Annons

Annons

Annons

opinionVindkraft

Aktuella frågor
”S och MP ska inte få köra över kommunerna när det gäller vindkraften.”

Utbyggnad av vindkraft måste ske med stor försiktighet. Lokalbefolkningen måste ha kvar dagens skyddsmekanism i form av det kommunala vetot, skriver Ebba Busch och Camilla Brodin, Kristdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi värnar en leveranssäker, utsläppsfri och planerbar elproduktion som möter klimatutmaningen. Det kan ske utan Miljöpartiets oändliga stålskogar av vindkraftverk, skriver artikelförfattarna.

Bild: Christian Charisius

Annons

Nyligen presenterade Energimyndigheten och Naturvårdsverket en ny nationell strategi för vindkraften. De bedömer att vindkraften behöver byggas ut med 100 terawatt-timmar till år 2040 om ingen kärnkraft får vara kvar till dess eller tillkomma.

Tanken är att den el som ska produceras från vindkraft närmast ska fyrdubblas från 2020 till 2040. Kravet på en snabb utbyggnad är alltså påtagligt.

Men den aggressiva utbyggnaden har stött på patrull. Vindkraftverken väcker som det brukar heta ”lokalt motstånd”. Många anser att vindkraftverk utgör långtgående ingrepp i landskapet, rent visuellt. De bullrar också och varje vindkraftverk kräver en väg genom ofta orörd natur. Natur- och i synnerhet fågelliv tar skada.

Annons

Regeringen tänker inte ta intryck av kritiken, utan snarare göra det lättare att genomdriva byggnationerna. En utredning har tillsatts, ledd av den tidigare miljöpartistiska riksdagsledamoten Lise Nordin, som om några månader ska föreslå regeländringar som förenklar för vindkraftsbyggare.

Annons

Kommunerna ska redan i sina översiktsplaner tvingas att peka ut var vindkraft kan etableras och efter att ha gjort en markanvisning för den som vill bygga vindkraft ska kommunens handlingsfrihet upphöra och Länsstyrelsen ta vid.

Kristdemokraterna motsätter sig en sådan förändring. Kommunfullmäktige är folkvalda representanter till skillnad från länsstyrelsen och deras rätt att påverka och även stoppa vindkraftsprojekt får inte inskränkas.

Lise Nordin har förklarat att hon hoppas att det nya regelverket ska leda till minskade konflikter. Det ligger i sakens natur att om man minskar människors demokratiska möjligheter att motsätta sig något – som vindkraft – blir konflikterna färre. Men det beror inte på att människor blivit mer positiva till vindkraftsparker i naturen nära dem utan på att deras rättigheter att motsätta sig fråntagits dem.

Utbyggnad av vindkraft måste ske med stor försiktighet. Lokalbefolkningen måste ha kvar dagens skyddsmekanism i form av det kommunala vetot. I Sverige finns redan gott om platser där människor sörjer natur i sin närhet som förstörts av vindkraftsparker.

Vindkraften är vid sidan av sin destruktiva lokala miljöpåverkan inte heller någon tillräckligt pålitlig energikälla eftersom den är väderberoende. Om Sverige ska förlita sig på vindkraft måste vi alla också vänja oss vid mer fluktuerande elpriser, import och ibland till och med elbrist.

Annons

Den gångna vintern har flera företags produktionsanläggningar temporärt stängt sin verksamhet på grund av höga elpriser. Sverige har under korta perioder importerat el från Europa som producerats från fossila energikällor.

Annons

Sverige behöver mer el framöver för hushåll, transporter och fossilfria industrijobb. När Sverige producerar mer el än vad som behövs kan den exporteras och tränga undan fossilproducerad el i grannländerna. För att klara det måste Sveriges sex kvarvarande kärnkraftsreaktorer få finnas kvar under hela sin livslängd, något som kan vara så länge som till 2050 – om investeringar görs i tid. Två nya reaktorer ska kunna byggas på Ringhals som från tidigt 2030-tal ger stöd åt elmarknaden i framför allt södra Sverige.

Staten bör uppmuntra forskning kring kärnkraft för att småskalig kärnkraft ska kunna byggas och för att Sverige ska kunna gå mot den fjärde generationens effektivare kärnkraft.

Förnybara energislag är välkomna men basen i svensk elproduktion förblir vattenkraft och kärnkraft. Vindkraft kan inte ersätta kärnkraft som regeringen planerar. Vindkraften är inte tillräckligt pålitlig och priset i förstörd natur är för högt.

Den nya nationella strategin för vindkraften innebär en massiv vindkraftsutbyggnad, något som regeringen inser kräver att lokalbefolkningens inflytande körs över. Vi tror att många snabbt skulle ångra en så genomgripande förändring av svensk natur.

Vi värnar en leveranssäker, utsläppsfri och planerbar elproduktion som möter klimatutmaningen, som inte fördärvar svensk industri eller hushållens elpriser. Det kan ske utan Miljöpartiets oändliga stålskogar av vindkraftverk.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska inte få köra över kommunerna när det gäller vindkraften. Kristdemokraterna står för en balanserad väg framåt.

Ebba Busch (KD), partiledare.

Camilla Brodin (KD), energipolitisk talesperson.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan