Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Tung kritik mot M-ovilja mot hyresrätter

Två tunga remissinstanser, länsstyrelsen och Region Skåne, kritiserar Lommas framtida bostadsbyggande.
Andelen planerade hyresrätter är för låg och för liten hänsyn tas till grupper som äldre, funktionshindrade och nyanlända. Men kommunens dominerande parti, Moderaterna, backar inte.

Lomma väntas växa med i genomsnitt 150 bostäder per år till 2030. Nästan allt som byggs är ägande- och bostadsrätter. Här pågår bygge av bostadsrätter i flerbostadshus i Lomma hamn.Bild: Mats Amnell
Det handlar om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning som ska uppdateras varje mandatperiod. Planen är att de ska antas av kommunfullmäktige i september i år.
Enligt lagen ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen med målet att ”skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs”.
Det nuvarande förslaget till riktlinjer i Lomma kommun innehåller analyser och målsättningar kring nuvarande situation och framtida byggande. Planen är att låta bygga i genomsnitt cirka 150 nya bostäder årligen i kommunen fram till 2030.
I förslaget sägs också att kommunen ska verka för att minst tio procent av de nya bostäderna ska vara hyresrätter. Moderaterna, som är det största partiet, anser att det är lagom. Men flera andra partier vill ha en högre andel hyresrätter.
Andelen i dag i Lomma ligger på elva procent av det totala bostadsbeståndet, vilket är lägst i Skåne. Riksgenomsnittet i svenska kommuner är 38 procent.
Läs också Partier på kollisionskurs om bygge av hyresrätter
Innan ärendet kommer upp för beslut har intresserade och berörda kunnat yttra sig. Det har bland annat länsstyrelsen och Region Skåne gjort. Båda är kritiska och menar att planerna innehåller för lite hänsyn till utsatta grupper och sådana med svagare ekonomi. Att bara tio procent av det framtida byggandet ska bli hyresrätter ifrågasätts också. (Se faktaruta).
Fakta

Så tycker partierna i Lomma om andelen hyresrätter

Moderaterna: 10 procent (19)

Socialdemokraterna: 40 procent (8)

Fokus Bjärred: 20 procent (5)

Liberalerna: 20 procent (4)

Sverigedemokraterna: 10 procent (4)

Centern: 10–20 procent (3)

Miljöpartiet: Vill ha ”mycket hyresrätter”. (2)

Kristdemokraterna: Har inte svarat (1)

Andel hyresrätter i det framtida byggandet som förespråkas av olika partier när Sydsvenskan frågade i februari i år. (Siffror inom parentes visar antal mandat i fullmäktige. Totalt finns där 45 platser).

Robert Wenglén (M) är kommunalråd i Lomma.Bild: Bengt Arvidson
Men Lommas kommunalråd Robert Wenglén (M) tycker tvärtom att Lomma kommun gör vad man kan för att bidra till bostadsförsörjningen i regionen.
– Vi gör det genom att möjliggöra bostadsbyggande. Genom att bygga nya bostäder skapar vi attraktiva boendemiljöer och bidrar till att locka kompetens till regionen som helhet, säger han.
Robert Wenglén menar att kommunen inte kan påverka att grupper med lägre inkomster har svårt att ha råd med bostad i Lomma. Att bygga fler hyresrätter skulle, menar han, inte ändra på det, eftersom hyrorna skulle bli högre än många klarar att betala.
Bidrar inte en låg andel hyresrätter till ökad segregation?
– Det är betydligt dyrare att bo i hyresrätt än i äganderätt. Därför kan jag inte se att fler hyresrätter skulle ge minskad ojämlikhet. Om det byggs nya hyresrätter i Lomma blir de betydligt dyrare att bo i än om man köper en bostad. Och har man inte råd att köpa är det inte heller säkert att man har inkomsten att hyra, säger Robert Wenglén.
Fakta

Så säger remissinstanserna

Inför antagandet om riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lomma har en rad myndigheter och organisationer haft möjlighet att yttra sig. Flera har avstått eller bara haft mindre synpunkter. Men två tunga instanser har framför mer omfattande kritik

Länsstyrelsen:

Efterlyser bättre beskrivningar av behov och efterfrågan. Dessa bör sedan styra målen om vad för olika sorts bostäder som behöver komma till i kommunen. Större hänsyn behöver tas till nyanlända, ensamkommande barn och unga, äldre, funktionsnedsatta och personer med behov av skyddat boende.

Länsstyrelsen ifrågasätter också att bara tio procent av de planerade bostäderna kommer att bli hyresrätter, och menar att mer blandade upplåtelseformer ökar möjligheterna att tillgodose behoven hos olika samhällsgrupper.

Region Skåne:

Kommunen ska särskilt ta hänsyn till grupper med särskilda behov. Regionen saknar resonemang om bland annat tillgång till hyresrätter för att kunna erbjuda den mångfald av boendeformer som kan behövas.

Regionen anser att det finns ett stort bostadsbehov i Lomma och och förutsättningar att låta upp till 70 procent av de nya bostäderna bli hyresrätter.

Enligt regionen drar kommunen också direkt felaktiga slutsatser i sitt förslag till riktlinjer:

”Här vill Region Skåne påpeka att befintlig forskning (...) inte stödjer idén om att flyttkedjor skapar flyttrörelser som tillgängliggör bostäder för socioekonomiskt svaga grupper.”

Gå till toppen