilt när det gäller barn och vuxna som inte behandlats på specialistnivå.

Anna Mannfalk (M), regionråd i Skåne.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy