Annons

Annons

Annons

opinionVindkraft

Aktuella frågor
”Kommunernas inflytande ska inte slås undan när det gäller vindkraft.”

Varken klimatet eller de svenska hushållen har tid eller råd att vänta på att Kristdemokraternas drömmar om kärnkraft ska bli verklighet. Det skriver Lorentz Tovatt, Mätta Ivarsson, Stefana Hoti och Emil Samnegård, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På land och till havs, som på Kriegers flak utanför Trelleborg där statliga Vattenfall bygger en vindkraftpark med 30-40 turbiner, skördas snart förnybar energi, skriver artikelförfattarna.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Camilla Brodin, partiets energipolitiska talesperson, är oärliga när det gäller möjligheten till lokalt inflytande över var vindkraftverk kan placeras (Aktuella frågor 24/3).

Regeringen har inga planer på att köra över kommuner i planeringen av framtidens energiproduktion. Tvärtom syftar det förslag Miljöpartiet har till att stärka det lokala inflytandet och göra det mer rättssäkert.

Kristdemokraterna har olika måttstockar för hur tillståndsprocesser och utbyggnad av energiproduktion ska gå till. Ofta vill KD skynda på tillståndsprocesserna för utbyggnad av stamnät utan att ta hänsyn till lokalbefolkningens önskan. När det gäller vindkraft är det annorlunda. Då vill partiet behålla det lokala veto som gör planeringen svår och skapar osäkerhet.

Annons

Annons

För all annan verksamhet än vindkraft, från bilverkstäder till stålverk, gäller att företag söker tillstånd hos till exempel länsstyrelsen. Kommunerna har då genom sitt planmonopol makt att stoppa verksamheten. Det säkerställer i högre grad det kommunala självstyret än den vetorätt som för vindkraft innebär en rättsosäker dubbelprövning där kommunerna först har rätt att planera för om de vill ha vindkraft eller inte, och sedan möjlighet att stoppa verksamheten genom det lokala vetot, som dessutom kommer sent i processen.

Av någon anledning vill KD att just vindkraft ska utsättas för denna rättsosäkerhet. Det är ganska enkelt att anta att det egentliga skälet är att vinden håller på att konkurrera ut Kristdemokraternas favorit när det gäller elproduktion – kärnkraften.

Men kommunernas inflytande ska inte slås undan. Det förslag som är under utredning handlar om att tydliggöra när i processen kommunernas inflytande ska ske. Det gynnar alla parter, förtydligar ansvarsfördelningen mellan vindkraftsbolag, kommuner och myndigheter och ser till så att processen fungerar bättre. Miljöpartiet vill dessutom göra mer än så. För att kommuner och människor som bor i närheten av ett nytt vindkraftverk ska dra nytta av det vill vi återföra fastighetsskatten för vindkraft till kommunerna och samtidigt göra det möjligt för människor som bor i närheten av vindkraftverken att gå in som delägare i dem.

Annons

Kristdemokraterna lyfter istället, genom sitt förslag om två nya reaktorer vid Ringhals, fram den dyra kärnkraften. Däremot pratar Kristdemokraterna inte så högt om att det dubblar elpriset eller kostar skattebetalarna mellan 200 och 400 miljarder kronor. Allt enligt Lennart Söder, professor i elkraftsystem. För en vanlig barnfamilj innebär det cirka 3 600 kronor dyrare el – i månaden. Den typen av politik slår hårt mot vanligt folk och innebär med stor sannolikhet att industri flyttar från Sverige.

Annons

Kristdemokraterna är också tysta om det riskfyllda med kärnkraft. Efter mer än 70 år med elproducerande reaktorer finns ännu inget svar på hur avfallet ska hanteras. Avfallet är farligt i hundra tusen år. Och när en kärnkraftsolycka sker får det katastrofala följder för människors liv och hälsa, matproduktion, djur och miljö.

Förnybara energikällor, som sol, vind och vatten, är billigare, säkrare och snabbare att bygga ut än kärnkraften. Varken klimatet eller de svenska hushållen har tid eller råd att vänta på att Kristdemokraternas drömmar om kärnkraft ska bli verklighet.

På land och till havs, som på Kriegers flak utanför Trelleborg där statliga Vattenfall bygger en vindkraftpark med 30-40 turbiner, skördas snart förnybar energi.

Låt oss skrida till handling och underlätta för den energirevolution som redan pågår i Sverige och resten av världen. Framtiden är förnybar.

Lorentz Tovatt (MP), energipolitisk talesperson

Mätta Ivarsson (MP), gruppledare Region Skåne

Stefana Hoti (MP), partiföreträdare Malmö

Emil Samnegård (MP), gruppledare Trelleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan