Annons

Annons

Annons

opinionAntisemitism i Malmö

Aktuella frågor
”Tre förslag på hur Malmö och hela Sverige ska få bukt med antisemitismen.”

Antisemitismen är ett hot mot judar, men också mot omistliga värden i det svenska samhället. Det skriver Ulf Kristersson och Torbjörn Tegnhammar, Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Judar i Malmö vågar inte visa upp sin judiska identitet i rädsla för attacker, och det finns en utbredd otrygghet, skriver Ulf Kristersson och Torbjörn Tegnhammar

Bild: Mårten Svemark

Annons

Det är sedan länge känt att den judiska befolkningen i Malmö utsätts för hat och hot. Judar vågar inte visa upp sin judiska identitet i rädsla för attacker, och det finns en utbredd otrygghet. Synagogan i Malmö har en ständig hotbild. Antisemitismen har bidragit till att betydande delar av den judiska befolkningen har lämnat staden.

Under många år har Socialdemokraterna i Malmö spelat ner allvaret. Det tidigare kommunalrådet Ilmar Reepalu (S) sade bland annat att de problem judar möter i form av hat och hot var något som ”judiska individer och församlingen” måste ta ansvar för. Och bara de senaste åren har Socialdemokraternas ungdomsförbund i Skåne avslöjats skandera antisemitiska slagord under första maj.

Annons

Efter mycket hård kritik från Moderaterna och flera andra beslutade Malmö stad 2019 att förstärka arbetet mot antisemitism i Malmös skolor tillsammans med den judiska församlingen. Ett resultat av det är en ny rapport som kartlägger antisemitism i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning.

Annons

Rapporten bekräftar ett känt mönster. Det finns en utbredd antisemitism på Malmös skolor och det finns barn som inte känner sig säkra för att de är judar. Det förekommer att elever uttrycker judehat under och efter lektionstid utan att läraren reagerar.

Problemet är alltså mycket allvarligt, men inte nytt. Redan 2019 hade Sydsvenskan en serie om antisemitism i Malmös skolor. Även den gången rapporterade tidningen om hur elever använde uttryck som ”jävla jude” och ”du kommer att dö som judarna”.

Totalt sett visar rapporten på ett enormt misslyckande, och en skam för Sverige. Antisemitismen tillhör inte bara ett mörkt förflutet. Den finns i Europa och den finns här. Det är ett hot mot judar, men också mot omistliga värden i det svenska samhället.

I Sverige utgår antisemitismen från främst fyra grupper: nynazister, vänsterextremister, islamister och människor från länder i Mellanöstern där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen.

I Malmös fall är stor invandring från länder med utbredd antisemitism en grundläggande orsak till problemen. På andra orter är det istället främst nynazister som hotar. Det är viktigt att konstatera, för det går inte att bryta utvecklingen utan insikt i problemens uppkomst.

Nu måste hela samhället ta krafttag för att få stopp på antisemitismen. Det judiska ska inte bara kunna överleva i Malmö, den judiska befolkningen och dess kulturella uttryck ska kunna ta en betydligt större plats i staden. Varje år genomförs ett uppskattat eidfirande i Malmös Folkets park i samband med att den muslimska fastemånaden är över. I framtiden borde det judiska chanukkafirandet vara en lika självklar folkfest i Malmö. Men om det ska bli verklighet krävs ett uthålligt och konsekvent arbete där Malmö stad tillsammans med Sverige nationellt inför nolltolerans mot antisemitism.

Annons

Annons

Moderaterna presenterar nu tre förslag på hur Malmö och hela Sverige ska få bukt med antisemitismen.

• Inför nolltolerans i skolorna mot antisemitism och rasism.Barn och ungdomar anammar inte intoleranta idéer i ett vakuum. Det är ett tydligt problembeteende när skolungdomar ger uttryck för hat mot judar, muslimer och andra minoriteter. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

• Genomlys alla skolor
. Staten måste ta ett ökat ansvar för judiska församlingars säkerhetsarbete, men målet måste också vara att behovet ska minska. Nu måste staten genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt.

• Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning. Alla människor som beviljas asyl i Sverige ska genomgå en obligatorisk kurs i samhällsorientering i samband med sina studier på SFI. Särskilt fokus ska läggas på demokrati, minoriteters rättigheter och på att belysa och motbevisa vanliga vanföreställningar om olika minoritetsgrupper.

Malmö har under lång tid strävat efter att vara en fristad för människor från världens alla hörn. Dethar allvarligt skadats av de svåra kränkningar som Malmös judar har utsatts för.

Ska Malmö fortsätta vara toleransens stad måste samhället en gång för alla krossa antisemitismen.

Ulf Kristersson (M), partiledare.

Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan