Annons

Annons

Annons

Annons

Lund

Insändare
Jämställdheten kan inte vänta – vi vill börja i skolan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

En viktig beståndsdel i socialdemokratisk politik är att skapa förutsättningar för att varje individ ska kunna leva ett liv fritt från förtryck. Det handlar om att lägga grunden för ett fullt ut jämlikt och jämställt samhälle. För att kunna uppnå detta krävs krafttag i jämställdhetsarbetet.

Sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Exempelvis har uppskattningsvis 44 procent av alla kvinnor utsatts för sexuella trakasserier innan de fyllt 18. Det är oroväckande siffror. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort konkreta reformer för att rusta barn och unga med kritiskt tänkande kring frågor som berör könsnormer, sexualitet och relationer.

Annons

Senast i februari presenterade regeringen ett förslag om att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen genom konkreta ändringar i läroplanerna som börjar gälla från och med höstterminen 2022. Bland annat byter kunskapsområdet namn till ”sexualitet, samtycke och relationer”. Förändringarna syftar till att skolan i högre grad ska kunna jobba förebyggande och bidra till kritiskt tänkande bland barn och unga. Detta är en viktig reform för att rusta barn och unga inför vuxenlivet.

Annons

En viktig och stor del av skolans uppdrag är att bidra till att främja elevers hälsa och välbefinnande. För detta krävs en bra undervisning i frågor som berör sexualitet. Därför har regeringen infört nya examensmål i lärarutbildningarna för att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om sex och relationer.

För att på bästa sätt skapa en samhällsförändring kring dessa frågor menar vi socialdemokrater att vi även på lokal nivå bör arbeta för att stärka undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Därför har vi föreslagit att Lunds kommun erbjuder och genomför en kompetensutveckling för kommunens lärare. Tack vare regeringens reform kommer nyutexaminerade lärare att ha detta med sig från sin utbildning. Vi måste på lokal nivå se till att alla lärare får det bästa möjligheterna att kunna ta till sig kunskap för att bidra till ett kritiskt förhållningssätt kring dessa frågor.

Annons

Vi vill se ett Lund – och ett samhälle – där alla delar lika på makten. Mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier, förtryck och diskriminering är oacceptabelt och strider mot mänskliga rättigheter. Vi hoppas på att det borgerliga styret i Lund tar ojämställdheten på allvar och stödjer vårt förslag. Jämställdheten kan inte vänta. Vi behöver förändring nu.

Fanny Johansson (S) Oppositionsråd

Elin Gustafsson (S) Ordförande S-kvinnor Skåne

My Lilja (S) Ordförande S-kvinnor i Lund

Annons

Annons

Till toppen av sidan