Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Alla skyddsmekanismer mot vindkraftsutbyggnad behöver vara intakta.”

Låt inte Sverige upprepa Tysklands misstag med en enorm utbyggnad av vindkraft som inneburit de högsta elpriserna i Europa och en instabil leverans av el. Det skriver Camilla Brodin, Sofia Damm och Torsten Elofsson, Kristdemokraterna

Camilla Brodin, Sofia Damm och Torsten Elofsson.
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Fyra miljöpartister anklagar oss kristdemokrater för att vara oärliga kring den utredning om tillståndsprocessen för vindkraft som regeringen tillsatt under ledning av miljöpartisten Lise Nordin (Aktuella frågor 6/4).
Vi påstår att utredningen som presenteras senare i år, av allt att döma, kommer att föreslå åtgärder som syftar till att förenkla tillståndsprocessen. Kommunernas veto kom till eftersom regeringen redan gjort det lättare för den som vill bygga vindkraftverk genom att till exempel inte bygglov behövs.
Enligt vad vi erfarit ska en kommun som i sin översiktsplan pekat ut en plats som lämplig för vindkraft inte kunna ändra sig, något som är möjligt idag. Effekten blir alltså att lokalbefolkningen får svårare att motsätta sig nya vindkraftverk.
Vi kristdemokrater kommer att motsätta oss förändringar av regelverket som underlättar vindkraftsbyggande på bekostnad av lokalbefolkningens inflytande. Vindkraftverk är ett långtgående ingrepp i den lokala naturmiljön. Det handlar om buller, ständigt blinkande ljus, vägar och elledningar genom skog och mark. Såväl människor som djur får betala ett högt pris.
Ett större vindkraftverk innehåller 500 liter olja som måste bytas ut med några års mellanrum. Varje stort vindkraftverk kräver ett fundament på 550 kubikmeter betong. I norra Sverige har helikopter använts för att avisa vindkraftverk för att få dem i drift.
Vindkraften har låg verkningsgrad på grund av skiftande vindar och är därför osäker. Avvecklas all kärnkraft samtidigt som ingen ny kärnkraft får byggas blir behovet av vindkraft massivt. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har lagt fram en strategi som pekar på ett utbyggnadsbehov på 87,5 twh, vilket de själva påpekar skulle kunna vara för lågt. Myndigheterna talar om ett behov på 160 Twh 2040 samtidigt som till exempel Svenskt Näringsliv bedömer att behovet kommer att vara 200 Twh 2045.
I den plan som Naturvårdsverket och Energimyndigheten har presenterat får Skåne 113 nya vindkraftverk
Kristdemokraterna är kritiska till den massiva utbyggnaden av vindkraft. Vårt alternativ är kärnkraft. Vi vill att livstiden för de sex återstående kärnkraftsreaktorer som finns i Sverige maximeras. Två nya reaktorer bör byggas på Ringhals och vi välkomnar nya små kärnkraftverk.
De fyra miljöpartisterna, Lorentz Tovatt, Mätta Ivarsson, Stefana Hoti och Emil Samnegård, påstår att två nya reaktorer skulle kosta 200-400 miljarder kronor som sedan skulle belasta människors elräkningar. För det första är kostnadsberäkningen en kraftig överdrift som tillbakavisats av Energiföretagen. För det andra är naturligtvis inte den massiva vindkraftsutbyggnaden som Miljöpartiet vill se gratis. Bland annat därför förbereder regeringen nu att subventionera havsbaserad vindkraft.
Sverige behöver mer el i takt med att befolkningen ökar, basindustrin blir fossilfri och fordon elektrifieras. Det krävs planerbar el, något som just kärnkraft är. Vindkraften behövs, men den är inte planerbar och medför stora negativa ingrepp i naturen.
Låt inte Sverige upprepa Tysklands misstag med en enorm utbyggnad av vindkraft som inneburit de högsta elpriserna i Europa och en instabil leverans av el. Det är inte framtiden och därför behöver alla skyddsmekanismer mot vindkraftsutbyggnad vara intakta.
Camilla Brodin (KD), energipolitisk talesperson
Sofia Damm (KD), riksdagsledamot Skåne läns södra
Torsten Elofsson (KD), ordförande KD Malmö
Gå till toppen