Annons

Annons

Annons

Annons

Lund

Insändare
Är kolonilotterna viktigare än att vara sanningsenlig?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ann Schlyter är en politiker som vi bägge tycker väldigt bra om. Trots åsikter som går vitt isär så är Ann en politiker med fötterna på jorden som ofta förhåller sig väldigt sakligt och genomtänkt i byggnadsnämnden. Därför förvånade det oss oerhört mycket när Ann i en debattartikel den 16 mars far med ren osanning om Lunds kolonilotter.

Annons

Annons

Ann skriver att byggnadsnämnden beslutat att skövla kolonilotterna längs med Maskinvägen i Lund. Det är helt och hållet fel. Ett av förslagen som presenterades från tjänstepersonerna var att skövla alla kolonilotter, men det var inte ett förslag som godkändes av nämnden. Istället föreslog Liberalerna med instämmande från Moderaterna och Socialdemokraterna det här:

”Frågan avseende koloniområdena skall utredas vidare inom ramen för det kommande FÖP arbetet. En avvägning måste göras mellan närheten till kollektivtrafiknoden och exploateringskalkylen å ena sidan och den grönstruktur och mjuka övergång mellan dagens bebyggelse och den framtida som dessa skulle kunna medföra å andra sidan.”

Det här förslaget kan vem som helst läsa via kommunens hemsida. Inte ens någon som försöker tolka det förslaget som ”skövling av koloniområden” kan finna stöd för sin tolkning. Vad vårt förslag betyder är att vi inte är beredda att besluta om flytt av koloniområdena idag, istället vill vi att det utreds mer först, och att beslutet skjuts på framtiden.

Det bästa för både Lund och dem som hyr kolonilotterna av Lund kan vara om lokaliseringen flyttas till ett mer avskilt område precis invid det nya naturreservatet i Höjeådalen. Om det råder det delade uppfattningar, både inom och emellan partierna i Lund. Det kan också vara det som så småningom beslutas. Nu kommer tjänstepersonerna fortsätta att utreda frågan innan byggnadsnämnden ska ta nytt beslut. Men där är vi inte ännu, och Ann Schlyter bör undvika att ropa vargen kommer när vargen inte är i sikte. Att fara med osanning är inget som stärker demokratin.

Christoffer Karlsson (L) Gruppledare i byggnadsnämnden

Klas Svanberg (M) Ordförande i byggnadsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan