Annons

Annons

Annons

Annons

Lund

Insändare
Våra dörrar står alltid öppna för att diskutera

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är kul att Inga-Kerstin Eriksson och Gert Andersson vill vara med och påverka Socialdemokraternas beslut och ställningstagande. Ni har samma möjlighet att göra det som alla andra – det är bara att bli medlem. Om ni inte hittar hur man blir det på egen hand så står vi gärna till tjänst.

Annons

Annons

För det är så att inom socialdemokratin kan vi tycka olika om vilka lösningar och politiska förslag vi ska gå fram med. Men våra ställningstagande görs inte av enskilda medlemmar eller av andra partier. Eftersom vi är en demokratisk organisation fattas besluten i demokratisk ordning. Och ska tidigare ställningstagande omprövas görs det ytterst av Socialdemokraterna i Lunds medlemmar, inte av centerpartister.

Och även om vi (Sebastian och Per) i det här specifika fallet inte är helt överens om lösningen ser vi samma problembild. Idrottens status behöver stärkas i Lunds kommun. Idrottsfrågorna behöver komma högre upp på den politiska dagordningen. Och besluten som berör idrottsrörelsen behöver förankras med idrottsrörelsen. Och till skillnad från Centerpartiet bedriver vi en aktiv politik för att så ska bli fallet. För oss är detta inte fråga som dyker upp en gång vart fjärde år när den kommunala organisationen ska diskuteras och ses över, utan är något vi ständigt återkommer till i vårt politiska arbete.

Bara den senaste tiden har vi socialdemokrater presenterat flera förslag, om såväl fotbollens akuta behov som idrottens långsiktiga fysiska förutsättningar att växa. För när kommunen växer och fler, inte minst barn och unga, flyttar hit behöver idrotten ges förutsättningar att välkomna dem. Då duger det inte att dra arbetet med till exempel nya fotbollsplaner i Veberöd i långbänk.

Annons

Annons

Vi tycker det är glädjande att Centerpartiet vill föra dialog om hur vi kan stärka och utveckla idrotten i Lunds kommun. Våra dörrar står alltid öppna för att diskutera det.

Sebastian Jaktling (S) 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Per Olsson (S) Ordförande Socialdemokraterna i Södra Sandby

Annons

Annons

Till toppen av sidan