Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Investeringarna är på mer än 10 miljarder. Än finns tid att ta fram ett fullödigt beslutsunderlag.”

Lunds kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att Lund ska anslutas till Sjölundaverket trots att frågan inte är färdigutredd, Det skriver Börje Hed och Liv Severinsson, företrädare för det lokala partiet Förnyalund.

Källbyverket är ett välfungerande avloppsreningsverk. Det går att uppgradera och bygga till så att det klarar alla miljökrav till år 2050, skriver Börje Hed och Liv Severinsson.Bild: Bengt Arvidson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Lunds kommunfullmäktige står inför det största beslutet på flera årtionden. Frågan är om kommunens avloppsvatten ska renas som nu på Källbyverket i Lund eller om det ska byggas en 11 kilometer lång ledning till Sjölundaverket i Malmö.
För de sydvästskånska kommunerna rör det sig om investeringar på sammanlagt mer än 10 miljarder kronor. Det är en summa som motsvarar halva Öresundsbron.
En knapp majoritet i Lunds kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att Lund ska anslutas till Sjölundaverket trots att frågan inte är färdigutredd,politiskt genomdiskuterad och förankrad hos stadens invånare. Att det förhåller sig så är både häpnadsväckande och orimligt med tanke på att det skiljer flera miljarder kronor mellan alternativen.
Källbyverket är ett välfungerande avloppsreningsverk. Det går att uppgradera och bygga till så att det klarar alla miljökrav till år 2050. Frågan är vad det kostar. VA Syd, som starkt förespråkar Sjölundalternativet, hävdar att investeringen ligger på cirka 1 700 miljoner kronor. Lunds kommun har inhämtat en second opinion från en konsultgrupp under ledning av Sven Landelius, ansvarig för bygget av Öresundsbron, som hävdar att det går att uppgradera och bygga till Källbyverket för 650 miljoner kronor inklusive rening av medicinrester. Lösningarna är tekniskt sett något olika men uppfyller båda de krav som förväntas gälla fram till år 2050.
Alternativet att pumpa Lunds avloppsvatten till Sjölundaverket i Malmö hänger ihop med en regional lösning för Malmö, Lund, Lomma och Burlöv. Förutom att Sjölundaverket då ska byggas om ingår en avloppsledning från Lund och en avloppsledning under Malmö. Investeringsbeloppet uppgår tillnästan11 000 miljoner kronor. Men siffran är mycket osäker. Enligt VA Syd kan Sjölundalösningen bli 30 procent dyrare. Denna lösning gör också att fler kommuner kan ansluta sig till Sjölundaverket. En viktig fråga är hur mycket pengar var och en av de anslutna kommunerna behöver investera för att vara med.
VA Syd har presenterat flera modeller där den totala investeringssumman fördelas efter antalet invånare i respektive kommun. Lunds andel utgör i så fall cirka 25 procent, det vill säga 2 750 – 3 575 miljoner kronor.Det kan tyckas rättvist, men det innebär att Malmö behöver investera väsentligt mindre än om kommunen bygger ett eget nytt verk. Det omvända gäller för Lund.
Om den investering som måste ske för att Sjölundalösningen ska bli verklighet istället fördelas efter utifrån vad respektive kommun hade behövt investera om de fortsatt driva sina egna verk blir utfallet radikalt annorlunda. För Lunds del hamnar summan på drygt 1 000 miljoner kronor.
Lunds kommunplanerar att använda mark till bland annat bostäder på ett större område runt Källbyverket. Men kommunen har inte gjort någon tillförlitlig utredning som säger när det kan tänkas ske, än mindre i vilken utsträckning Källbyverket påverkar möjligheterna att bygga. Exploateringen ligger långt in i framtiden, eftersom det mesta som byggs framöver inom Lunds kommun sker på Brunnshög, Västerbro och i de östra tätorterna.
I stor politisk enighet har Lunds kommunfullmäktige beslutat att inrätta ett naturreservat i Höjeådalen i anslutning till Källbyverket. Å ena sidan bidrar det renade avloppsvattnet positivt till flödet i ån, å andra sidan kan det vara problematiskt att driva ett avloppsreningsverk i anslutning till ett sådant reservat. Även detta behöver utredas ytterligare.
Lunds kommunfullmäktige fattar inte det slutgiltiga beslutet om Källbyverkets framtid förrän vid årsskiftet. Än finns tid att ta fram ett fullödigt beslutsunderlag när det gäller kostnader, påverkan på naturreservatet och framtida byggnation.
Inriktningsbeslutet om anslutning till Sjölundverket är mycket olyckligt. Källbyverket är det bästa alternativet för Lund, ekonomiskt och sannolikt också miljömässigt.
Börje Hed (Förnyalund), vice ordförande i Lunds byggnadsnämnd.
Liv Severinsson (Förnyalund), ersättare i Lunds kommunstyrelse.
Gå till toppen