Annons

Annons

Annons

Annons

Malmö

Insändare
Varje mördad kvinna är en för mycket

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

För ett år sedan klassades covid-19 som en pandemi. Staters försök att hindra smittspridningen har ofta innefattat restriktioner och nedstängningar som också lett till att våldsutsatta kvinnor har isolerats med sina förövare. Som resultat har mäns våld mot kvinnor i nära relation ökat – något som FN benämnt som “skuggpandemin”. Möjligheter att söka skydd och stöd har också påverkats negativt av pandemin.

Annons

Könsbaserat våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och en fråga om mänskliga rättigheter. Det är dessutom ett betydande folkhälsoproblem, eftersom våldsutsatthet ökar risken att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Fyra av tio mord på kvinnor begås av en manlig partner. En svensk prevalensstudie från Nationellt center för kvinnofrid visar att 46 procent av kvinnorna utsatts för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld under sin levnad. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, mördades 16 kvinnor i Sverige av en expartner eller partner under 2019. I Malmö hade kvinnojouren under 2020 kontakt med 357 stödsökande kvinnor, vilket var en ökning från 2019 då det var 256 kvinnor. Totalt sett ökade samtalen (inkluderat även från till exempel yrkesutövande och anhöriga) med 50% under 2020 jämfört med 2019.

Annons

Enligt FN är det en mänsklig rättighet att leva sitt liv fritt från våld. 2014 antog Sverige Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. Sverige har därför en skyldighet att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor i alla former.

Amnesty kämpar aktivt för att ingen kvinna ska utsättas för våld, och för kvinnorättsförsvarares rättighet att protestera när människorättskränkningar förekommer. Covid-19-pandemin har blottlagt ett mönster av ojämlikhet och ojämställdhet som existerade även innan, varför covid-19-pandemin även har tydliggjort vikten av att skydda kvinnors rättigheter och motverka könsbaserat våld. Sverige har en skyldighet att agera – både inrikes och utrikes. I samband med Internationella kvinnodagen kommer Amnestys kvinnorätts- och studentgrupper i Malmö och Lund uppmärksamma detta genom att sätta upp plakat. Varje mördad kvinna är en för mycket!

Emma Stenbacka och Lovisa Damström MR-rådet för Kvinnors Rättigheter i Amnesty International Sverige

Amnestys Kvinnorättsgrupp i Malmö

Amnestys Kvinnorättsgrupp i Lund

Amnestys Studentgrupp i Malmö

Amnestys Studentgrupp i Lund

Annons

Annons

Till toppen av sidan