Annons

Annons

Annons

opinionKinesiska muren rasar

Aktuella frågor
”Tvångsförvalta kapade bostadsrättsföreningar.”

Regering och riksdag har skapat möjligheterna för skandalen i ”Kinesiska muren”. Det som skett har varit möjligt därför att lagstiftningen kring bostadsrätter är svag, skriver Staffan Teste, ordförande i Bostadsrättsägarnas riksförbund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bättre möjlighet att tvångsförvalta bostadsrättsföreningar som missköter en fastighet hade hjälpt i fall liknande ”Kinesiska muren”., skriver Staffan Teste, ordförande i Bostadsrättsägarnas riksförbund.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Kapade bostadsrättsföreningar som i ”Kinesiska muren” i Rosengård i Malmö bör kunna tvångsförvaltas. Det ska inte vara möjligt för privatpersoner att försnilla bostadsrättsföreningars kassa. De som bor i kapade föreningar måste kunna få bättre hjälp än idag.

I bostadsrättsföreningarna i ”Kinesiska muren” fungerar inte hissar, elen är ofta avstängd och värme saknas. Familjer med barn bor i lägenheter där svartmögel breder ut sig längs väggarna. Bostadsrättsföreningarna har misskötts i åratal och ett bolag har tagit makten i en av föreningarna.

En bostadsrätt är en boendeform där alla som bor i ett hus äger en andel. En bostadsrätt är alltså ett slags kollektivt boende där var och en har ansvar för sin lägenhet.

Annons

Stora beslut som rör fastigheten sker på en obligatorisk årlig bostadsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. En styrelse väljs på stämman och normalt har alla som är andelsägare då lika rätt att yttra sig och rösta.

Annons

Enligt bostadsrättslagen är bostadsrättsföreningar skyldiga att ha stadgar, men innehållet i dem kan förändras. Det går att ändra röstförhållandena på föreningens stämma genom en enkel stadgeändring. Och det är just det som har utnyttjats i en av de vanskötta bostadsrättsföreningarna i ”Kinesiska muren”. Företrädare för ett bolag har skrivit föreningens stadgar så att det har 76 procent av rösterna.

Samtidigt som bolaget som haft makten i föreningen låtit förfallet fortgå har lägenheter hyrts ut för stora belopp. Skattemyndigheten har reagerat och efterbeskattat en person i föreningen. Föreningen har inte alltid betalat sin markhyra till kommunen och de senaste sex åren har bostadsrättsföreningen i ”Kinesiska muren” inte lämnat in skattedeklaration eller årsredovisning. Kronofogden har hotat med tvångsförsäljning, något som för de flesta familjer skulle innebära att deras ekonomi slås i spillror.

Kommunala myndigheter, till exempel Malmös avdelning för miljö- och hälsoskydd, har beslutat om viten för föreningen, som aldrig betalas.

Regering och riksdag har skapat möjligheterna för skandalen i ”Kinesiska muren”. Det som skett har varit möjligt därför att lagstiftningen kring bostadsrätter är svag.

Bostadsförvaltningslagen bör ändå kunna tillämpas. Som det är nu används den för hyresfastigheter, men det borde även gå för bostadsrättsföreningar där lägenheter hyrs ut i stor utsträckning. Enligt flera medier hyrs lägenheter i "Kinesiska muren" ut för stora summor, till exempel har Malmö stad betalat för många av dem.

Annons

Annons

Enligt Bostadsförvaltningslagen går det att tvångsförvalta hyresfastigheter som missköts, men i och med att en bostadsrättsförening, som den i "Kinesiska muren", har en omfattande uthyrning, bör lagen också kunna omfatta en sådan förening.

Genom beslut om tvångsförvaltning övertas den ekonomiska kontrollen av fastigheten av förvaltaren. De som har kapat en bostadsförening kan alltså då inte fortsätta att försnilla pengar.

Enligt flera medier förvärras hela tiden förfallet i bostadsrättsföreningen i ”Kinesiska muren”. Därför är det nu viktigt att de som bor i föreningen agerar snabbt och hos hyresnämnden begär tvångsförvaltning.

Kapade bostadsrättsföreningar, bland andra föreningen Ida, debatterades i riksdagen förra våren. Riksdagen beslutade då att uppmana regeringen att skapa en ny lag som stoppar möjligheterna till förskingring av pengar på det sätt som skett i ”Kinesiska muren”.

Redan för fyra år sedan presenterades en statlig utredning på bostadsrättsområdet, men justitiedepartementet har inte lagt fram någon ny lag som förbättrar förhållandena för bostadsrättsinnehavare.

Bättre möjlighet att tvångsförvalta bostadsrättsföreningar som missköter en fastighet hade hjälpt i fall liknande ”Kinesiska muren”.

Staffan Teste, jur. kand. och ordförande för Bostadsrättsägarnas riksförbund.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan