Annons

Annons

Annons

Annons

Åsikter

Insändare
Malmö stad gjorde fel när de avslutade samarbetet med Arabiska bokmässan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Arabisk bokmässa Baltiskan Malmö

Bild: Hussein El-alawi

Annons

Arabiska föreningar är en del av kulturutvecklingen, och samarbetet med oss borde vara en självklarhet i kampen mot antisemitism och alla sorter av rasism. Vi är tacksamma över yttrandefriheten och utövningen av demokrati i vårt land, Sverige, och över att rättvisan till slut har segrat.

Vi vill gärna redogöra för det som hände med Arabiska bokmässan i Malmö, som blev anklagad för antisemitism. En ogrundad anklagelse som på̊verkade hela det arabiska civilsamhället i Malmö. som genom sina föreningar deltog i bokmässan. Men rättvisan segrade till slut, när Kulturrådet konstaterade i sin utredning att den anklagelsen inte stämde.

Vi vill härmed tydliggöra vår ställning mot antisemitism och alla former av rasism. Bara för att vi har våra rötter i Mellanöstern och Nordafrika innebär inte det per automatik att vi är antisemiter. Visserligen är Mellanöstern fyllt av politiska konflikter men detta ska inte alltid förklaras som förakt och hot mot andras religiösa eller etniska tillhörighet Konflikterna är många, men de är ofta politiska och inte minst geopolitiska.

Annons

Annons

Våra föreningar strävar efter att bygga broar och skapa dialog med alla andra aktörer inom civilsamhället i Malmö oavsett religiös och kulturell bakgrund, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller trosuppfattning bland medlemmarna. Vi har alltid haft en tydlig ståndpunkt, vilken vi försökte förmedla gång på gång till företrädarna för Malmö stad och de ledande politikerna i staden. Men förgäves, deras anklagelser om antisemitism stod fast i och med att de inte lyssnade tillräckligt på vår version, trots att de påstår att de har gjort det.

Under mötet med den högst ansvarige kulturpolitikern Frida Trollmyr hävdade hon att arabiska bokmässan fått varningar om antisemitiskt innehåll i vissa böcker flera gånger. Hon har varken lyssnat eller försökt att förstå vår version av det som hände. Efter kontakt med kulturförvaltningen i Malmö stad har det visat sig att sådana varningar inte förekommer i deras register. Därmed har vi fått bevis på att Fridas Trollmyrs anklagelser om upprepade varningar var ett påhitt. Vår verksamhet följer Malmö stads policy och är och har alltid varit inkluderande och demokratisk.

Det hela tyder på fördomar och fasta förutfattade meningar samt stereotypa tankar om oss. Vi vill nu ännu en gång stå fast vid att anklagelserna om antisemitism är ogrundade. Vi vill också betona bekräftelsen från Kulturrådets utredning om att vi inte har agerat odemokratiskt. Trots uppmaningen från Malmö stads högsta politiker till Kulturrådet att bryta samarbetet med Arabiska bokmässan så var det i slutändan en transparent och opartisk utredning som presenterades av Kulturrådet. Ett viktigt besked som innebär en stor lättnad för vår verksamhet efter en ogrundad stämpel som vi inte kommer att lyckas få bort på egen hand, så länge Malmö stad inte rättar till sin bedömning av vår verksamhet.

Annons

Annons

Därför bekräftar vi genom detta uttalande att vi alltid kommer att agera demokratiskt och försvara oss själva genom de demokratiska medlen och verktygen som finns tillgängliga i vårt samhälle. Inte bara för att lindra konsekvenserna av de senaste anklagelserna utan för att uppnå en rättvis behandling som likvärdiga medborgare i denna stad med rätt att skydda vårt kulturarv enligt FN:s ”Konvention om skydd och främjande av mångfalden av kulturuttryck”.

Alla vi undertecknade föreningar är aktiva inom kultursektorn i Malmö, och vill börja med att be Malmö Stad agera demokratiskt och erkänna att man förhastade sig när man dömde ut oss. Och därmed tydliggöra att vi är en del av staden kulturutveckling och samarbetet med oss borde vara en självklarhet i kampen mot antisemitism och alla sorter av rasism.

Svensk-Algeriska föreningen Malmö

Nard litteratur och konstverkstad på arabiska

Beider Media förening

Hand I hand förening

Palestinska kulturföreningen Malmö

Oud huset kulturförening

Marockanska förening i Malmö

Arabiska bokmässan - Malmö

Nard litteratur och konstverkstad på arabiska

Nordic Media group förening

Konst och kunskap förening

Alnoor förening för kultur- och Media

Iraks turkmenska fredsförening i Malmö

Svar:

Arabisk kultur är ett viktigt inslag i Malmö. Med en stor andel av befolkningen med rötter i Mellanöstern och Nordafrika har Malmö stad därför satsat på att lyfta arabisk litteratur, men också andra konstformer som till exempel film och teater. Jag är den första att beklaga det som hände på arabiska bokmässan och de konsekvenser det fick för besökare och bokförlag. Det var dessvärre ett faktum att det fanns en antisemitisk bok på en bokmässa som Malmö stad stödjer ekonomiskt och det kan vi aldrig acceptera. Det inträffade har också skadat Malmö stads förtroende i vårt arbete mot antisemitism.

Annons

Annons

I det ärende som kulturnämnden behandlade i mars drar nämnden samma slutsats som Kulturrådet. En enig kulturnämnd ställde sig bakom kulturförvaltningens följande slutsats: ”Förvaltningen bedömer att Arabiska bokmässan (ABM) inte haft något uppsåt att sprida antisemitiska värderingar. ABM har dock, genom sin kunskap om och erfarenhet av det arabiskspråkiga litteraturfältet, varit väl medvetna om den stora risken för förekomst av kontroversiellt och olämpligt innehåll. ABM har vidtagit förebyggande åtgärder, som visat sig otillräckliga. Föreningen har inte fullföljt det ansvar man påtagit sig genom att ansöka om och motta kulturstöd.”

Arabiska bokmässan har inte levt upp till de krav som finns för kulturstöd, och det är därför kulturnämnden har valt att kräva tillbaka stödet. Nu får vi gå vidare och lära av det som hänt så att det aldrig upprepas.

Frida Trollmyr, Kulturnämndens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan