Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Lägg häktet i Trelleborg och kriminalvårdsanstalten i Kristianstad.”

Varför valde de styrande politikerna i Trelleborg att peka ut ett område där åkermarken är som bördigast? Vi finner det obegripligt. Det skriver de tre centerpartisterna Kristina Yngwe, Patrik Holmberg och Christina Nyström.

Ett nytt eller ombyggt häkte i Trelleborg ger en närhet till större städer i södra och västra Skåne, skriver artikelförfattarna.Bild: Per Danielsson/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Var ska maten komma ifrån, den som våra barnbarns händer ska greppa och stoppa i munnen? Var ska vetet, havren och rapsen växa, om de böljande fälten och åkrarna läggs under asfalt och betong? Är det moraliskt försvarbart – inför sig själv och kommande generationer – att för all framtid förstöra Sveriges bördigaste jordbruksmark?
Det är frågor som inte minst vi skåningar bör ställa oss. Särskilt med tanke på att det nu planeras ett gigantiskt fängelseområde i Trelleborgs kommun. 50 hektar – lika mycket som 70 allsvenska fotbollsplaner – jordbruksmark klassad 10+ ska ge vika för betong, stålgaller och taggtråd.
Låt oss vara tydliga: Sverige behöver en stärkt kriminalvård och möjlighet att fokusera på rehabilitering, så att dömda inte återfaller i brottslighet. Därför såg vi det som positivt när Kriminalvården vände sig till fem skånska kommuner för att diskutera uppförandet av en ny kriminalvårdsanstalt och ett nytt häkte. För den kommun som Kriminalvården beslutade sig för, skulle det innebära nya arbetstillfällen, både direkt och indirekt. Valet stod mellan Kristianstad, Hörby, Hässleholm, Klippan och Trelleborg. Till slut bestämde Kriminalvården sig för Trelleborg. Gott så.
Däremot har vi svårt att förstå själva placeringen inom Trelleborgs kommun. De som har ansvarat för den är ytterst den politiska ledningen i kommunen, Moderaterna och Kristdemokraterna, som har diskuterat och förhandlat med Kriminalvården.
Varför valde de styrande politikerna att peka ut ett område där åkermarken är som bördigast? Vi finner det obegripligt.
Från det att Kriminalvården först diskuterade frågan med Trelleborgs kommun har ytan för fängelseområdet svällt, från 15–30 hektar till 50 hektar.
Såväl riksdagen som Region Skåne har tagit beslut om att värna den bästa åkermarken för att öka Sveriges självförsörjningsgrad. Hur rimmar det med fängelsebygget utanför Trelleborg?
Även ur ett rättsligt hänseende är den föreslagna placeringen problematisk. Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar om det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Villkoret är dessutom att behoven inte kan tillgodoses på ett annat tillfredsställande sätt. Finns det verkligen inget annat sätt att se till att behovet av en fängelseanläggning i Skåne kan tillgodoses?
De styrande partierna i Trelleborg är beredda att köra över både lantbrukare, medborgare och kommande generationer. Vi har ett annat förslag.
Kriminalvården har hittills fört förhandlingar med enskilda kommuner för en lösning av både häkte och anstalt. Vi förstår att det kan finnas fördelar av att ha båda på samma ställe. Men det får inte ske till priset av för evigt förstörd jordbruksmark.
Vårt förslag är att lägga det nya häktet i Trelleborg och den nya kriminalvårdsanstalten i Kristianstad.
Ett nytt eller ombyggt häkte i Trelleborg ger en geografisk närhet till större städer i södra och västra Skåne. Ett häkte behöver inte lika mycket utrymme som en hel fängelseanläggning och skulle med fördel kunna placeras mer centralt än den föreslagna anstalten. Dessutom innebär ett nytt häkte nya arbetstillfällen i kommunen.
Med en ny kriminalvårdsanstalt i Kristianstad skapas nya arbetsplatser även där. Anstalten skulle kunna byggas i anslutning till den nuvarande anstalten utanförVä. Kommunen äger marken och detaljplan finns sedan många år för just fängelse. Framför allt: i Kristianstad där vi föreslår en anläggning är åker- och skogsmarken mager.
Det finns säkert flera skäl till varför det är bättre att bygga ihop häkte och anstalt, som tanken är utanför Trelleborg. Vi är övertygade om att de går att överbrygga. Det finns en rad olika häkten och kriminalvårdsanstalter runt om i landet som inte är samlokaliserade.
Sverige behöver rädda – och vara rädd om – den mark som kommande generationer ska få sin mat ifrån. Annars lär deras dom bli hård.
Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot från Skåne, landsbygdspolitisk talesperson samt ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.
Patrik Holmberg, gruppledare för Centerpartiet i Trelleborg.
Christina Nyström, kretsordförande för Centerpartiet i Kristianstad.
Gå till toppen