Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Tillväxt är i sig inget positivt. Vi ville inte tillsätta en tillväxtkommission.”

Trots vad som står i direktiven har Socialdemokraterna och Liberalerna valt att tillsätta en kommission som enbart består av akademiker och näringslivsrepresentanter. Majoriteten är vita män, national- och chefsekonomer, vd:ar och statsvetare.

Det skriver Emma-Lina Johansson och Anders Skans, företrädare för Vänsterpartiet i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Omfattande tillväxt är skadlig för människors hälsa, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Malmö kommunstyrelse har bestämt att lägga drygt fem miljoner kronor på en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö.

Vänsterpartiet har hela tiden varit mycket kritisk till kommissionen som ska utreda och ge förslag på hur tillväxten i Malmö kan öka. Vi har försökt förmå de partier som styr staden, Socialdemokraterna och Liberalerna, att inse vikten av att inkludera klimat- och miljömässiga aspekter på tillväxt, liksom att i kommissionen inkludera dem som skapar mervärde och tillväxt: arbetarna.

Kommissionen ska enligt kommunstyrelsens direktiv utgå ifrån den av FN spikade Agenda 2030 och dess globala mål i sitt arbete. Särskilt fokus ska läggas på mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Annons

Annons

Kommissionen ska enligt direktiven samla forskare, praktiker och andra relevanta aktörer för Malmös tillväxt och utveckling. Kommissionen ska också spegla Malmö, Malmöborna och Malmöbornas erfarenheter.

Trots vad som står i direktiven har Socialdemokraterna och Liberalerna valt att tillsätta en kommission som enbart består av akademiker och näringslivsrepresentanter. Majoriteten är vita män, national- och chefsekonomer, vd:ar och statsvetare. Kommissionärerna är inte kvinnor, rasifierade, fackliga representanter eller experter på klimat- och miljöfrågor. Så vi undrar på vilket sätt kommissionen speglar Malmö, Malmöborna och Malmöbornas erfarenheter.

En hållbar tillväxt måste vara både klimat- och miljöhållbar och gynna ett arbetsliv där människor kan vara friska. Det finns experter på arbetsmiljö och arbetsrätt, men ingen sådan ingår i kommissionen. Det finns experter på hållbar ny företagsamhet och innovationer av grön teknik, men sådana ingår inte i kommissionen.

Vi i Vänsterpartiet ville inte tillsätta en tillväxtkommission. Vi anser att det är en ensidigt arbetsgivarinriktad åtgärd. Vi ställde oss också frågande till vad ”inkluderande och hållbart” betyder i det här sammanhanget. Det specificeras inte i underlaget.

När Vänsterpartiet ingick i Malmös politiska styre 2010 tillsattes Malmökommissionen. Staden fick då en mängd förslag på åtgärder för att minska skillnaderna i levnadsvillkor, men ytterst få av dem har genomförts. De politiker som styr staden anser att de kostar för mycket. Nu får Malmö en ny kommission till en kostnad av fem miljoner kronor, istället för det som behövs.

Annons

Annons

Tillväxt är i sig inget positivt, tvärtom. Omfattande tillväxt är skadlig för människors hälsa. I många fall hotar tillväxten hela vår planets existens. Ska tillväxt ske måste den vara miljö- och klimatmässigt bra och då behöver experter på dessa områden involveras i arbetet.

För att kommissionen överhuvudtaget ska kunna diskutera Agenda 2030:s mål 8, måste arbetsrättsliga- och arbetsmiljöfrågor vara en bärande del arbetet. Fackliga perspektiv måste involveras och representeras i kommissionen. Socialdemokraternas löfte är nu att fackliga representanter ska rådfrågas när kommissionens färdiga förslag redan finns på bordet. Det ger vi inte mycket för.

Malmös ”tillväxtkommission” representerar det gamla, det förkastliga konsumtionssamhället där miljö och arbetare utnyttjas och förstörs. Kommissionen består av expertis på det gamla ohållbara, inte det nya gröna och hållbart mänskliga.

Socialdemokraterna verkar helt ha köpt högerns retoriska tankevurpa om att ökade klyftor och segregation spelar mindre roll så länge tillväxten är hög.

Emma-Lina Johansson (V) är oppositionsråd i Malmö.

Anders Skans (V) är gruppledare i Malmö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan