AnnonsKraftringen

Grön el- vad är det egentligen?

Vad innebär det egentligen att köpa grön el? Kraftringens expert Marie Liljewall reder ut begreppen och tipsar vad du som konsument kan göra för att elen du köper har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Med grön el menas ofta ursprungsmärkt el som kommer från förnybara källor som sol, vind eller vatten. Om man även inkluderar grön gas i begreppet räknas biogas dit, förklarar Marie Liljewall som är affärsutvecklare på Kraftringen.

– Ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan under hela livscykeln men däremot kan man som konsument göra aktiva val för att säkerställa att utsläppen av klimatpåverkande utsläpp som koldioxid är så låga som möjligt och att själva energikällan är förnybar, säger hon.

Bild: Petter Duvander

Fossilfritt betyder inte att det per automatik är långsiktigt hållbart, menar hon.

– Kärnkraft klassas till exempel som fossilfri energi med låga koldioxidutsläpp under drift, men det finns stora frågetecken när det gäller uranbrytning och långsiktig förvaring av radioaktivt avfall. Vi väljer därför att bara erbjuda el från förnybara energikällor.

Sedan 2015 erbjuder Kraftringen endast el och gas från förnybara källor till konsumenter. Från och med i år kommer även större företagskunder att gradvis helt fasas över till el från vindkraft, solenergi, vattenkraft respektive biogas. Vill man som elanvändare gå steget längre finns det möjlighet att köpa el som är stämplad med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

– Naturskyddsföreningen har en av värdens striktaste miljömärkningar så vill man göra ett verkligt miljöval är det är bra tillägg. De tittar bland annat på vattenflödet vid vattenkraftverk, att det ska finnas möjlighet till relativt opåverkat djurliv i de reglerade vattendragen, och att vindkraft inte får byggas i vissa områden. Om man väljer el med märkningen Bra Miljöval finansierar man dessutom olika projekt i Naturskyddsföreningens regi, säger Marie Liljewall.

Ett annat grönt val är att sätta upp solpaneler och bli sin egen producent, eller prosument, det vill säga både konsument och producent. I dag finns fördelaktiga skattesubventioner för småskaliga producenter, men Marie Liljewall hoppas att det ska bli ännu lättare för villaägare och bostadsrättsföreningar att producera solel i framtiden.

– Vi behöver ett tillskott av elproduktion i den här regionen. Vi har inte så mycket vindkraft på grund av att det är tätbefolkat, men däremot har vi bra ytor för solcellsanläggningar. Som en aktör i branschen ser vi gärna att myndigheterna gör det enkelt för konsumenter att även bli solcellsproducenter, säger hon.

Läs mer om Kraftringens Hållbarhetsarbete här

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan