AnnonsThe Point

Återhämtning och miljöombyte – så optimerar du prestationen

Dagsljus, utevistelse och miljöombyte är tre sätt att skapa en bra arbetsmiljö där människor kommer att trivas och prestera. Genom att utgå från befintlig forskning går det att anpassa kontoret för både verksamhetens och medarbetarnas behov.

Bild: Erik Gronlund

Den fysiska arbetsmiljön har påverkan på vår prestation och hur vi mår. Vår hjärna kan ibland behöva hjälp att återhämta sig för att prestera optimalt. Med kunskap om hur vi påverkas av fysiska faktorer som dagsljus, frisk luft och miljöombyte kan vi skapa goda förutsättningar för hjärnan, och därmed öka både välmående och prestation.

Dagsljus påverkar energinivå

Speciellt viktigt att tänka på i Sverige, där vi har en mörk höst- och vintersäsong, är att ta vara på dagsljuset. Dagsljus är viktigt för den biologiska klockan – det påverkar produktionen av många hormoner som i sin tur påverkar dygnsrytm, sömn och humör, för att nämna några.

När svenska förhållanden undersökts i en studie jämförde man rum upplysta med hjälp av dagsljus respektive elektriskt ljus och hur dessa påverkade prestationen. Resultatet visar att deltagarna uppvisade en ökad aktivitet och känsla av pigghet samt ett bättre humör i de miljöer som lystes upp med dagsljus.

Ett sätt att ytterligare öka tillgången till dagsljus är att utforma byggnader på ett sätt som uppmuntrar till utomhusvistelse. Men det är inte bara utevistelse som kan öka välmåendet: en studie visar nämligen att närhet och tillgång till fönster påverkar det positivt också.

Utevistelse ger återhämtning

Förmågan och tillgången till återhämtning spelar en avgörande roll för prestationen. Utevistelse och tillgång till natur är någonting som påverkar hjärnan positivt. Hjärnforskaren och författaren Katarina Gospic skriver i sin bok Hjärnbalans. Digital detox i en uppkopplad vardag att frisk luft och tillgång till växter hjälper hjärnan att vila och återhämta sig.

Har man ont om tid på dagarna kan det vara skönt att veta att 15 minuters promenad kan göra skillnad. Varför inte passa på att lägga in ett promenadmöte mitt på dagen?

Bild: Erik Gronlund

Varierad och flexibel miljö stimulerar problemlösning

I den digitala tidsåldern har vi fått svårare att fokusera, vilket ger långsiktiga effekter på hjärnan och vår förmåga att prestera. Att fokusera är en förmåga som vi behöver träna upp och aktivt arbeta med för att bibehålla.

I boken Skärmhjärnan skriver psykiatrikern och forskaren Anders Hansen om studier som undersökt multitasking. Många överskattar sin förmåga att göra flera saker samtidigt när sanningen snarare är att man växlar mellan olika uppgifter. Detta innebär dock inte att man arbetar snabbare – räknar man med ställtiden som krävs för att ständigt byta fokus och sätta sig in i en ny uppgift gör det vi kallar multitasking till ett ineffektivt sätt att arbeta.

En viktig del i att hitta fokus är att befinna sig i miljöer som främjar den uppgiften man arbetar med. Uppgifter som kräver koncentration, exempelvis att skriva, läsa eller räkna, kräver en lugn och tyst miljö. Arbetsuppgifter där man arbetar flera tillsammans och ska samarbeta kräver andra verktyg och en annan atmosfär. Olika arbetsuppgifter kräver olika miljöer, helt enkelt. Det kan vara en av anledningarna till att aktivitetsbaserade kontor blivit så populära.

Det finns även andra fördelar med att variera miljön. Enligt Katarina Gospic blir vi mer kreativa och löser problem lättare när vi byter miljö. En studie där deltagarna fick svara på i vilka miljöer de var som mest kreativa visade att svarspersonerna kände sig som mest kreativa på bussen, i badet, på en bar och i sovrummet. Orsaken kan vara att en avslappnad hjärna har lättare att sortera ut vad som är viktigt respektive oviktigt – något som underlättar vid problemlösning.

En arbetsmiljö som är utformad efter de behov som kroppen och hjärnan har gör troligtvis inte bara medarbetare nöjda – de får även förutsättningar att prestera bättre.

Martin Thelin

Bild: Erik Gronlund

Arbetsmiljön i fokus på The Point

Martin Thelin arbetar med att anpassa kontorsytorna efter hyresgästernas önskemål i Malmös nya landmärke The Point på Hyllie. Han hjälper dem att skapa så bra och välfungerande arbetsmiljö som möjligt.

— Vi märker tydlig bland våra hyresgäster i huset hur man värdesätter de stora fönstren som skapar ett enormt flöde av dagsljus i lokalerna. En av fördelarna med att hyra en nyproducerad lokal är att man som hyresgäst i The Point får vara med och styra hur planlösningen ska se ut om då planera in ytor för återhämtning och olika typer av arbete, berättar Martin Thelin.

Jenny Wohlfart ansvarar för uthyrningen av kontorslokaler i The Point men utgår från CBRE, ett välrenommerat konsultbolag inom fastighetsbranschen. Hon har flera års erfarenhet av att tillsammans med företag planera nya kontorsytor. Hon ser en tydlig trend i varför man väljer ett hus som The Point.

— Förutom att huset är flexibelt, har ett läge som möjliggör gröna, effektiva transporter till och från arbetet så är även huset integrerat med Quality Hotel View. Som hyresgäst värdesätter man att kunna byta miljö då och då. Arbeta från hotellets bar med en barristagjord latte i handen, boka ett större konferensrum eller ha ett längre lunchmöte på restaurangen, säger Jenny Wohlfart.

Läs mer om The Point här

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan