AnnonsIca Malmborgs

Klimatsmarta mejeriprodukter direkt från skånska gårdar

I hyllorna på ICA Malmborgs hittar du schyssta och hållbara produkter av högsta kvalitet. För att göra det enkelt för kunderna att göra rätt val används kända märkningar som står för bra miljöval, god djuromsorg, god hälsa och rättvisa arbetsförhållande för odlare i utvecklingsländer. Malmborgsbutikerna har också tagit fram sin egen märkning för att lyfta sådant som de brinner lite extra för och i år storsatsas det på lokalproducerade livsmedel. Skånemejerier är en närodlad samarbetspartner sedan många år.

Göran Niléhn, milk collection director på Skånemejerier

Dygnet runt, alla dagar i veckan och oavsett väder rullar bilar med mjölk från mer än 300 gårdar runt om i Skåne in på Skånemejeriers produktionsanläggningar.

– Det första vi gör är att säkerställa kvalitén på mjölken, förklarar Göran Niléhn, milk collection director på Skånemejerier. Min uppgift är att se till att leveransflödet fungerar som det ska och enligt tidsschema samt hålla kontakten med våra mjölkbönder. Vi jobbar löpande med att utveckla och förfina mjölkproduktionen, i synnerhet ur ett miljöperspektiv.

För att göra det enkelt att hitta lokalproducerade varor har ICA Malmborgs tagit fram en egen märkning. Allt som kommer från skånska gårdar och odlare är tydligt uppmärkt med Lokalt från Skåne. Malmborgsbutikernas strävan efter att hjälpa kunden till att göra miljömässigt bra val och samtidigt ta del av ett välsorterat sortiment gör att Skånemejerier är en trygg leverantör. De har sitt hjärta i det skånska jordbrukslandskapet och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Det innebär bland annat att anläggningarna har en nästan helt förnybar energiförsörjning, merparten av transporterna är fossilfria och förpackningarna återvinningsbara. Dessutom ställs det höga krav på djurhållningen.

ICA Malmborgs har gjort det enkelt att hitta lokalproducerade varor – allt som kommer från skånska gårdar och odlare är tydligt uppmärkt med ”Lokalt från Skåne”.

– Mår korna bra, är mjölken bra, konstaterar Göran Niléhn. Redan 2012 införde Skånemejerier en oberoende certifiering genom tredje part för att garantera att den strikta djurskyddslagstiftningen följs. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Tillsammans med mjölkbönderna letar vi ständigt efter lösningar som gynnar både djuren och miljön, och i slutändan även ekonomin.

Tack vare produktiva betesmarker och god djuromsorg har svensk mjölk relativt liten miljöpåverkan. Betande kor bidrar även till Sveriges öppna kulturlandskap och biologiska mångfald. Det är svårt att tänka sig den skånska landsbygden utan betande kor i hagarna.

– Vi verkar i en levande bransch där det finns många yttre faktorer så som väder och vind som påverkar. Det kan ibland vara problematisk, som till exempel under torkan 2018. Men det är också det som är charmen. Den bästa med mitt arbete är att besöka våra mjölkbönder. Jag är själv uppvuxen på landet och det känns som att komma hem varje gång jag kör in på en gårdsplan, avslutar Göran Niléhn.

Genom att välja livsmedel märkta med Lokalt från Skåne i Malmborgsbutikerna är du med och stöttar de skånska bönderna. Dessutom behöver inte maten transporteras långa sträckor, vilket gör stor skillnad för att minska koldioxidutsläppen.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan