Annons

Annons

Annons

Annons

Aprilskämt

Fel i fredsavtal upptäckt – Ven tillhör Danmark och Bornholm är en svensk ö

När Sverige och Danmark slöt fred 1660 förväxlades två öar. Med hjälp av originaldokument har historikern Karla Snydt övertygat ländernas regeringar om att fördragets ursprungliga text gäller. Rent juridiskt är Bornholm därmed svensk mark medan Ven hör hemma på den danska sidan av sundet.

Text: 

Karla Snydt visar dagboksanteckningarna hon hittade under sina efterforskningar. ”Denna upptäckt står i paritet med Döda Havsrullarna”, säger hon om sitt fynd.

Bild: Peter Frennesson

Annons

Den här artikeln är tidningens aprilskämt.

Utväxlingen av öarna sker i juni. Sydsvenskan och HD kan idag avslöja det politiska spelet bakom den största gränsförändringen i Norden sedan Finland blev självständigt.

Kort bakgrund: Vid freden i Roskilde 1658 tillföll Skåne Sverige, inklusive Ven och Bornholm. Två år senare slöts ett nytt fredsavtal i Köpenhamn där en del förändrades. Och nu blev det fel, konstaterar historikern Karla Snydt.

Karla Snydt är seniorprofessor vid Lunds universitet och specialist på stormaktstidens migrationspolitik. I Universitetsbibliotekets handskriftssamling hittade hon i november 2020 privata papper som amiralen och riksskattmästaren Sten Nilsson Bielke deponerade här efter Lundauniversitetets grundande 1668.

Annons

Annons

Bielke var en av de svenska delegaterna vid fredsförhandlingarna som avslutade Karl X Gustavs danska krig 1660.

– Jag läste hans dagbok med stor förtjusning. Det är alltid spännande att ta del av dem som levde under den här tiden.

– Men när jag såg detta tänkte jag ”det kan inte vara sant, vad menar han?”, berättar Karla Snydt.

Karla Snydt är expert på stormaktstiden och har ägnat större delen av sin forskning åt perioden.

Bild: Peter Frennesson

Dagboksnoteringen som fick henne att rycka till lyder:

Till wåhr omethlighe ofwerraskningh och bethydlighe amusement er der blefvet beslutit och affhandlat och aff Kon. Mat. i Sverige såwehl som Kon. Mat i Danmark vijdare bekreftat, att öhn Bornholm forthsath skall stå under then Swenske Kronan, på thet at öen Hwen må tillfalla Danmark.

I nutida klartext: De två öarna förväxlades när fredsfördraget 1660 verkställdes. Det var Bornholm som enligt avtalet skulle tillfalla Sverige medan Danmark skulle återfå Ven.

På Rigsarkivet i Köpenhamn finns fredsfördraget, och där syns något som alla tills nu måste ha missat: en pil mellan de två skånska öarnas namn.

– Denna pil är en rättelse men den utfördes aldrig. Därför kom Bornholm och Ven att förväxlas, säger Karla Snydt.

Den knappt urskiljbara pilen syns på fredsavtalet från 1660.

I januari mejlade hon UD och Anna Hallberg, Sveriges minister för nordiska frågor.

Annons

– Jag fick svar från en lägre tjänsteman som bara skrattade åt mig. ”Borgholm har väl alltid varit svenskt? Kungen har ju sitt residens där.”

– Detta visar att kunskapen om Skånes geografi i Stockholm inte är bättre idag än 1660, noterar Karla Snydt som dock inte gav sig utan till slut förmådde UD-tjänstemannen att skicka en förfrågan till Köpenhamn.

Annons

Därefter gick allt snabbt. Det visade sig att Danmarks regering hela tiden har känt till förväxlingen, men inte gjort något åt den.

– Det här har vi vetat hela tiden. What took you so long?, säger den danske Nordenministern Mikkel Dannbrog i en intervju via Skype till HD och Sydsvenskan.

Tillfrågad om sin regerings hållning säger Dannbrog att Bornholm alltid legat avigt till ur ett danskt perspektiv medan Ven är betydligt attraktivare.

– Läget, läget, läget – vi skifter gærne.

Sagt och gjort. Idag torsdag skrivs ett avtal under. Natten mellan den 5 och 6 juni, ländernas nationaldagar, byter Sverige och Danmark öar.

Ven: Snart danskt territorium.

Bild: Sydsvenskan

En fråga som återstår att lösa rör de arton skånska adelsgods som 1660 överlämnades till svenska staten som betalning för Bornholm. Då blev exempelvis Flyinge och Billesholm svenska kungsgårdar.

– Billesholm bör naturligtvis återlämnas till den danska familjen Bille. Men efter fem seklers statlig vanvård återstår bara en ruin så ersättningsfrågan kan bli komplicerad, säger Karla Snydt.

Annons

Venborna blir danska medborgare så fort övergången har trätt i kraft. Bornholmsborna får automatiskt svensk medborgarskap och kan ansöka om pass precis som vem som helst. Den som vill behålla sitt danska medborgarskap måste dock genomgå ett ”danskhetstest” som består av ett fystest samt ett frågeformulär med 140 frågor om dansk politik, samhälle, kultur – och historia.

Efter beskedet om ö-bytet: ”Jag är orolig, jag är revisor och kan inte räkna på danska”

Upphetsning och glädje men också en stor portion oro när Venborna och bornholmarna nu ska byta nationalitet. Vi tog pulsen på hur beskedet har landat på respektive ö.

Hur känns det att bli dansk?

Annons

Jou Avril Moun Fou Yo, 27 år, Uraniborg på Ven:

– Jag är släkt med Tycho Brahe i rakt nedstigande led så det här är kittlande. Jag har redan tapetserat hela min hall med Dannebrogen.

Anna Erster April, 50 år, Kyrkbacken:

– Jag ska inte ljuga. Jag är orolig. Jag har aldrig förstått ett ord danska och ännu mindre deras sätt att räkna. Vad fan betyder halvfjers till exempel. Och jag jobbar som revisor. Det här kommer att bli tufft.

Annons

Lars Abrëllsgeck, 22 år, Sankt Ibb:

– Svensk eller dansk spelar ingen roll. Jag är först och främst medborgare i Ladonien.

Hur känns det att bli svensk?

Dia dels Sants Innocents, 47 år, Rönne:

– Ja men det är goa grejer. Jag har en bror som var i Ystad en gång så det ska inte vara några problem.

Jensen Wạn Xe Phril, 62 år, Österlars:

– Det går icke. Min farfarfarfarsfar var snapphanen Snabbe Jens. Han skulle vända sig i sin grav om han fick höra detta.

Bengt Den'durnya, 58 år, Gudhjem.

– Jag visste det. Har alltid misstänkt att det var något lurt med fredsöverenskommelsen 1660. Men de har fått det om bakfoten. Det är Färöarna som ska vara svenskt.

Annons

Annons

Till toppen av sidan