Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Vellinge kommun bör göra barnkonsekvensanalyser.”

Sedan 1970-talet har Falsterbonäset genomgått stora förändringar. Bit för bit av näsets värdefulla natur har utsatts för exploatering. Det skriver Annelie Björkhagen Turesson, barnforskare och medlem i Miljöpartiet.

Falsterbonäset i reklamaffisch från 1928. Sedan 1970-talet har Falsterbonäset genomgått stora förändringar. Bit för bit av näsets värdefulla natur har utsatts för exploatering, skriver Annelie Björkhagen Turesson.Bild: CHK
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
De senaste åren har barn höjt sina röster. Tusentals barn och ungdomar över hela världen har velat få vuxna att lyssna på dem så att de kan få en framtid.
År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Den stärker barnens rättigheter, men ger också vuxna ansvar att se till att konventionen följs.
Barnens viktigaste rättigheter, konventionens grundprinciper, artiklarna 2, 3, 6 och 12, handlar om barns lika värde, att man ska se till barnets bästa vid alla beslut som rör barn, att barnen har rätt till liv och utveckling och att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Miljöfrågorna är i fokus över hela världen, men även på lokal nivå måste vuxna ta barnen på allvar och systematiskt arbeta för att förverkliga deras rättigheter. Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhetdär barn berörsoch måste omsättas i praktiken för att den ska kunna skapa ett verkligt värde för barnen.
Sedan 1970-talet har Falsterbonäset genomgått stora förändringar. Bit för bit av näsets värdefulla natur har utsatts för exploatering. Ett exempel är Strandhotellstomten i Falsterbo som har bebyggts med stora bostadshus.
Mycket av den exploatering som sker inom Vellinge kommun äger rum med små steg. Mindre sommarstugor rivs och ersätts av stora villor, naturtomter som består av tallar och ljung ersätts av gräsmattor och pooler. På så sätt omvandlas det som kallas skogsbiotoper, skogsområden där det finns många olika sorters växter och djur, till monokulturer, där biologisk mångfald saknas.
I den vetenskapliga tidskriften Science påpekar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Maria Ignatieva (landskapsarkitektur) och Marcus Hedblom (landskapsekologi), att gräsmattor har ungefär samma biologiska mångfald som betong.
De senaste åren har trycket från Moderaterna i Vellinge, som styr kommunen, ökat. Nu finns det mycket långtgående planer på att exploatera värdefulla naturområden som till exempel Norra Ljunghusen.
Moderaterna vill också bygga flerfamiljshus i den del av Kanalskogen som tidigare har använts av sjöscouterna. Därmed exploateras naturområden som i decennier har kunnat användas av barnen i kommunen.
Nedläggningen av Naturum på Falsterbo strandbad är ett hårt slag både mot det naturinriktade föreningslivetoch mot barnen.
När naturområden exploateras och privatiseras går de inte att återställa. De är förlorade för all framtid.
Om ekonomiska intressen alltid har företräde framför naturintressen i Vellinge kommun har framtidens barn ingen orörd natur med biologisk mångfald att leka i.
Vellinge kommun bör göra barnkonsekvensanalyser. Det är ett viktigt redskap för att kunna ta tillvara och bevaka barnens rättigheter i planeringen av förändringar av den fysiska miljön. En barnkonsekvensanalys gör det möjligt att på ett systematiskt sätt belysa hur barn påverkas av beslut och undersöka vilka åtgärder som är de bästa för barnen.
Barnkonsekvensanalyser ska främst utgå från barnkonventionens grundprinciper och göras i ett tidigt skede av en process. Så har till exempel Göteborgs kommunarbetat vid utbyggnaden av Älvstranden. Fördelen är att förslagen blir mer genomtänkta och förankrade och har större stöd både hos allmänheten och oppositionen, något som underlättar det fortsatta arbetet. Det visar att de vuxna tar barnens rättigheter på allvar, som de är skyldiga till eftersom barnkonventionen numera är lag.
Det är hög tid för de politiskt ansvariga i Vellinge kommun att börja lyssna på invånarna – även barnen – så att de kan få en hållbar framtid. Barnkonsekvensanalys som arbetsmetod är en bra början.
Annelie Björkhagen Turesson, forskare i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familjer, bor i Vellinge kommun och är medlem i Miljöpartiet.
Gå till toppen