Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Järnvägen Malmö-Simrishamn är viktig för att knyta ihop Skåne.”

Skåne behöver planera för en växande befolkning och se förutsättningar och möjligheter minst 30-40 år framåt i tiden.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Det skriver Gunnar Jönsson (S), gruppledare i Lunds byggnadsnämnd 1995-2010 och ordförande i nämnden under 8 år.
Texten har korrigerats.
Efter ett besök på hotell Svea i Simrishamn I slutet på 1890-talet eller början på 1900-talet bordar en samling inspektörer från Malmö-Simrishamns Järnvägar en inspektionsvagn på Simrishamnsbanan.
Det är dags att rusta upp den gamla Simrishamnsbanan. Järnvägen, cirka 95 km, gick mellan Malmö och Simrishamn via Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Persontrafiken lades ned 1970, godstrafiken fortsatte till slutet av 1990-talet på delar av järnvägen.
Sträckan Tomelilla–Simrishamn trafikeras fortfarande. Den är en del av den så kallade Österlenbanan som går mellan Ystad och Simrishamn.
Det finns flera skäl till att trafiken på Simrishamnsbanan bör komma i gång igen. En central politisk målsättning är att hela Skåne ska växa och utvecklas. Det framgår av den regionala utvecklingsstrategi som regionfullmäktige har antagit. I strategin ingår att de öst-västliga kommunikationerna i Skåne måste utvecklas.
Att sprida utvecklingsmöjligheterna bidrar till att minska utbyggnadstrycket i sydvästra Skåne. På så sätt värnas regionens mest värdefulla åkermark, som också är en målsättning i den regionala utvecklingsstrategin.
Tåg är snabbare och kan ta fler passagerare än bussar och minskar pendlingstiden. Om fler kan resa kollektivt bidrar det till att nå både Sveriges och Region Skånes miljömål.
Skåne behöver planera för en växande befolkning och se förutsättningar och möjligheter minst 30-40 år framåt i tiden. Fler bilar och ökande busstrafik innebär att köerna och igenkorkade vägar ökar, något som redan idag syns på riksväg 11 mellan Malmö och Simrishamn. Även städerna drabbas.
Socialdemokraternas Skåneprogram understryker behovet av att det skapas goda förutsättningar för att tillväxten och att befolkningstillväxten sprids till alla delar av Skåne. I programmet nämns behovet av en satsning på Simrishamnsbanan.
En järnvägsutredning Trafikverket har gjort i samråd med kommunerna visar att Simrishamnsbanan till stora delar kan följa den gamla sträckningen.
I Lunds översiktsplaner ingår sedan länge att trafiken på Simrishamnsbanan bör återupptas. Huvudskälen är att kommunen vill medverka till regional utveckling och minska utbyggnadstrycket på Lund samt att det är bra för miljön. Alla partier står bakom Simrishamnsbanan i översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2018.
I förslag till fördjupning av översiktsplan för Veberöd vill Kvintetten, som styr i minoritet i Lund, omöjliggöra återupptagen järnvägstrafik med stöd av Sverigedemokraterna. Ett skäl som anges är att spåret tar stor plats. Men det är endast några få meter brett.
I Staffanstorp har Moderaterna och Sverigedemokraterna fattat ett liknande beslut
De växande företagen i Lunds kommun behöver arbetskraft, vilket kräver bostäder. Om man inte bygger i, framför allt i Dalby och Veberöd, byggs mer på Sveriges bästa åkermark i anslutning till Lund.
Tidigare var Centerpartiet och Liberalerna varma anhängare av Simrishamnsbanan. I Centerpartiets regionala program från 2018, finns en punkt om att Simrishamnsbanan ska byggas.
I sitt lokala program för Lunds kommun skriver Centerpartiet att ”30 procent av nyproduktionen av bostäder skall ske i de östra kommundelarna”. Går det utan Simrishamnsbanan?
Centern verkar inte bry sig om vad partiet lovade i sina valprogram 2018, regionalt och lokalt: att utveckla hela Skåne och värna åkermarken.
De partier som vill omöjliggöra en framtida Simrishamnsbana måste kunna ge besked om:
• Varför är det viktigt att bygga i spåret för Simrishamnsbanan i Veberöd?
• Vilka blir de långsiktiga konsekvenser av att stoppa Simrishamnsbanan?
• Finns det förutsättningar för de bostäder som planeras i östra Lundabygden utan en så effektiv kommunikation som Simrishamnsbanan?
Regeringen och riksdagen bestämmer hur mycket pengar Sverige ska satsa på infrastruktur, men inom den ram som tillfaller Skåne beslutar regionfullmäktige vad som ska prioriteras här. Regeringen föreslog i förra veckan en totalram på 799 miljarder kronor för kommande 12-årsperiod. Det bör vara fullt möjligt att inom den ramen få med järnvägen Malmö–Simrishamn, eftersom den är oerhört viktig för att knyta ihop Skåne.
En återupptagen järnvägstrafik på Simrishamnsbanan handlar om långsiktig hållbarhet och politisk vilja.
Gunnar Jönsson (S), var gruppledare i Lunds byggnadsnämnd 1995-2010 och ordförande i nämnden under 8 år.
Gå till toppen